Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 129-HĐBT năm 1983 về việc giải thể Ban cải tạo công thương nghiệp tư doanh trung ương, thành lập Vụ cải tạo công thương nghiệp tư doanh thuộc Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 129-HĐBT Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 10/11/1983 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 129-HĐBT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 1983

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 129-HĐBT NGÀY 10-11-1983 VỀ VỊÊC GIẢI THỂ BAN CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG NGHIỆP TƯ DOANH TRUNG ƯƠNG, THÀNH LẬP VỤ CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG NGHIỆP TƯ DOANH THUỘC VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng bộ trưởng ngày 1-10-1983 về kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết số 14-NQ ngày 13-9-1983 của Bộ chính trị về tình hình, nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa dối với thương nghiệp tư doanh;
Căn cứ nghị định số 35-CP ngày 9-2-1981 về nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm của Bộ trưởng và chức năng của Bộ trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1.- Giải thể ban cải tạo công thương nghiệp tư doanh trung ương thành lập theo nghị định số 11-CP ngày 17-1-1978 của Hội đồng chính phủ và quyết định số 202-CT ngày 19-7-1983 của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng.

Các nhiệm vụ và quyền hạn của Ban cải tạo công thương nghiệp tư doanh trung ương nay giao cho thủ trưởng các ngành thực hiện theo chức năng của ngành. Chủ nhiệm văn phòng Hội đồng bộ trưởng giúp thường vụ Hội đồng bộ trưởng theo dõi, tổng hợp đôn đốc kiểm tra việc thực hiện.

Điều 2.- Thành lập vụ cải tạo công thương nghiệp tư doanh thuộc Văn phòng Hội đồng bộ trưởng để giúp chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng bộ trưởng:

- Theo dõi, kiểm tra và tổng hợp tình hình chung về cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp tư doanh.

Thẩm ta và tham gia thẩm tra các dự án chính sách về cải tạo công thương nghiệp tư doanh do các Bộ, Tổng cục, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương trình Hội đồng bộ trưởng xem xét và quyết định.

Điều 3.- Vụ cải tạo công thương nghiệp tư doanh do một vụ trưởng phụ trách. Giúp việc vụ trưởng có một số phó vụ trưởng.

Vụ có một bộ phận làm việc tại Hà nội và một số bộ phận làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ cụ thể về chế độ công tác của Vụ cải tạo do chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng bộ trưởng quy định.

Điều 4.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng, các bộ trưởng, chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng, chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 129-HĐBT năm 1983 về việc giải thể Ban cải tạo công thương nghiệp tư doanh trung ương, thành lập Vụ cải tạo công thương nghiệp tư doanh thuộc Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.608
DMCA.com Protection Status