Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 06/2009/CT-UBND về đẩy mạnh thực hiện hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất kinh doanh và bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

Số hiệu: 06/2009/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Nguyễn Văn Tuấn
Ngày ban hành: 14/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 06/2009/CT-UBND

Nam Định, ngày 14 tháng 04 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN HỖ TRỢ LÃI SUẤT CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VAY VỐN NGÂN HÀNG ĐỂ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ BẢO LÃNH CHO DOANH NGHIỆP VAY VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.

Hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất – kinh doanh theo quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23/01/2009 và bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại theo Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ là chủ trương, chính sách lớn của Nhà nước nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì và thúc đẩy phát triển sản xuất – kinh doanh, thực hiện an sinh xã hội. Sau gần hai tháng triển khai thực hiện, đến ngày 07/4/2009 trên địa bàn tỉnh đã có 6.086 khách hàng vay vốn ngân hàng được hỗ trợ lãi suất, trong đó có 353 doanh nghiệp, dư nợ cho vay được hỗ trợ lãi suất là 1.047 tỷ đồng, số tiền lãi vay đã hỗ trợ lãi suất là 1.080 triệu đồng; đã có 05 doanh nghiệp được Chi nhánh ngân hàng Phát triển tỉnh phát hành chứng thư bảo lãnh số tiền 38 tỷ đồng. Tuy nhiên số dư nợ cho vay được hỗ trợ lãi suất và bảo lãnh còn rất nhỏ so với yêu cầu, cơ chế hỗ trợ lãi suất và bảo lãnh chưa có tác động rõ nét trên diện rộng đối với sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp và trong quá trình triển khai thực hiện còn có vướng mắc.

Để đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện chủ trương của Nhà nước về hỗ trợ lãi suất theo các Quyết định: số 131/QĐ-TTg ngày 23/01/2009, số 333/QĐ-TTg ngày 10/3/2009, số 443/QĐ-TTg ngày 04/4/2009 và Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu Chi nhánh ngân hàng Nhà nước tỉnh, các ngân hàng thương mại, Chi nhánh Quỹ tín dụng nhân dân trung ương tại Nam Định, Chi nhánh ngân hàng Phát triển tỉnh và Chi nhánh Công ty tài chính dầu khí trên địa bàn thực hiện tốt những nội dung công việc sau:

1. Các ngân hàng thương mại, Chi nhánh Quỹ tín dụng nhân dân trung ương tại Nam Định và Chi nhánh Công ty tài chính dầu khí trên địa bàn có trách nhiệm hướng dẫn đầy đủ các thủ tục, đồng thời thực hiện kịp thời hỗ trợ lãi suất cho các khách hàng theo đúng quy định; không được từ chối hỗ trợ lãi suất nếu khoản vay của khách hàng thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất có đủ hồ sơ; trả lời bằng văn bản cho khách hàng đối với trường hợp từ chối cho vay, từ chối hỗ trợ lãi suất, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

2. Chi nhánh ngân hàng Phát triển tỉnh thường xuyên phối hợp với các ngân hàng thương mại tiếp tục triển khai mạnh việc bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ vào ngày 25 hàng tháng hoặc báo cáo đột xuất tình hình bảo lãnh vay vốn cho UBND tỉnh, Chi nhánh ngân hàng Nhà nước tỉnh và Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

3. Chi nhánh ngân hàng Nhà nước tỉnh:

a) Hướng dẫn, xử lý kịp thời những vướng mắc giữa đối tượng được hỗ trợ lãi suất và các ngân hàng thương mại, Chi nhánh Quỹ tín dụng nhân dân trung ương tại Nam Định và Chi nhánh Công ty tài chính dầu khí.

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý theo thẩm quyền việc thực hiện quy định về hỗ trợ lãi suất.

- Thực hiện báo cáo, đề xuất với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND tỉnh xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất trên địa bàn.

- Ngày 25 hàng tháng báo cáo kết quả cho vay hỗ trợ lãi suất về UBND tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4. Các doanh nghiệp và các đối tượng được hỗ trợ lãi suất vay vốn các ngân hàng thương mại, Chi nhánh Quỹ tín dụng nhân dân trung ương tại Nam Định và Chi nhánh Công ty tài chính dầu khí trên địa bàn thường xuyên phản ánh những vướng mắc với Chi nhánh Ngân hàng nhà nước UBND tỉnh (qua VP6) để có biện pháp giải quyết kịp thời.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- TTUBND tỉnh;
- UBND các huyện, TP NĐ;
- Các Sở, ban, ngành trong tỉnh;
- CN Ngân hàng nhà nước tỉnh;
- CN Ngân hàng Phát triển tỉnh;
- Các ngân hàng TM, CN Công ty TCDK NĐ, CN QTDNDTU tại NĐ;
- Báo NĐ, Đài PTTH tỉnh (để tuyên truyền);
- Hiệp hội các DN vừa và nhỏ tỉnh;
- Lưu VP1,  VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Văn Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 06/2009/CT-UBND về đẩy mạnh thực hiện hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất kinh doanh và bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.378

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125