Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2017 thực hiện dán tem niêm phong đối với đồng hồ tổng trên phương tiện đo xăng, dầu của cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên toàn địa bàn tỉnh Đồng Nai

Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Trần Văn Vĩnh
Ngày ban hành: 22/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 22 tháng 3 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP DÁN TEM NIÊM PHONG ĐỐI VỚI ĐỒNG HỒ TỔNG TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐO XĂNG, DẦU CỦA CÁC CƠ SỞ KINH DOANH XĂNG, DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý xăng, du theo Công văn s12733/BTC-TCT ngày 13/9/2016 của Bộ Tài chính gửi các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có chỉ thị như sau:

1. Triển khai thực hiện dán tem niêm phong đối với đồng hồ tổng trên các phương tiện đo xăng, dầu của các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên toàn địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện dán tem niêm phong bắt đầu từ ngày Chỉ thị này có hiệu lực.

2. Giao Cục Thuế chủ trì

a) Thông báo cho các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên toàn địa bàn tỉnh về chủ trương dán tem niêm phong đng h tng trên các phương tin đo xăng, du.

b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai và thành lập các đoàn liên ngành do Cục Thuế làm trưởng đoàn đ t chc dán tem niêm phong đồng hồ tổng trên tt cả các phương tiện đo xăng, du ca các cơ sở kinh doanh xăng, du trên toàn địa bàn tỉnh.

c) Lập dự trù kinh phí hoạt động triển khai kế hoạch dán tem niêm phong, báo cáo Sở Tài chính để trình UBND tỉnh phê duyệt cấp kinh phí.

d) Sau khi thực hiện dán tem niêm phong đồng hồ tổng, hàng tháng (hoặc quý) c cán bộ ghi nhận số liệu về chỉ số phản nh thực tế trên đồng hồ tổng các ct đo xăng dầu của cơ sở kinh doanh để kiểm tra, đối chiếu slượng xăng, dầu bán ra giữa kê khai sổ sách và số lượng trên các đồng hồ tổng; thực hiện xử lý vi phạm khi đơn vị, doanh nghiệp có hành vi vi phạm việc gian lận về hạch toán, kê khai slượng xăng, dầu bán ra.

3. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

a) Đảm bảo cung cấp đầy đủ và quản lý slượng tem dán niêm phong.

b) Cử cán bộ tham gia các đoàn liên ngành dán tem niêm phong đng htổng do Cục Thuế làm trưng đoàn; chịu trách nhiệm dán tem niêm phong tại vị trí cần dán của đồng hồ tổng.

c) Phi hợp với Cục Thuế thực hiện dán lại tem niêm phong khi các cơ sở kinh doanh xăng, dầu có yêu cầu (đi với các trường hợp tem bị rách hay cần tháo tem niêm phong đsửa chữa thiết bị...).

d) Thực hiện xử lý theo thẩm quyền các trường hợp cơ sở kinh doanh xăng, dầu tự ý tháo gỡ, làm rách tem niêm phong.

4. Đối với cơ sở kinh doanh xăng, dầu

a) Phải lắp đặt đồng hồ tổng cho tất cả các phương tiện đo xăng, dầu.

b) Tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn liên ngành thực hiện dán tem niêm phong tại cơ sở và các cửa hàng xăng, du trực thuộc; cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của đoàn liên ngành; ký biên bản xác nhận hoàn thành việc niêm phong đng h.

c) Có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, bảo quản nguyên trạng, không được tự ý bóc, tháo gỡ tem niêm phong.

đ) Thông báo kịp thời cho Cơ quan Thuế và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) trong các trường hợp:

- Khi tem niêm phong đồng hồ tổng cột đo xăng, dầu bị hư hỏng do ảnh hưởng của các tác động khách quan để được thay thế tem mới;

- Khi doanh nghiệp cần tháo tem niêm phong đồng hồ tổng cột đo xăng, dầu để sửa chữa hoặc thay thế các trang thiết bị liên quan đến cột đo xăng, dầu; khi doanh nghiệp chuyển nhượng cửa hàng xăng, dầu của mình cho tổ chức, cá nhân khác;

- Khi doanh nghiệp phát sinh thêm cửa hàng mới hoặc doanh nghiệp mới thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng ĐKKD) cấp phép hoạt động cn phải dán tem niêm phong đồng hồ tng cột đo xăng, dầu.

5. Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có trách nhiệm hỗ trợ, tuyên truyền rộng rãi đCục Thuế và Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) hoàn thành tốt nhiệm vụ dán tem niêm phong các đồng hồ tng cột đo xăng, dầu trên toàn địa bàn.

Chỉ thị này có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng Cục Thuế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Th
ường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông;
- Cục Thuế t
nh;
- Chánh - Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- UBND các huyện, TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa;
- Đài PTTH Đồng Nai, Báo Đồng Nai;
- Lưu: VT, KT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2017 thực hiện dán tem niêm phong đối với đồng hồ tổng trên phương tiện đo xăng, dầu của cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên toàn địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


727

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77