Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 07/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 02/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ SỬA ĐỔI ĐIỀU 2, QUYẾT ĐỊNH SỐ 103/2003/QĐ-UB NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2003 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ ;
Thực hiện Thỏa thuận về quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Viên Chăn ngày 26 tháng 8 năm 2001 ;
Xét đề nghị của Công ty Nhựa Sài Gòn tại Văn bản số 132/NGS-2003-ĐT ngày 19 tháng 11 năm 2003 về xúc tiến nhanh dự án đầu tư thành lập nhà máy nhựa SAPLAST VIENTIANE tại Thành phố Viên Chăn (CHDCND Lào) và ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5298/KHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều . Nay sửa đổi Điều 2, Quyết định số 103/2003/QĐ-UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau :

Điều 2 :

1. - Căn cứ quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng và xét cơ cấu nguồn vốn đầu tư của dự án ; chấp thuận cho Công ty Nhựa Sài Gòn được tự triển khai thực hiện dự án thành lập Nhà máy nhựa SAPLAST VIENTIANE tại Thành phố Viên Chăn, Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (tự quyết định đầu tư, thẩm định và phê duyệt thiết kế dự toán, phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu và kết quả đấu thầu các gói thầu…) theo các quy định hiện hành. Khi triển khai thực hiện dự án, Công ty Nhựa Sài Gòn phải thực hiện đúng theo các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng và quy định về quản lý đấu thầu đối với số máy móc, thiết bị được đầu tư, mua sắm tại Việt Nam để vận chuyển sang Lào lắp đặt ; đối với những hạng mục, công trình khác được thực hiện đầu tư tại Lào phải thực hiện đúng theo các quy định về quản lý đầu tư xây dựng và các văn bản khác có liên quan của Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

2. -  Sau khi Công ty Nhựa Sài Gòn quyết định phê duyệt dự án đầu tư và khi dự án được cấp Giấy phép đầu tư tại Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố sẽ tiến hành giải ngân căn cứ vào nhu cầu vốn triển khai dự án. "

Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Công ty Nhựa Sài Gòn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.-

Nơi nhận
- Như điều 2
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- VP HĐ-UB : PVP/KT, ĐT
- Tổ TM, TH, DA
- Lưu (TM/P)
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

 
 
 
 
 
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 07/2004/QĐ-UB ngày 02/02/2004 sửa đổi Điều 2, Quyết định 103/2003/QĐ-UB về cho vay chỉ định dự án đầu tư nhà máy nhựa Saplast-Vientiane tại thành phố Viên Chăn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.459

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.104.143