Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 12/2001/CT-UB tiếp tục triển khai bước 2 chương trình cổ phần hoá thí điểm ở 4 doanh nghiệp thuộc Sở Công nghiệp và Sở Giao thông- Công chính theo dự án TF-022-398 hỗ trợ kỹ thuật về cải cách doanh nghiệp Nhà nước do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 12/2001/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Quang
Ngày ban hành: 12/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

SỐ:12/2001/CT-UB

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2001 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI BƯỚC 2 CHƯƠNG TRÌNH CỔ PHẦN HOÁ THÍ ĐIỂM Ở 4 DOANH NGHIỆP THUỘC SỞ CÔNG NGHIỆP VÀ SỞ GIAO THÔNG- CÔNG CHÍNH THEO DỰ ÁN SỐ TF-022-398 HỖ TRỢ KỸ THUẬT VỀ CẢI CÁCH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC.

Trong hai ngày 5 và 6 tháng 3 năm 2001, Uỷ ban nhân dân Thành phố và các thành viên Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố đã nghe nhóm chuyên gia tư vấn dự án TF-022-398 báo cáo kết quả bước đầu triển khai cổ phần hoá thí điểm ở 4 doanh nghiệp nhà nước thuộc Sở Công nghiệp và Sở Giao thông- công chính...

Tuy còn có khó khăn, song bước đầu việc triển khai cổ phần hoá thí điểm ở 4 doanh nghiệp đã đạt được một số kết quả. Để tiếp tục triển khai dự án TF-022-398 đạt kết quả tốt, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở: Tài chính - Vật giá , Công nghiệp, Giao thông- công chính và 4 doanh nghiệp được chọn làm thí điểm cổ phần hoá thực hiện một số công việc sau:

1/ Giao Sở Tài chính Vật giá (Chi cục tài chính doanh nghiệp) trao đổi thống nhất với chuyên gia nhóm tư vấn dự án tiếp tục triển khai các công việc tại 4 doanh nghiệp theo nội dung ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố tại cuộc họp ngày 5và 6/3/2001, cụ thể:

+ Công ty dệt kim Hà nội: Nhóm tư vấn sẽ quay lại để hoàn thành công việc đánh giá toàn diện doanh nghiệp.

+ Xí nghiệp kim Hà nội: Nhóm tư vấn sẽ trao đổi với doanh nghiệp về phương án chuyển đổi sở hữu.

+ Công ty giầy Ngọc Hà: Nhóm tư vấn sẽ giúp đỡ doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng chiến lược sở hữu và thủ tục bán cổ phiếu.

+ Công ty vận tải biển: Nhóm tư vấn sẽ làm việc lại với doanh nghiệp để làm rõ vấn đề lao động của bộ phận kinh doanh vận tải biển.

2/ Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội, Sở Tài chính - Vật giá (Chi cục tài chính doanh nghiệp), Sở Giao thông- công chính, Sở Công nghiệp cử cán bộ theo dõi về lĩnh vực này để phối hợp với nhóm chuyên gia tư vấn làm việc với các doanh nghiệp được chọn làm thí điểm cổ phần hoá (Danh sách cán bộ gửi về Chi cục tài chính doanh nghiệp Hà nội để tổng hợp trước ngày 18/4/2001).

3/ Giao Sở Tài chính - Vật giá (Chi cục tài chính doanh nghiệp) chủ động phối hợp với nhóm chuyên gia tư vấn để xếp lịch làm việc với 4 doanh nghiệp trên trong thời gian từ 19/4/2001 đến 27/4/2001 thì hoàn thành nội dung công việc bước 2. Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ nghe nhóm chuyên gia tư vấn báo các kết quả vào tuần đầu tháng 5 năm 2001.

4/ Giám đốc 4 doanh nghiệp được chọn làm cổ phần hoá thí điểm phải bố trí thời gian và tạo mọi điều kiện, sổ sách, báo cáo,... theo yêu cầu của Chi cục tài chính doanh nghiệp và nhóm chuyên gia tư vấn, để hoàn thành nhiệm vụ có hiệu quả.

Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở: Tài chính Vật giá, Công nghiệp, Giao thông- công chính, Chi cục tài chính doanh nghiệp và Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước được chọn làm cổ phần hoá thí điểm căn cứ nội dung nêu trên sớm triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Nguyễn Thế Quang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 12/2001/CT-UB tiếp tục triển khai bước 2 chương trình cổ phần hoá thí điểm ở 4 doanh nghiệp thuộc Sở Công nghiệp và Sở Giao thông- Công chính theo dự án TF-022-398 hỗ trợ kỹ thuật về cải cách doanh nghiệp Nhà nước do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.698

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161