Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 31/1998/CT-UB-NC thực hiện xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong các doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 31/1998/CT-UB-NC Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 09/09/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 31/1998/CT-UB-NC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 1998

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN VÀ THI NÂNG NGẠCH VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, GHIỆP VỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC.

Thực hiện Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 4 năm 1998 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong các doanh nghiệp Nhà nước.

Để sớm đưa công tác xây dựng tiêu chuẩn, thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong các doanh nghiệp Nhà nước ở thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần Thông tư trên của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội ; Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Chỉ thị :

1. Phân công trách nhiệm :

a) Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và xã hội chịu trách nhiệm :

- Tổ chức hội nghị phổ biến Thông tư số 04/TT-BLĐTBXH cho các doanh nghiệp Nhà nước thuộc thành phố quản lý.

- Xây dựng quy chế thi nâng ngạch các chức danh viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ trong các doanh nghiệp Nhà nước, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định, để tiến hành tổ chức thi nâng ngạch.

- Tiếp nhận và quản lý đăng ký tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ của các doanh nghiệp Nhà nước thuộc thành phố quản lý.

b) Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước căn cứ vào tiêu chuẩn gốc và phương pháp xây dựng tiêu chuẩn tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội ; tổ chức việc xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ cho từng chức danh nghề đầy đủ của viên chức, đăng ký với Sở Lao động-Thương binh và xã hội thành phố, để làm cơ sở tổ chức thi nâng ngạch, sắp xếp lại lao động, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức, thực hiện việc trả lương gắn với năng lực trách nhiệm và công việc được giao. Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của các ngạch viên chức trong doanh nghiệp phải quy định cụ thể theo tiêu chuẩn gốc và phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp nhưng không được thấp hơn quy định của tiêu chuẩn gốc.

2. Tổ chức thực hiện :

Theo sự phân công nêu trên, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và xã hội, Giám đốc sở-ngành thành phố có các doanh nghiệp trực thuộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định.

Trong quý IV năm 1998 thành phố tổ chức thí điểm thi nâng ngạch cho viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở một số doanh nghiệp Nhà nước có nhu cầu để rút kinh nghiệm, sau đó sẽ tổ chức thi nâng ngạch cho viên chức ở các doanh nghiệp còn lại, dần dần đưa công tác này vào nề nếp trong những năm tiếp theo.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các sở-ngành, quận-huyện báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận :
- Bộ Lao động-Thương binh xã hội
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực UBND.TP
- Các Sở-Ban-Ngành TP
- UBND các Quận-Huyện
- Tổng Giám đốc các Tổng Cty 90
- VPUB : CPVP, các Tổ NCTH
- Lưu
 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 31/1998/CT-UB-NC thực hiện xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong các doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.195
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.97.16