Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 04/2006/QĐ-UBND về tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 04/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 13/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2006/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 13 tháng 02 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH GIA LAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ ban hành quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao; Thông tư số 151/TCCP-TC ngày 04/8/1997 của Ban tổ chức cán bộ chính phủ hướng dẫn về công tác tổ chức và tiền lương của Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất Khu công nghệ cao; Quyết định số 303/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/11/2005 về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Gia Lai;
Căn cứ kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 07/02/2006 về việc triển khai Quyết định số 303/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Ban Quản lý khu công nghiệp Trà Đa và Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Gia Lai:

1.Lãnh đạo: có Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và một số ủy viên.

2. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ:

- Văn phòng;

- Phòng tổng hợp;

- Phòng kỹ thuật;

- Thanh tra

Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Gia Lai quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ theo đúng quy định.

3. Đơn vị trực thuộc: Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp (đơn vị sự nghiệp có thu)

4. Biên chế của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Gia Lai được phân bổ hàng năm theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trước mắt ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Gia Lai có 14 biên chế và 01 chỉ tiêu HĐLĐ theo NĐ 68/CP (gồm cả số biên chế từ Ban Quản lý khu công nghiệp Trà Đa, tỉnh Gia Lai chuyển qua).

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Gia Lai, Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH 
Phạm Thế Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 04/2006/QĐ-UBND về tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.040
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210