Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 255-HĐBT năm 1985 về việc điều chỉnh các tổ chức kinh doanh trực thuộc Bộ Nội thương do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 255-HĐBT Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 22/10/1985 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 255-HĐBT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 1985 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CÁC TỔ CHỨC KINH DOANH TRỰC THUỘC BỘ NỘI THƯƠNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 04/7/1981;
Căn cứ Nghị định số 80-CP ngày 16/7/1962 của Hội đồng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Nội thương;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội thương.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh các tổ chức kinh doanh trực thuộc Bộ Nội thương thành các tổng công ty và công ty sau đây:

1. Tổng công ty thực phẩm (trên cơ sở hợp nhất Công ty thực phẩm I, Công ty thực phẩm II và công ty rau quả).

2. Tổng công ty thực phẩm công nghệ.

3. Tổng công ty nông thổ sản (trên có cơ sở hợp nhất Công ty nông sản I, Công ty nông sản II và Công ty lâm sản ).

4. Tổng công ty muối.

5. Tổng công ty vải sợi – may mặc.

6. Tổng công ty điện – máy và xe đạp – xe máy (trên cơ sở hợp nhất công ty điện máy và Công ty xe đạp – xe máy).

7. Tổng công ty bách hoá (trên cơ sở hợp nhất Công ty bách hoá, Công ty văn hoá phẩm, Công ty bảo hộ lao động và Công ty thuốc lá).

8. Tổng công ty vật liệu xây dựng và xây lắp nội thương I.

9. Tổng công ty vật liệu xây dựng và xây lắp nội thương II.

10. Tổng công ty xuất nhập khẩu nội thương và hợp tác xã mua bán (Intimex).

11. Tổng công ty kho vận (trên cơ sở hợp nhất Công ty kho vận I và Công ty kho vận II).

12. Công ty dầu lửa.

13. Công ty hữu nghị.

Điều 2. Các Tổng công ty và công ty nói ở điều 1 là các tổ chức kinh doanh hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước, được sử dụng con dấu theo thể thức Nhà nước quy định.

Các tổng công ty thực phẩm công nghệ, nông thổ sản, vật liệu xây dựng và xây lắp nội thương II đóng trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Các Tổng công ty và công ty khác đóng trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Điều 3. Mỗi Tổng công ty do một Tổng Giám đốc phụ trách và một số Phó Tổng Giám đốc giúp việc. Mỗi công ty do một Giám đốc phụ trách và một số Phó Giám đốc giúp việc.

Tổng công ty có thể lập ra một số Công ty (chi nhánh) ở những địa bàn xa nơi đóng trụ sở của Tổng công ty để tiện việc giao dịch, nhưng không được biến Tổng công ty thành một cấp trung gian thoát ly việc mua bán trực tiếp và biến việc điều động hàng hoá trong nội bộ Tổng công ty thành việc mua bán lấy lãi giữa các công ty trực thuộc. Bộ máy của các công ty trực thuộc phải rất gọn nhẹ, không rập khuôn theo các phòng, ban của Tổng công ty.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Nội thương quy định nhiệm vụ cụ thể và tổ chức bộ máy của các Tổng công ty và Công ty.

Điều 5. Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Nội thương và các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương có trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 


Tố Hữu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 255-HĐBT năm 1985 về việc điều chỉnh các tổ chức kinh doanh trực thuộc Bộ Nội thương do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.975

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196