Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 10/2007/QĐ-BTC Sửa đổi quy định về việc in vé xổ số kiến thiết do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 10/2007/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 07/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10/2007/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ VIỆC IN VÉ XỔ SỐ KIẾN THIẾT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trư­ởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc in vé xổ số kiến thiết cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 3 thuộc Điều 3 Quy chế phát hành xổ số bóc biết kết quả ngay ban hành kèm theo Quyết định số 141/2003/QĐ-BTC ngày 09/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

- Việc in vé phải được thực hiện ở những doanh nghiệp in nằm trong danh sách các doanh nghiệp in đã đăng ký với cơ quan thuế và có đủ điều kiện để in vé xổ số, bảo đảm an toàn, chống làm giả. Vé in của mỗi kỳ phát hành phải đủ số lượng phù hợp với cơ cấu giải thưởng trong thông báo phát hành. Công ty Xổ số kiến thiết có trách nhiệm đăng ký với cơ quan thuế tỉnh, thành phố trên địa bàn về tên doanh nghiệp in, ký hiệu, số lượng và mệnh giá vé xổ số của từng đợt in để theo dõi quản lý. ”

2. Bổ sung vào Điều 3 Quy chế phát hành xổ số lôtô ban hành kèm theo Quyết định số 142/2003/QĐ-BTC ngày 09/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

- Việc in vé xổ số phải được thực hiện ở những doanh nghiệp in nằm trong danh sách các doanh nghiệp in đã đăng ký với cơ quan thuế, có đủ điều kiện để in vé xổ số, bảo đảm an toàn, chống làm giả. Công ty Xổ số kiến thiết có trách nhiệm đăng ký với cơ quan thuế tỉnh, thành phố trên địa bàn về tên doanh nghiệp in, ký hiệu, số lượng và mệnh giá vé xổ số của từng đợt in để theo dõi, quản lý. ”

3. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 4 thuộc Điều 3 Quy chế phát hành xổ số kiến thiết truyền thống ban hành kèm theo Quyết định số 143/2003/QĐ-BTC ngày 09/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

- Việc in vé xổ số phải được thực hiện ở những doanh nghiệp in nằm trong danh sách các doanh nghiệp in đã đăng ký với cơ quan thuế, có đủ điều kiện để in vé xổ số, bảo đảm an toàn, chống làm giả. Công ty Xổ số kiến thiết có trách nhiệm đăng ký với cơ quan thuế tỉnh, thành phố trên địa bàn về ký hiệu, số lượng, mệnh giá vé xổ số của từng đợt in để theo dõi quản lý. ”

4. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 5 Quy chế tổ chức phát hành xổ số cào biết kết quả ngay ban hành kèm theo Quyết định số Quyết định số 93/2004/QĐ-BTC ngày 02/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

a) Loại hình doanh nghiệp:

Các doanh nghiệp nằm trong danh sách các doanh nghiệp in đã đăng ký với cơ quan thuế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính; Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các Công ty Xổ số kiến thiết và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, TP;
- Sở Tài chính; Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Các Công ty Xổ số kiến thiết;
- Công báo;
- Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính: Vụ Pháp chế,
 Thanh Tra Bộ, Tổng Cục Thuế;
- Lưu: VT, Vụ TCNH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 10/2007/QĐ-BTC Sửa đổi quy định về việc in vé xổ số kiến thiết do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.830
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6