Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 18/2007/CT-UBND tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy đối với các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp

Số hiệu: 18/2007/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Phan Nhật Bình
Ngày ban hành: 31/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2007/CT-UBND

Hải Dương, ngày 31 tháng 7 năm 2007

 
CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP

Từ khi Luật Phòng cháy và chữa cháy được Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 9 thông qua, các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đầu tư xây dựng, hoạt động sản xuất kinh doanh trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và bước đầu đạt được kết quả tốt, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra cháy nổ còn cao, trong khi đó việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa ở một số nơi nhất là Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp còn nhiều thiếu sót, bất cập: Chưa thực hiện nghiêm việc thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy trong xây dựng cơ bản, chưa đầu tư trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, thiếu phương án phòng cháy, chữa cháy....Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy nói chung và đặc biệt là phòng cháy, chữa cháy tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành; các công ty kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp và các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trong các khu, cum công nghiệp trên địa bàn thực hiện tốt một số công tác chính sau đây:

1. Đối với Ban quản lý Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp và Công ty kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp.

1.1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định số 35/2003/NĐ - CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy để cán bộ, công nhân viên làm việc tại Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp nâng cao ý thức trách nhiệm của mình, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định an toàn về phòng chống cháy, nổ.

1.2. Căn cứ quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp xây dựng quy định, nội quy và biện pháp tổ chức thực hiện công tác về phòng cháy và chữa cháy tại cơ quan, đơn vị mình phổ biến tới toàn thể cán bộ công nhân viên để nghiêm túc thực hiện.

1.3. Các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp có những cơ sở mà nguy cơ cháy nổ cao phải xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể cả trước mắt và lâu dài nhằm giảm thiểu nguy cơ về cháy nổ. Thực hiện tốt chế độ tự kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy trong phạm vi đơn vị mình quản lý.

1.4. Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thuê đất đầu tư xây dựng trong Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp chấp hành đầy đủ việc thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án trước khi xây dựng, nghiệm thu và dự trù kinh phí đầu tư cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy, trang thiết bị cần thiết phục vụ cho phòng cháy, chữa cháy.

1.5. Mỗi Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, các cơ sở trong khu, cụm công nghiệp phải xây dựng phương án chữa cháy, thoát nạn, cứu người; phải giả định các tình huống cháy lớn, phức tạp để có phương án huy động lực lượng, phương tiện và các biện pháp, kỹ thuật chữa cháy đạt hiệu quả cao nhất. Định kỳ hàng năm, mỗi khu, cụm công nghiệp, các cơ sở trong khu, cụm công nghiệp tổ chức cho cán bộ, công nhân viên thực tập phương án chữa cháy trong cơ sở mình để chủ động đối phó với mọi tình huống cháy, nổ có thể xảy ra.

1.6. Công ty kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp phải thành lập đội phòng cháy chữa cháy chuyên trách, được trang bị các phương tiện chữa cháy cần thiết đáp ứng với yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở; các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp phải thành lập đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở. Lực lượng này hàng năm phải được tập huấn về nghiệp vụ và thực hành các phương án phòng chống cháy, nổ tại chỗ.

1.7. Phối hợp với các cơ quan chức năng, thực hiện kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp và các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp để kịp thời đánh giá về những kết quả đạt được và những tồn tại, vướng mắc cần khắc phục. Đồng thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm các quy định, nội quy an toàn phòng cháy, chữa cháy.

2. Đối với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:

2.1. Ban Quản lý các khu công nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Công an tỉnh xây dựng quy chế phối hợp trong việc triển khai áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy đối với các dự án, công trình đầu tư xây dựng trong Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn.

2.2. Các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Ban quản lý Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp phối hợp với Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hải Dương triển khai xây dựng mạng lưới đường ống cấp nước phục vụ việc sản xuất, sinh hoạt và đáp ứng nhiệm vụ chữa cháy khi có tình huống xảy ra.

2.3. Công ty Điện lực Hải Dương phối hợp với Công an tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trong việc hướng dẫn về an toàn phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng điện, thực hiện cắt điện kịp thời khi có tình huống cháy nổ, đảm bảo công tác chữa cháy đạt hiệu quả, an toàn.

2.4. Sở Văn hoá thông tin, Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh phối hợp với Công an tỉnh đưa các tin, bài tuyên truyền về công tác phòng cháy và chữa cháy, các nguy cơ về cháy nổ có thể xảy ra nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy của cán bộ, công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp.

3. Công an tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về phòng cháy và chữa cháy, có kế hoạch hướng dẫn cụ thể và tổ chức thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy tại các khu, cụm công nghiệp và những đơn vị đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh trong khu, cụm công nghiệp theo quy định hiện hành. Đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành, các Công ty kinh doanh cơ sở hạ tầng khu, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh trong khu, cụm công nghiệp triển khai thực hiện. Công an tỉnh giúp Uỷ ban nhân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và tập hợp kết quả báo cáo theo quy định.

 

 

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phan Nhật Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 18/2007/CT-UBND tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy đối với các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.163
DMCA.com Protection Status

IP: 34.224.102.60