Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 899/2005/NQ/UBTVQH11 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 19/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 899/2005/NQ/UBTVQH11

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2005 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC VIỆT NAM THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THẺ ĐI LẠI DOANH NHÂN APEC

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội;
Căn cứ vào Khoản 2 Điều 21 Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật;
Căn cứ vào Khoản 3 Điều 5 của Pháp lệnh ký kết và thực hiện điều ước quốc tế;
Trên cơ sở xem xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 1317/CP-QHQT ngày 13/9/2004 về việc Việt Nam tham gia Chương trình Thẻ đi lại của doanh nhân APEC
;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý để Chính phủ tuyên bố và ký tham gia Chương trình Thẻ đi lại doanh nhân APEC;

Điều 2. Giao Chính phủ chỉ đạo việc thực hiện Chương trình Thẻ đi lại doanh nhân APEC, việc tham gia Chương trình phải bảo đảm phù hợp với chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và giữ vững an ninh quốc gia;

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH Nguyễn Văn An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 899/2005/NQ/UBTVQH11 ngày 19/05/2005 về việc Việt Nam tham gia chương trình thẻ đi lại doanh nhân APEC do Ủy Ban thường vụ quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.827

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!