Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 209/TY-QLT Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Cục Thú y Người ký: Bùi Quang Anh
Ngày ban hành: 03/05/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
CỤC THÚ Y
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 209/TY-QLT
V/v hướng dẫn thực hiện Quy định về điều kiện kinh doanh thuốc thú y.

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2001

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC THÚ Y

Ngày 30/3/2001, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 34/2001/QĐ-BNN-VP về việc ban hành Quy định về điều kiện kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc ngành trồng trọt và chăn nuôi; trong đó, điều kiện kinh doanh thuốc thú y được quy định ở Điều 1 và Điều 3 thuộc Quy định 2 của bản Quy định này.

Để thống nhất việc thực hiện công tác quản lý kinh doanh thuốc thú y, Cục Thú y hướng dẫn như sau:

1. Chi cục Thú y tổ chức họp toàn bộ các cơ sở kinh doanh trên địa bàn để phổ biến nội dung chi tiết bản Quy định này.

2. Việc quản lý và cấp mã số kinh doanh cho từng cửa hàng được thực hiện như sau:

- Cơ sở làm đơn xin cấp mã số kinh doanh kèm theo 1 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gửi Chi cục Thú y.

- Chi cục nhận đơn, vào sổ theo dõi và trả lời sau 3 ngày bằng văn bản.

3. Việc cấp Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y do Chi cục thú y thực hiện và được dựa trên tiêu chuẩn sau:

- Phải có bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn từ trung học trở lên đối với người quản lý cửa hàng.

- Phải có chứng chỉ do Chi cục thú y cấp, xác nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc thú y do Chi cục Thú y tổ chức đối với người bán hàng.

Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y được thay cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề mua bán thuốc thú y trước đây.

4. Các loại giấy tờ quy định trong phần điều kiện về nhân sự nếu trong hồ sơ quản lý cũ chưa có đủ thì cần được bổ sung như:

- Giấy xác nhận về hộ khẩu

- Giấy chứng nhận về sức khỏe.

5. Sau khi đã triển khai các nội dung trên, sau 60 ngày kể từ ngày phổ biến các nội dung trong quy định này, Chi cục Thú y tổ chức thanh tra hoặc kiểm tra theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 bản Quy định của Bộ Nông nghiệp & PTNT theo Quyết định số 34/2001/QĐ-BNN-VP

6. Để thống nhất biện pháp quản lý chung, Cục Thú y hướng dẫn một số biểu mẫu:

- Thẻ theo dõi nhập, bán hàng theo mẫu tại Phụ lục 1

- Sổ ghi chép của khách hàng về chất lượng sản phẩm theo mẫu tại Phụ lục 2.

- Sổ xuất, nhập các loại nguyên liệu độc, thuốc độc theo quy định danh mục thuốc độc theo mẫu tại Phụ lục 3.

- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc Thú y (áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh) theo mẫu tại Phụ lục 4.

- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc Thú y (áp dụng cho nhân viên bán hàng) theo mẫu tại Phụ lục 5.

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh) theo mẫu tại Phụ lục 6

- Bản kê khai địa điểm theo mẫu tại Phụ lục 7

- Mẫu chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y theo mẫu tại Phụ lục 8.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp & PTNT (để b/c);
- Các Chi cục Thú y (để thực hiện);
- Lưu: QLT, TH

CỤC TRƯỞNG CỤC THÚ Y
P. CỤC TRƯỞNG
BS. Bùi Quang Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 209/TY-QLT ngày 03/05/2001 hướng dẫn thực hiện Quy định về điều kiện kinh doanh thuốc thú y do Cục Thú y ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.628

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.27.215
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!