Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 105/2004/QĐ-UB về việc cho phép Công ty Xây dựng Hồng Hà thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà được thành lập các Xí nghiệp trực thuộc do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 105/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 01/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 105/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

“VỀ VIỆC CHO PHÉP CÔNG TY XÂY DỰNG HỒNG HÀ THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐƯỢC THÀNH LẬP CÁC XÍ NGHIỆP TRỰC THUỘC”

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Xét Tờ trình số 1044/TTr-TCT ngày 18/6/2004 của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội về việc cho phép Công ty Xây dựng Hồng hà được thành lập các Xí nghiệp thành viên;
Xét đề nghị của Giám đốc sở Nội vụ Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Cho phép Công ty Xây dựng Hồng Hà thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội được thành lập các Xí nghiệp thành viên (Xí nghiệp, Nhà máy, Trung tâm, Khách sạn) trực thuộc Công ty.

- Các Xí nghiệp là đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc, có con dấu và được mở tài khoản chuyên chi tại ngân hàng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Giao cho Giám đốc Công ty ra quyết định thành lập và Ban hành quy chế về tổ chức và họat động của các Xí nghiệp thành viên; Quy định chức năng, nhiệm vụ phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp theo chức năng nhiệm vụ của Công ty mà Thành phố cho phép.

Điều II: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty Xây dựng Hồng Hà thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 105/2004/QĐ-UB về việc cho phép Công ty Xây dựng Hồng Hà thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà được thành lập các Xí nghiệp trực thuộc do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.267

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253