Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 046-BCNN/PC năm 1961 thành lập Ban giao nhận do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ ban hành

Số hiệu: 046-BCNN/PC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp nhẹ Người ký: Kha Vạn Cân
Ngày ban hành: 01/03/1961 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 046-BCNN/PC

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 1961

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN GIAO NHẬN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ

Chấp hành quyết định của Hội đồng Chính phủ về việc chuyển giao một số xí nghiệp công nghiệp quốc doanh thuộc các bộ Nội thương, Ngoại thương, Quốc phòng qua bộ công nghiệp nhẹ quản lý và một số xí nghiệp công nghiệp quốc doanh do Bộ Công nghiệp nhẹ quản lý chuyển giao cho Công nghiệp địa phương và Tổng cục Thủy sản;

Để chuẩn bị và hoàn thành tốt việc giao nhận đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các xí nghiệp sẽ được tiếp nhận và sẽ bàn giao tiếp tục đi vào sản xuất có kế hoạch dưới sự chỉ đạo thống nhất và thích hợp với chức năng của từng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Nay thành lập một Ban giao nhận gồm có:

Các ông: Giám đốc Vụ Kế hoạch làm trưởng ban;

 - Cục Dệt và Vật dụng làm phó ban;

 - Cục Thực phẩm làm phó ban;

 - Cục Công nghiệp địa phương làm phó ban;

 - Cục cung cấp làm ủy viên

 - Vụ Tổ chức giáo dục làm ủy viên;

 - Vụ lao động tiền lương làm ủy viên;

 - Vụ Tài vụ làm ủy viên

 - Vụ Kỹ thuật làm ủy viên.

Điều 2:- Quy định nhiệm vụ của Ban giao nhận như sau:

a) Các xí nghiệp do Bộ Nội thương, Ngoại thương và Bộ quốc phòng giao sang Bộ Công nghiệp nhẹ quản lý:

- Đối với những xí nghiệp giữa hai Bộ sau khi đã tìm hiểu và thỏa thuận bàn giao xong:

1. Ban giao nhận phải tìm hiểu kĩ lưỡng khả năng mọi mặt của xí nghiệp (sản xuất, thiết bị, kĩ thuật, cung cấp, tài vụ, cán bộ, lao động,v.v…);

2. Xây dựng ngay kế hoạch năm 1961 của xí nghiệp và có kế hoạch giải quyết khó khăn, phát huy thuận lợi của từng xí nghiệp để các xí nghiệp sau khi bàn giao vẫn tiếp tục hoạt động bình thường và ăn khớp với các mặt hoạt động của hệ thống công nghiệp nhẹ;

3. Do tình hình của những xí nghiệp mới đựơc bàn giao, Ban giao nhận cần có kế hoạch động viên chính trị, ổn định nội bộ nhằm đảm bảo các mặt hoạt động bình thường của xí nghiệp . Ban tiếp nhận phải họp với các cán bộ chủ chốt của xí nghiệp bàn bạc thống nhất tư tưởng, kế hoạch, có biện pháp cụ thể giải quyết những khó khăn cho xí nghiệp – Sau đó mới mở Đại hội công nhân viên chức để phổ biến, thông suốt tư tưởng và động viên sản xuất.

4. Tùy theo tính chất nhiệm vụ, yêu cầu sản xuất của từng xí nghiệp và căn cứ vào tình hình thiết bị khả năng kỹ thuật, Ban tiếp nhận sẽ nghiên cứu dự án đề nghị những loại xí nghiệp nào do trung ương hoặc do địa phương quản lý.

- Đối với những xí nghiệp chưa chính thức bàn giao:

1. Phải liên hệ với các Bộ hữu quan có kế hoạch tìm hiểu từng xí nghiệp;

2. Nghiên cứu khả năng của từng xí nghiệp để chuẩn bị xây dựng kế hoạch sản xuất cho xí nghiệp sau khi bàn giao.

3. Thực hiện đầy đủ mọi thủ tục giao nhận: tổ chức biên chế, nhiệm vụ, tài sản, thiết bị máy móc, tài liệu kỹ thuật, tài chính, nội bộ, v.v…

4. Làm biên bản báo cáo về Bộ ra quyết định.

- Đối với những xí nghiệp của Bộ sẽ bàn giao:

- Nguyên tắc đề ra là: Ban giao nhận phải chuẩn bị, củng cố tốt mọi điều kiện vật chất và tinh thần cho các xí nghiệp để khi bàn giao, các xí nghiệp có thể tiếp tục sản xuất ổn định. Cụ thể:

1.Tích cực giúp đỡ các xí nghiệp sẽ bàn giao giải quyết những khó khăn về cung cấp nguyên vật liệu, về sản xuất, cán bộ, công nhân , tài vụ, v.v…

2. Có kế hoạch củng cố tốt bộ máy lãnh đạo và các bộ phận nghiệp vụ, kỹ thuật của từng xí nghiệp.

3. Kiểm kê, nắm vững tình hình tài sản để chuẩn bị tốt khi bàn giao.

- Thời gian: Phải chuẩn bị tốt cho xong trong 6 tháng đầu năm để 6 tháng cuối năm sẽ tiến hành bàn giao.

Điều 3: - Chi phí về việc giao nhận sẽ do Ban giao nhận dự trù và báo cáo về Bộ duyệt.

Điều 4: - Các ông Chánh Văn phòng, Giám đốc các vụ Kế hoạch, Tài vụ, Tổ chức giáo dục, Lao động tiền lương, Kỹ thuật, Cục cung cấp và các cục quản lý chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ
Kha Vạn Cân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 046-BCNN/PC năm 1961 thành lập Ban giao nhận do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.947
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93