Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 07/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển Công ty Xây dựng 47, thành viên Tổng công ty Xây dựng 4 thành doanh nghiệp độc lập do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 07/1999/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thiện Luân
Ngày ban hành: 12/01/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/1999/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY XÂY DỰNG 47, THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG 4 THÀNH DOANH NGHIỆP ĐỘC LẬP

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20/04/1995, Nghị định số 50/CP ngày 28/08/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Xét đơn xin ra khỏi Tổng công ty Xây dựng 4 ngày 16/01/1998 của Công ty Xây dựng 47 do Giám đốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty đề nghị; xét đề nghị của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng 4 tại Văn bản đề ngày 03, 04/08/1998 và ngày 24/12/1998;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay Công ty Xây dựng 47 không là thành viên của Tổng công ty Xây dựng 4, trở thành doanh nghiệp độc lập của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Công ty Xây dựng 47 được giữ nguyên trạng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ vốn, tài sản (bao gồm cả động sản và bất động sản) đã được giao quản lý và công nợ phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.

Công ty Xây dựng 47 phải làm đầy đủ các thủ tục về giao dịch hành chính, đăng ký lại kinh doanh, trình Bộ phê chuẩn lại điều lệ và hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng 4 và Giám đốc Công ty Xây dựng 47 có trách nhiệm giải quyết các tồn tại về tổ chức, kinh tế, tài chính để ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh theo chức năng của mỗi doanh nghiệp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng 4 và Giám đốc Công ty Xây dựng 47 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Luân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 07/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển Công ty Xây dựng 47, thành viên Tổng công ty Xây dựng 4 thành doanh nghiệp độc lập do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.271

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62