Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 118/KH-UBND 2018 trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Lạng Sơn 2019

Số hiệu: 118/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Nguyễn Công Trưởng
Ngày ban hành: 06/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRỢ GIÚP ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Công văn số 4794/BKHĐT-PTDN ngày 13/7/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019, UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện với nội dung như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2018

1. Tình hình và kết quả thực hiện

UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 31/7/2017 về kế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2018; các đơn vị được giao kinh phí tổ chức khảo sát, mở lớp đào tạo theo quy định.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, đã hoàn thành 02 lớp đào tạo về khởi sự doanh nghiệp, kế toán thuế, với 100 người/lớp do Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp tổ chức đào tạo. Dự kiến đến hết năm 2018, sẽ tổ chức 04 khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các chuyên đề quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự, quản trị tài chính, các kỹ năng trong đàm phán và ký kết hợp đồng; phổ biến, cập nhật kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, các quy định hiện hành về kinh doanh của các doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Nguồn kinh phí thực hiện chủ yếu là ngân sách tỉnh, số kinh phí thực hiện 06 lớp là 430 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh còn thực hiện liên kết đào tạo nghề trong doanh nghiệp, đào tạo theo đơn đặt hàng, đào tạo có địa chỉ, như: Trường Cao đẳng nghề Việt Đức ký kết hợp đồng đào tạo cho trên 100 lao động tại doanh nghiệp Công ty CP xi măng Đồng Bành; đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp chủ yếu kết hợp lồng ghép việc đào tạo cho lao động trong doanh nghiệp với đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Kết hợp với một phần hỗ trợ của doanh nghiệp cho người học; tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ quản lý, bồi dưỡng nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người lái xe cho đội ngũ lái xe và người lao động của các đơn vị kinh doanh vận tải theo quy định; tổ chức được 01 lớp tập huấn về “Nâng cao năng lực thiết kế, phát triển sản phẩm cho Doanh nghiệp”; hầu hết các học viên đã qua khóa đào tạo, bồi dưỡng đều nắm được những kiến thức tổng quan về một số vấn đề về lý luận và thực tiễn của quản lý doanh nghiệp, cập nhật và bổ sung kiến thức về phương pháp tiếp cận và kinh nghiệm trong quản trị nhân sự; giúp người quản lý, lãnh đạo các doanh nghiệp có cách nhìn toàn diện hơn về những vấn đề của người quản lý doanh nghiệp trong nền kinh tế hội nhập.

2. Thuận lợi và khó khăn

- Thuận lợi: Dưới sự chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền tỉnh, việc triển khai kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV trên địa bàn tỉnh của các đơn vị đạt kết quả theo mục tiêu kế hoạch giao đầu năm; đội ngũ giảng viên có năng lực, nhiệt tình và giàu kinh nghiệm.

- Khó khăn: Nhu cầu đào tạo của các DNNVV trên địa bàn tỉnh lớn; nguồn kinh phí thực hiện đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV chủ yếu là ngân sách tỉnh. Định mức, kinh phí thực hiện còn thấp so với nhu cầu chưa đảm bảo kinh phí chi trả cho hoạt động tổ chức đào tạo, trong khi ngân sách tỉnh còn hạn chế.

II. Kế hoạch thực hiện trợ giúp đào tạo năm 2019

1. Nhu cầu trợ giúp đào tạo của DNNVV

Hỗ trợ kinh phí thực hiện đào tạo tập trung vào 03 chuyên đề: Khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp chuyên sâu, với số lớp tổ chức là 08 lớp.

2. Kế hoạch trợ giúp đào tạo và dự toán kinh phí thực hiện

a) Đào tạo khởi sự doanh nghiệp

- Đối tượng đào tạo: Doanh nghiệp nhỏ và vừa (trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ), doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh; các đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; các tổ chức, cá nhân đang có nhu cầu khởi nghiệp kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh.

- Số khóa đào tạo: 04 lớp

- Số lượng học viên: 100 người/lớp

- Thời gian tổ chức: Quý I và Quý II năm 2019

- Địa điểm dự kiến tổ chức: Tại thành phố Lạng Sơn và các huyện (tùy tình hình thực tế).

- Tổng dự kiến kinh phí: 195, 338 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách Trung ương: 156 triệu đồng

+ Ngân sách tỉnh: 39, 338 triệu đồng b) Đào tạo quản trị doanh nghiệp

- Đối tượng đào tạo: Lãnh đạo, quản lý DNNVV; kế toán trưởng, tổ trưởng tổ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

- Số khóa đào tạo: 03 lớp

- Số lượng học viên: 80 người/lớp

- Thời gian tổ chức: Quý III năm 2019

- Địa điểm dự kiến tổ chức: Tại thành phố Lạng Sơn.

- Tổng dự kiến kinh phí: 133,353 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách Trung ương: 106 triệu đồng

+ Ngân sách tỉnh: 27,353 triệu đồng

c) Đào tạo quản trị doanh nghiệp chuyên sâu

- Đối tượng đào tạo: Chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ, cán bộ quản lý DNNVV.

- Số khóa đào tạo: 01 lớp

- Số lượng học viên: 80 người/lớp

- Thời gian tổ chức: Quý III năm 2019

- Địa điểm dự kiến tổ chức: Tại thành phố Lạng Sơn.

- Tổng dự kiến kinh phí: 183,865 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách Trung ương: 148 triệu đồng

+ Ngân sách tỉnh: 35, 865 triệu đồng

3. Tổng hợp và dự toán chi tiết kinh phí thực hiện

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện là: 512, 556 triệu đồng

Trong đó:

+ Kinh phí đề nghị Trung ương hỗ trợ: 410 triệu đồng

+ Kinh phí do địa phương bố trí: 102,556 triệu đồng

(Chi tiết Phụ lục kèm theo).

III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt đơn vị thực hiện tổ chức mở lớp đào tạo nguồn nhân lực DNNVV trên địa bàn tỉnh năm 2019 theo quy định.

- Theo dõi, phối hợp và hỗ trợ các đơn vị quản lý đào tạo thuộc Bộ, ngành và tổ chức hiệp hội, các tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo trong quá trình triển khai tổ chức các khóa đào tạo cho DNNVV trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo hoặc lựa chọn các cơ sở đào tạo theo quy định hiện hành để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cho DNNVV, đồng thời cử cán bộ kiểm tra, giám sát việc tổ chức các khóa đào tạo; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư chức các lớp đào tạo do ngân sách Trung ương hỗ trợ (nếu có).

2. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xem xét, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phân bổ nguồn ngân sách tỉnh thực hiện kế hoạch năm 2019 theo quy định.

3. Các sở, ban, ngành

Các sở, ban, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính triển khai thực hiện kế hoạch này.

IV. Đề xuất, kiến nghị

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính:

1. Hỗ trợ ngân sách Trung ương để tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch trợ giúp đào tạo cho DNNVV trên địa bàn năm 2019, với nhu cầu tổng kinh phí ngân sách Trung ương đề nghị hỗ trợ là 410 triệu đồng.

2. Nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13/8/2014 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính như: Định mức, chi phí, nguồn hỗ trợ cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (Cục Tài chính DN);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, KH&ĐT;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng: KTTH, TH, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KTTH (VTD).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Trưởng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 118/KH-UBND ngày 06/08/2018 về trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


677

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!