Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 24/2001/CT-UB thực hiện Nghị định 08/2001/NĐ-CP quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu: 24/2001/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Đinh Hữu Cường
Ngày ban hành: 11/07/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2001/CT-UB

Đồng Hới, ngày 11 tháng 7 năm 2001

 

CHỈ THỊ

V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2001/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 22/2/2001 Chính phủ đã ban hành Nghị đinh số 08/2001/NĐ-CP quy định về điều kiện an ninh, trật tự (ANTT) đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, ngày 4/5/2001; Bộ Công an cũng đã có Thông tư số 02/2001/TT-BCA hướng dẫn thi hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP .

Để thực hiện tốt Nghị định 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ, góp phần bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn an toàn trật tự xã hội, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, UBND các cấp và các tổ chức kinh tế, các cá nhân có hoạt động ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự cần triển khai và thực hiện những việc sau đây:

1. Công an tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh tổ chức quán triệt Nghị định số 08/2001/NĐ-CP cho địa phương và các ngành liên quan; tổ chức tập huấn cho các cơ sở làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; thực hiện quản lý Nhà nước về an ninh trật tự đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện quy định tại Nghị định 08/2001/NĐ-CP ngày 22/2/2001 của Chính phủ bao gồm: tiếp nhận hồ sơ, bản cam kết; cấp "giấy xác nhận đủ điều kiện và an ninh trật tự " xác nhận vào "bản cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh trật tự"; phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn kiểm tra xử lý vi phạm đối với các hoạt động của ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có các cơ sở làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự phải chủ trì và phối hợp với các cơ quan Công an các cấp trong việc tổ chức quán triệt nội dung tập huấn Nghị định 08/2001/NĐ-CP , thường xuyên tổ chức kiểm tra và chịu trách nhiệm trong việc thực hiện Nghị định 08/2001/NĐ-CP của các cơ quan thuộc mình quản lý, chấn chỉnh những sai trái, vi phạm. Trường hợp nghiêm trọng, phải xử lý đúng mức theo các quy định của Nhà nước.

3. Các tổ chức, cá nhân làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự được quy định tại Nghị định 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ phải chấp hành đầy đủ các quy định về điều kiện an ninh trật tự, thủ tục cấp giấy hoặc xác nhận và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

4. Các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động và các giấy tờ liên quan khác cho các tổ chức, cá nhân làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự phải có trách nhiệm hướng dẫn giúp đỡ các tổ chức, cá nhân khi làm thủ tục đảm bảo cho tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công an.

5. Các cơ quan thông tin đại chúng: Đài phát thanh và truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình… tổ chức tuyên truyền sâu rộng Nghị định số 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị của UBND tỉnh để các cơ quan ban, ngành tổ chức, cá nhân làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự nắm để chấp hành. Động viên những địa phương, tổ chức và cá nhân thực hiện tốt, phê phán những nơi làm chưa tốt và những biểu hiện lệch lạc.

6. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các cấp, các cơ sở có kế hoạch cụ thể chỉ đạo cơ quan, đơn vị mình tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị của UBND tỉnh. Hàng tháng có báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để nắm, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- TV Tỉnh ủy; (để b/c)
- TT HĐND tỉnh; (để b/c)
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Lưu VT, NC.

TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH
Đinh Hữu Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 24/2001/CT-UB thực hiện Nghị định 08/2001/NĐ-CP quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.781

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174