Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3514/SKHĐT-CAT Loại văn bản: Quy chế
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Văn Thân, Lương Văn Hải
Ngày ban hành: 01/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
- CÔNG AN TỈNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3514/SKHĐT-CAT

Phan Thiết, ngày 01 tháng 09 năm 2010

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP VÀ KHẮC DẤU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT DOANH NGHIỆP

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản s 3652/UBND-SNV ngày 05 tháng 8 năm 2010 V/v triển khai thực hiện một cửa liên thông “Đăng ký doanh nghiệp - Khắc dấu” giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công an Tỉnh.

Nhằm tạo điu kiện thuận lợi cho tchức, cá nhân trong quá trình thành lập doanh nghiệp; Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công an tỉnh ban hành quy chế phối hp giải quyết đăng ký doanh nghiệp và khắc dấu cho tchức, cá nhân có yêu cầu nhận kết quả là: Giy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu một lần tại Sở Kế hoạch và Đầu tư khi đăng ký thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp như sau:

I. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

1.1. Tiếp nhận hồ sơ và trao kết quả (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu) cho doanh nghiệp.

1.2. Chuyn hồ sơ có yêu cầu khắc dấu của tổ chức, cá nhân cho cơ sở khắc du đtiến hành khắc dấu theo mẫu dấu quy định.

1.3. Chuyển bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công an tỉnh và nhận con du, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ quan Công an tỉnh.

1.4. Thu hộ cho Công an tỉnh lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu du và lệ phí làm con dấu (xuất phiếu thu tạm) cho cơ sở khắc dấu. Nhận lại phiếu thu tạm từ doanh nghiệp sau khi giao biên lai thu lệ phí của Công an tỉnh, hóa đơn thuê giá trị gia tăng lệ phí làm con dấu của cơ sở khắc dấu.

2. Công an tỉnh:

2.1. Tiếp nhận con du từ cơ sở khắc dấu và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu theo quy định.

2.2. Nhận bản sao Giy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ S Kế hoạch và Đu tư đng thời giao kết quả là con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu du cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2.3. Lp biên bản thu hi du và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu cũ trực tiếp từ doanh nghiệp sau khi có con dấu mới đối với các trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp; thay đi tên doanh nghiệp, chuyn địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh nhưng khác huyện, thị xã, thành phố hoặc do Nhà nước thay đi địa danh hành chính.

II. Quy trình phối hợp giải quyết:

1. Quy trình, thi gian phối hp giải quyết:

1.1. Trong thời hạn 5 ngày làm việc ktừ khi nhận được h sơ đăng ký hp lệ của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định s43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyn bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho skhắc du.

1.2. Trong thi hạn 2 ngày làm việc ktừ ngày nhận được thông tin vdoanh nghiệp khắc dấu từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ sở khắc dấu tiến hành khc du theo mẫu dấu quy định của Bộ Công an và chuyn cho Công an Tỉnh đcấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu du.

1.3. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được con du từ cơ sở khắc dấu, Công an tỉnh tiến hành cấp dấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu theo quy định và giao cho Bộ phận “Một cửa” thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư đgiao cho Doanh nghiệp.

2. Xử lý các trưng hp đăng ký khắc dấu nhưng không đến nhận:

Sau thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày hẹn trả kết quả nếu doanh nghiệp không đến nhận con dấu và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản thông báo yêu cầu Doanh nghiệp đến nhận, nếu quá thời hạn theo thông báo mà Doanh nghiệp vẫn không đến nhận Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chuyn lại cho Công an Tỉnh đtiến hành thủ tục thu hồi, hủy con du theo quy định.

3. Trách nhiệm của các quan

3.1. SKế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ các quy định về đăng ký doanh nghiệp và đăng ký khắc dấu theo quy định của Quy chế này.

3.2. Công an tỉnh có trách nhiệm phi hp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đgiải quyết kịp thời những vướng mắc, khiếu nại của các tổ chức, cá nhân về đăng ký doanh nghiệp và đăng ký dấu theo thm quyn.

III. Tổ chức thực hiện

1. Quy chế này áp dụng cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu nhận kết quả là: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con du và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu một lần tại Sở Kế hoạch và Đầu tư khi đăng ký thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các bộ phận trực thuộc có liên quan thực hiện đầy đcác vấn đ nêu trong quy chế này thuộc trách nhiệm của cơ quan mình.

3. Quá trình thực hiện, nếu (Bộ, ngành liên quan có ban hành văn bn) quy định khác với nội dung nêu trong quy chế này hoặc có phát sinh vướng mc, thì cơ quan thuộc ngành dọc có văn bản thông báo và đề xuất điều chỉnh, b sung nội dung đthực hiện tt quy trình.

Quy chế này thay thế Quy chế số 4234/SKHĐT-CA-CT ngày 21/10/2008 ca Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Cục Thuế tnh V/v phối hợp giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH
Đại tá: Nguyễn Văn Thân

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Lương Văn Hải


Nơi nhận:
- TT tỉnh ủy (b/cáo);
-
TT HĐND tnh (b/cáo);
-
UBND tnh (b/cáo);
-
SNội vụ;
-
Báo Bình Thuận; Đài PT -TH BT;
-
Lưu VP: SKH&ĐT, CAT, Nam. 10b.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quy chế 3514/SKHĐT-CAT ngày 01/09/2010 phối hợp giải quyết đăng ký doanh nghiệp và khắc dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư - Công an Tỉnh Bình thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.104

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.169.230
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!