Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 08-HĐBT năm 1985 về việc thành lập Tổng công ty xuất nhập khẩu nông sản và Tổng công ty xuất nhập khẩu súc sản và gia cầm thuộc Bộ Nông nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 08-HĐBT Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 14/01/1985 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08-HĐBT

Hà Nội,, ngày 14 tháng 01 năm 1985 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN VÀ TỔNG CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU SÚC SẢN VÀ GIA CẦM THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 04-7-1981;
Căn cứ nghị định số 275-CP ngày 08-10-1977 của Hội đồng Chính phủ về tổ chức bộ máy quản lý nông nghiệp;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Bộ trưởng Bộ Ngoại thương,

 NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Thành lập Tổng công ty xuất nhập khẩu nông sản thuộc Bộ Nông nghiệp trên cơ sở các tổ chức xuất nhập khẩu có liên quan thuộc Bộ Ngoại thương chuyển sang.

Thành lập Tổng công ty xuất nhập khẩu súc sản và gia cầm thuộc Bộ Nông nghiệp trên cơ sở công ty xuất nhập khẩu súc sản và gia cầm và các tổ chức xuất nhập khẩu có liên quan thuộc Bộ Ngoại thương chuyển sang.

Tổng công ty xuất nhập khẩu nông sản và Tổng công ty xuất nhập khẩu súc sản và gia cầm là các đơn vị hạch toán kinh tế, có tư cách pháp nhân, có tài khoản tại ngân hàng và có con dấu riêng.

Trụ sở của Tổng công ty xuất nhập khẩu nông sản đóng tại Hà Nội và có chi nhánh hoặc đại diện tại Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

Trụ sở của Tổng công ty xuất nhập khẩu súc sản và gia cầm đặt tại Hà Nội và có chi nhánh hoặc đại diện tại Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. - Tổng công ty xuất nhập khẩu nông sản và Tổng công ty xuất nhập khẩu súc sản và gia cầm chịu sự quản lý và chỉ đạo toàn diện của Bộ Nông nghiệp và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Ngoại thương về các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, theo luật lệ hiện hành.

Điều 3. - Mỗi Tổng công ty có một tổng giám đốc phụ trách; giúp việc tổng giám đốc có từ một đến hai phó tổng giám đốc.

Nhiệm vụ cụ thể và cơ cấu tổ chức của mỗi tổng công ty do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp quy định.

Điều 4. - Bộ Ngoại thương có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nhiệm vụ kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản, súc sản, gia cầm và các tổ chức xuất nhập khẩu có liên quan (nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh, tổ chức, cán bộ, vốn, tài sản, cơ sở vật chất, hồ sơ tài liệu, v.v…) cho Bộ Nông nghiệp quản lý.

Việc bàn giao phải làm xong trước ngày 20 tháng 01 năm 1985.

Điều 5. - Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.
 

 

T.M. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
K.T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


 

 
Tố Hữu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 08-HĐBT năm 1985 về việc thành lập Tổng công ty xuất nhập khẩu nông sản và Tổng công ty xuất nhập khẩu súc sản và gia cầm thuộc Bộ Nông nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.303

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.223.3.101