Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 06/CT-BYT năm 2013 tăng cường quản lý, giám sát hoạt động đấu thầu cung ứng thuốc trong các cơ sở y tế do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 06/CT-BYT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 14/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 06/CT-BYT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU CUNG ỨNG THUỐC TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ

Hiện nay, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức đấu thầu mua thuốc do Ngân sách nhà nước và Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 01/2012/TT-BYT-BTC ngày 19/1/2012 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế (sau đây viết tắt thành Thông tư số 01/2012/TTLT-BYT-BTC) và Thông tư số 11/2012/TT-BYT ngày 28/6/2012 của Bộ Y tế hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế (sau đây viết tắt thành Thông tư số 11/2012/TT-BYT). Bước đầu đánh giá quá trình tổ chức thực hiện việc mua sắm thuộc cũng như kết quả đấu thầu đã cho thấy sự ưu việt cũng như hiệu quả của các quy định mới này trong việc cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo cạnh tranh công bằng và minh bạch trong công tác đấu thầu mua thuốc, tiết kiệm chi phí tiền thuốc cho các cơ sở y tế, người bệnh và ngân sách nhà nước cũng như quỹ bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai đã phát sinh một số trường hợp như một số đơn vị chưa thực hiện đúng quy định như yêu cầu nhà thầu tham gia tất cả các mặt hàng trong một gói thầu, thay đổi tiêu chuẩn đánh giá, cơ cấu điểm về mặt kỹ thuật, không thực hiện đúng hướng dẫn về phân chia nhóm thuốc... Vì vậy, để tăng cường quản lý, giám sát hoạt động đấu thầu cung ứng thuốc trong các cơ sở y tế và nhằm bảo đảm thực hiện tốt công tác đấu thầu mua thuốc theo đúng các quy định hiện hành, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung sau:

I. Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế:

1. Triển khai thực hiện đấu thầu mua thuốc theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2012/TTLT-BYT-BTC , Thông tư số 11/2012/TT-BYT và các quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu, bảo đảm hoạt động mua sắm đúng luật và đủ thuốc phục vụ kịp thời nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của đơn vị.

2. Trong quá trình tổ chức đấu thầu mua thuốc, cần đặc biệt lưu ý một số nội dung sau:

a) Việc quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu phải thực hiện đúng quy định tại Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 01/2012/TTLT-BYT-BTC, cụ thể:

- Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, xét theo mặt hàng.

- Trường hợp sử dụng hình thức đấu thầu khác cần giải trình rõ để người có thẩm quyền xem xét quyết định. Theo quy định tại Mục 1 Chương II Luật đấu thầu năm 2005, các hình thức lựa chọn nhà thầu khác bao gồm: Đấu thầu hạn chế Chào hàng cạnh tranh, Mua sắm trực tiếp, Chỉ định thầu, Tự thực hiện và Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

b) Khi tổ chức và triển khai công tác đấu thầu mua thuốc, các đơn vị cần tham khảo các thông tin do Bộ Y tế (Cục Quản lý dược) tổng hợp và công bố trên trang tin điện tử của Cục Quản lý dược (tại địa chỉ: https://www.dav.gov.vn, trong mục: Quản lý giá thuốc\Thông tin về đấu thầu) theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 11/2012/TT-BYT.

c) Khi xây dựng kế hoạch đấu thầu mua thuốc đơn vị phải thực hiện theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC cụ thể:

- Tham khảo giá thuốc đã trúng thầu trong vòng 12 tháng trước của các đơn vị do Bộ Y tế (Cục Quản lý dược) cập nhật và công bố trên trang tin điện tử của Cục Quản lý dược (địa chỉ: http://www.dav.gov.vn) làm cơ sở xây dựng giá kế hoạch của từng mặt hàng thuốc (giá thuốc generic trúng thầu đã phân chia theo các nhóm kỹ thuật).

- Đối với những mặt hàng thuốc chưa có giá trúng thầu hoặc giá kế hoạch cao hơn giá thuốc trúng thầu được Bộ Y tế công bố trong vòng 12 tháng trước đó, đơn vị phải tham khảo báo giá hoặc hóa đơn bán hàng của ít nhất 03 đơn vị cung ứng thuốc trên thị trường tại thời điểm xây dựng kế hoạch đấu thầu; đồng thời bảo đảm giá kế hoạch của mặt hàng thuốc trong kế hoạch đấu thầu không vượt giá bán buôn kê khai, kê khai lại đang còn hiệu lực của mặt hàng thuốc đã tham khảo.

- Những mặt hàng thuốc có ít đơn vị cung ứng, không đủ 03 báo giá hoặc hóa đơn bán hàng, Thủ trưởng đơn vị căn cứ vào báo giá hoặc hóa đơn bán hàng của đơn vị cung ứng mặt hàng thuốc đó, giải trình về giá kế hoạch của mặt hàng thuốc do đơn vị đề xuất đã phù hợp với giá mặt hàng thuốc đó trên thị trường tại thời điểm xây dựng kế hoạch đấu thầu.

d) Đối với việc xây dựng Hồ sơ mời thầu, phải thực hiện đúng các tiêu chuẩn đánh giá, cơ cấu điểm về mặt kỹ thuật tại Điều 7 và Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BYT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế, không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng theo quy định tại Điều 18 của Luật đấu thầu, ví dụ: đưa ra yêu cầu về xuất xứ, nhãn hiệu hàng hóa, quy cách đóng gói...

đ) Khi xem xét, đánh giá hồ sơ dự thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu phải thực hiện đúng hướng dẫn tại Thông tư số 11/2012/TT-BYT , cụ thể:

- Nhà thầu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và không vi phạm các điều kiện tiên quyết để loại bỏ hồ sơ dự thầu.

- Thuốc trúng thầu phải là mặt hàng đạt các yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu và có giá đánh giá thấp nhất trong gói thầu thuốc theo tên biệt dược hoặc trong gói thầu thuốc đông y, thuốc từ dược liệu hoặc trong mỗi nhóm thuốc của gói thầu thuốc theo tên generic.

- Giá thuốc trúng thầu không được vượt giá bán buôn kê khai, kê khai lại còn hiệu lực của mặt hàng đó.

- Trường hợp giá thuốc trúng thầu tại cơ sở chênh lệch bất hợp lý so với giá thuốc trúng thầu của chính mặt hàng đó tại các cơ sở y tế khác hoặc giá công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý dược, đơn vị cần tiến hành thương thảo với nhà thầu để mua thuốc với mức giá phù hợp mặt bằng chung giá thuốc trúng thầu.

- Một số tiêu chuẩn cụ thể tại hồ sơ mời thầu cần áp dụng đúng trong việc chấm điểm đánh giá về mặt kỹ thuật:

+ Nội dung tại số thứ tự số 2 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BYT: đánh giá trên cơ sở kinh nghiệm đã từng cung ứng thuốc của nhà thầu cho cơ sở y tế (kể cả cung ứng cho cơ sở y tế khác không phải cơ sở y tế đang tổ chức đấu thầu) và không bắt buộc nhà thầu đã từng cung ứng chính mặt hàng thuốc đang dự thầu.

+ Nội dung tại số thứ tự số 5, số thứ tự số 7 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BYT: căn cứ vào thông tin về thuốc và cơ sở sản xuất thuốc có vi phạm chất lượng công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý dược và hướng dẫn tại Công văn số 3183/QLD-CL ngày 07/3/2013 của Cục trưởng Cục Quản lý dược.

3. Thực hiện việc báo cáo kịp thời, đầy đủ kết quả trúng thầu về Bộ Y tế (Cục Quản lý dược) theo quy định.

II. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức công tác đấu thầu mua thuốc của các cơ sở y tế trên địa bàn theo đúng các quy định hiện hành và các nội dung tại Mục I của Chỉ thị này để bảo đảm có đủ thuốc phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn với chi phí hợp lý.

2. Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác đấu thầu mua thuốc của các cơ sở y tế trên địa bàn nhằm phát hiện, xử lý nghiêm và chấn chỉnh kịp thời các vi phạm trong quá trình đấu thầu mua thuốc, cung ứng thuốc và các vi phạm về quản lý giá thuốc có liên quan.

III. Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế:

1. Cục Quản lý dược:

- Định kỳ cập nhật và công bố giá thuốc trúng thầu trong vòng 12 tháng trước của các cơ sở y tế (phân chia thuốc generic trúng thầu theo các nhóm kỹ thuật); giá thuốc kê khai, kê khai lại của các doanh nghiệp để làm cơ sở cho các đơn vị tham khảo trong việc lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc theo đúng quy định.

- Phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính và các đơn vị liên quan trong việc phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định về đấu thầu thuốc, giá thuốc.

2. Thanh tra Bộ Y tế:

Thường xuyên tổ chức, chỉ đạo hệ thống thanh tra y tế tăng cường tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc thực hiện công tác đấu thầu thuốc, các quy định về quản lý giá thuốc.

3. Cục Quản lý khám, chữa bệnh:

- Chỉ đạo kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị tại các bệnh viện, tăng cường kiểm tra việc kê đơn, bình bệnh án, bình đơn thuốc.

- Chỉ đạo tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính của bệnh viện để nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật sử dụng thuốc của các dịch vụ kỹ thuật y tế mà các cơ sở y tế cung cấp làm cơ sở để bảo đảm chất lượng dịch vụ, kiểm soát chi phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đấu thầu mua thuốc để tiết kiệm thời gian, chi phí và bảo đảm tính công khai, minh bạch.

- Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các cơ quan liên quan phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định về đấu thầu thuốc trong các cơ sở y tế công lập.

4. Vụ Kế hoạch Tài chính:

- Làm đầu mối phối hợp với Cục Quản lý dược, Thanh tra Bộ Y tế, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, các Sở Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC , Thông tư số 11/2012/TT-BYT và theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này.

- Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan để hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong việc triển khai công tác đấu thầu mua thuốc theo hướng dẫn Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC và Thông tư số 11/2012/TT-BYT và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có các khó khăn, vướng mắc và các đề xuất đề nghị các đơn vị gửi về Bộ Y tế (Cục Quản lý dược, Vụ Kế hoạch - Tài chính) để xem xét và giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Y tế ngành (Cục Y tế - Bộ GTVT; Cục Y tế - Bộ CA; Cục Quân y - Bộ QP; các Bộ NN&PTNT, Xây dựng, Tập đoàn Bưu chính viễn thông);
- VPCP: Vụ KGVX, KTTH (để b/c);
- Các Thứ trưởng BYT;
- Ban chỉ đạo TW127 (để b/c);
- Các Thứ trưởng BYT;
- Ban chỉ đạo TW127 (để p/h);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương (Tổ ĐHTTTN);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Các doanh nghiệp SX, KD dược;
- Tổng Công ty dược VN.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 06/CT-BYT năm 2013 tăng cường quản lý, giám sát hoạt động đấu thầu cung ứng thuốc trong các cơ sở y tế do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.879
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.43.11