Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 31/CT-UB năm 1993 thực hiện Nghị định 299/HĐBT về bảo hiểm y tế đối với các đơn vị doanh nghiệp liên doanh, các tổ chức, văn phòng đại diện của người nước ngoài, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam có thuê lao động là người Việt Nam, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 31/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trang Văn Quý
Ngày ban hành: 24/06/1993 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 31/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 1993

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 299/HĐBT CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ DOANH NGHIỆP LIÊN DOANH, CÁC TỔ CHỨC, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC QUỐC TẾ ĐẶT TẠI VIỆT NAM CÓ THUÊ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI VIỆT NAM, TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Nghị định 299/HĐBT ngày 15/8/1992 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành điều lệ bảo hiểm y tế, chương I, điều 2, mục 3,4 nêu rõ: “Điều lệ này áp dụng bắt buộc đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh có thuê tứ 10 lao động trở lên, các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của người nước ngoài tại Việt Nam, các doanh nghiệp trong khu chế xuất, các tổ chức, văn phòng đại diện của người nước ngoài và tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam, có thuê lao động là người Việt Nam”;
Căn cứ Thông tư số 12/TT-LB ngày 10 tháng 9 năm 1992 của Liên bộ Y tế - Tài chính và Lao động Thương binh xã hội, về việc hướng dẫn thi hành nghị định 299/HĐBT;
Căn cứ Thông tư số 82/TC-HCVX ngày 15/12/1992 của Bộ Tài chánh hướng dẫn phương thức đóng và kế toán trích nộp tiền bảo hiểm y tế đối với các doanh nghiệp, các đơn vị hành chánh sự nghiệp, tổ chức đoàn thể xã hội, hội quần chúng.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có chỉ thị số 54/CT-UB ngày 12/11/1992 và chỉ thị 10/CT-UB ngày 7 tháng 3 năm 1993 về việc tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên cho đến nay việc chấp hành nghị định 299 của Hội đồng Bộ trưởng về việc đóng bảo hiểm y tế của một số đơn vị chưa nghiêm chỉnh. Để thực hiện nghêim chỉnh chủ trương bảo hiểm y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ thị:

1/ Giám đốc Sở Thương mại thành phố, Ủy ban hợp tác và giám định đầu tư, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện khẩn trương triển khai cho các đơn vị thuộc quyền quản lý nhanh chóng liên hệ cơ quan bảo hiểm y tế thành phố Hồ Chí Minh để đóng bảo hiểm y tế từ quý III/93. Trích nộp tiền bảo hiểm y tế theo hướng dẫn tại thông tư số 82/TC-HCVX ngày 15/12/1992 của Bộ Tài chánh về bảo hiểm y tế.

2/ Giám đốc các doanh nghiệp quốc doanh, liên doanh, các tổ chức, văn phòng đại diện của người nước ngoài, tổ chức quốc tế đặt tại thành phố Hồ Chí Minh có thuê lao động là người Việt Nam, có trách nhiệm nhanh chóng lập danh sách cán bộ, công nhân viên đơn vị mình, ghi rõ mức lương, tiền công, tiền thưởng thực tế của từng người theo quy định của điều 2 chương I và điều 8 chương II điều lệ bỏao hiểm y tế, với sự hướng dẫn của cơ quan bảo hiểm y tế thành phố Hồ Chí Minh để nộp bảo hiểm y tế từ quý III/1993.

3/ Giám đốc bảo hiểm y tế thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện của các đơn vị trong diện đã nêu trên để Ủy ban nhân dân thành phố có hướng xử lý và chỉ đạo tiếp.

Bảo hiểm y tế là một chính sách lớn, vì lợi ích chung của cộng đồng xã hội và của riêng mỗi người lao động, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chấp hành nghiêm túc chỉ thị này.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trang Văn Quý

 

DANH SÁCH

ĐƠN VỊ LIÊN DOANH CHƯA ĐÓNG BHYT

(Tính đến ngày 15-6-1993)

STT

DANH MỤC

STT

DANH MỤC

 

I. KHỐI TRUNG ƯƠNG

+ Công nghiệp

39

XNLD sản xuất TP chế biến

1

XN TK và chế tạo TB điện  (CTLD VELFA)

40

CTLD chỉ may TOOTAL Phong phú

2

CTLD máy công, nông, ngư cơ (CTLD AIMECO)

41

Cty CHOONGNAM VIETTHANG Textime Co. LTD

3

CTLD Miền Đông – HanNam

42

XNLD DONATEX

4

VIM SG

43

TT Thương mại Việt Xô

5

Cty Mekong

44

Sing Viet Company

6

CTLD Hydro Mekong

45

CTLD HANJOO – VIETTHANG

7

Cty SC tàu biển SC VSH IPPLATEN

46

CTLD Lạc Tỷ

8

CTLD Ca spm FITELEX

47

XNLD LIPHUDONG

9

HD chế tạo  thiết bị thủy công

48

XNLD Gìay ANJIL

10

HTKD bảo hành thiết bị may CN

49

Cty PT Điện ảnh và nghe nhìn

11

XNLD SAYASHIP

50

MARRO

12

GENPACIPIC

51

CTy hóa MP và trang sức ALEXVA

13

Cty Việt Quang

52

Khai thác Sanhodo

14

CTLD VITEL

53

CTLD VIMASAFCO (VIMASACO – CO-PTE. Ltd. JV)

15

BOSUNG Miền Đông

54

Cty dệt lưới đánh cá Vieko (Vieko. Co Ltd)

16

XNLD Việt Xô N/cứu Sx cao su

 

+ Xây dựng

17

XNLD Việt Hưng TAURUBCHIMEX

01

Cty thiết kế XD và phát triển

18

XNLD Hồng Việt

 

+ Nông nghiệp:

19

XNLD BP industrics

01

Nuôi tôm thử nghiệm

20

XNLD Cao su y tế

02

CTLD Nuôi trồng hải sản chiến thắng

21

HDSX hương trừ muỗi, thuốc sát trùng

 

+ Vận Tải Giao Thông:

22

XNLD VINA PACIFIC

1

Cty Bông Sen (Lotus)

23

XNLD VINA PAINT

2

CTLD Cảng – SG – HIT

24

Cty Betong Mekong

3

CTLD Xuất khẩu thuyền viên

25

XNLD HUGAVINA

 

+ Bưu điện – thông tin liên lạc:

26

CTLD SX ván ép PORMICA YSIMAN

01

Trung tâm nhắn tin

27

XNLD VINAGRA

02

CTLD xây dựng 2 Đài liên lạc vệ tinh

28

XNLD Việt Hương

 

+ Thương nghiệp – Du lịch:

29

Cty XN gỗ Đông Nam á VN

01

CTLD BP PETCO

30

Cty Hữu Nghị Đai Thương

02

CTLD Sắt thép TB điện

31

CTLD VIETSIA

03

TTDV Thông tấn báo chí

32

SEAPRIMEICO

04

The Park Inter Hotel

33

XNLD Thủy sản Việt Xô

05

Cty FESTIVAL SAEYOUNG

34

ORSAN VIETNAM

06

Cty International Burotel

35

Cty dầu ăn GOLDEN HOPE-Nhà bè

07

CTLD VINAMETRIC

36

XNLD CMIN INTER

08

CTLD dịch vụ cho thuê VP, nhà ở

37

XNLD thủy sản SEABAN

09

HD kinh doanh DL đường thủy (VoilesVN)

38

LD Chương Dương SIB BGI

 

 

+ Khoa học – Ngân hàng

 

+ Xây dựng:

1

Cty khoan ODFJELL VNAM

01

CTXD TNHH VINACO

2

Ngân hàng quân sự Thailand

02

CTLD Khu LH nhà ở- TT thương mại Legavillas

3

Francaire du Commerce Exterieur Succur

 

4

First VINABANK

 

+ Nông nghiệp:

5

VP KT Văn hóa Đài Loan

01

Cty chuối và rau quả XK PANVIET

 

II.- THÀNH PHỐ:

+ Công nghiệp:

 

+ Giao thông Vận tải:

01

Cty Dịch vụ xe NISSAN

01

Cty Việt Hưng

02

CTLD C VIET tốc hành

2

CTLD Khí đốt Sài Gòn

03

XNLD vận chuyển CONTAINER

3

CTLD Ô tô Inchcape Saigon

04

XN KATRAN

4

XNLD điện tử Sài gòn SAPBILES

 

+ Thương nghiệp – Du lịch:

5

MISHA P.C

01

Nhà hàng ăn uống Sài gòn

6

SALI Electric

2

CTLD khai thác khu CX Linh Trung

7

Insytele Co. Ltd

3

TT dịch vụ văn phòng (Osi Center)

8

SG MOBILER International

4

LD KS Thăng Long

9

SAWENCO

5

CTLD KS Saigon INN

10

CTLD  Scanviwood

6

Khách sạn Phú Thọ

11

Cty Tân Á

7

Liksin Bonday

12

HD  SX các loại khăn giấy Mai Lan

8

Cty Saigon Đệ nhất khách sạn

13

SALENOPTIC

9

LD EMBASSY Hotel

14

XN Saigon SUNNEX

10

Advance Pacific

15

Saigon VEWONG

11

Khách sạn nổi Saigon

16

Phú Qui FAR EAST Company

12

Cty Khách sạnm văn phòng làm việc 4-1 VY

17

Cty nước giải khác QT (I.B.C)

 

18

Formo Saigon

13

Khách sạn Continental

19

XN nước giải khát TBD

14

CTLD Khách sạn Chains Travel

20

Cty sản xuất áo len XK (OAPTO. Co)

15

CTLD SERCIB Đồng Khởi

21

Cty dệt Saigon – Joubo

16

CTLD Khách sạn Mekong VTA

22

XNLD may mặc VITEXCO

17

CTLD KS Saigon Looge

23

SCAVI VN

18

Cty du lịch Về nguồn

24

Cty CONGARCO

19

CTLD TNHH Hoa Việt

25

XN Thanh Long

 

III. QUẬN – HUYỆN

+ Công nghiệp:

26

GOH HSING VN

27

Cty KOMEGA Sports Việt Nam

01

CTLD Long Thanh (Lung-Sheng)

28

CTLD giày dép Hai Sơn quán

2

XNLD SX Ván ép XK LUKS TV

29

PAPRINEX. Ltd

3

LD SX gia vị Việt Ấn

30

SG Diamond Company

4

XN rượu Napoleon Xuất khẩu

31

Savitech

5

CTLD Việt Hương Inter

32

CTLD GOLDRAFT

6

CTLD CBNS  THAI HUNG LONG

33

CT TNHH Pilot – Tokai VN

7

CTLD SXXK Triều Canh

34

XNLD Chế biến đá XK Gia Vinh

8

CTLD Loyal Bidex

35

Cty Toan My

9

XNLD TAMICO

36

XN C/b Premix

 

 

37

CTLD Loutech Leesco

 

 

38

CTLD dầu mỡ nhờn VIDAMO

 

 

39

CTLD Bếp gas VN

 

 

 

+ Xây dựng:

 

 

01

XN Nhà ở Quận 5

 

 

02

Hội đồng XD khu nhà Bình Tây

 

 

03

Hội đồng XD nhà tại số 5 Lê Hồng Phong

 

 

 

+ Nông nghiệp:

 

 

01

CTLD nuôi trồng thủy sản Duyên Hải

 

 

 

+ Thương nghiệp – Du lịch:

 

 

01

XNLD xây dựng Hoang Sib

 

 

2

CTLD Đại Nam

 

 

3

Han Nam Group

 

 

4

CTLD KS ORIENTAL

 

 

5

CTLD KS nhà hàng Caesar

 

 

6

CTLD Phú Thọ Enterprise – NH – KS Shangri – La

 

 

 

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 31/CT-UB năm 1993 thực hiện Nghị định 299/HĐBT về bảo hiểm y tế đối với các đơn vị doanh nghiệp liên doanh, các tổ chức, văn phòng đại diện của người nước ngoài, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam có thuê lao động là người Việt Nam, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.290
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.9.6