Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/2011/CT-UBND triển khai thực hiện Thông tư 33/2010/TT-BCA quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do tỉnh Bình Thuận ban hành

Số hiệu: 02/2011/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Lê Tiến Phương
Ngày ban hành: 04/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2011/CT-UBND

Bình Thuận, ngày 04 tháng 3 năm 2011

 

CHỈ THỊ

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 33/2010/TT-BCA NGÀY 05/10/2010 CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH CỤ THỂ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành các Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2009 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2009 quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. Để việc tổ chức triển khai, thực hiện các Nghị định trên của Chính phủ được thống nhất, đồng bộ; ngày 05 tháng 10 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 33/2010/TT-BCA quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện để thay thế Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ; Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2010.

Nhằm tổ chức quán triệt, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 33/2010/TT-BCA của Bộ Công an trên địa bàn toàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Chủ tịch UBND cấp huyện); Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Chủ tịch UBND cấp xã) thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Nghị định số 72/2009/NĐ-CP quy định điều kiện ề an ninh, trật tự đối với ột số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; Nghị định số 107/2009/NĐ-CP về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; Nghị định số 109/2009/NĐ-CP quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; Thông tư số 33/2010/TT-BCA quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, nhân dân, nhất là các tổ chức, cá nhân kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, nhằm thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định về đối tượng áp dụng, nguyên tắc tổ chức hoạt động, quy định quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

2. Giám đốc Công an tỉnh có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp trong công tác quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; phổ biến các quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với từng loại ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm; hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ của cơ sở kinh doanh và hướng dẫn cơ sở kinh doanh thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Cơ quan công an có thẩm quyền trong quá trình quản lý phải tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định, điều kiện an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhằm đảm bảo các hoạt động ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự được đi vào nền nếp, kỷ cương, tuân thủ quy định của pháp luật. Đồng thời, khi kiểm tra phát hiện doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định thì cơ quan Công an thông báo bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Mọi tổ chức, cá nhân khi kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, không phân biệt thành phần kinh tế đều phải tuân thủ đầy đủ những quy định tại các Nghị định số 72/2009/NĐ-CP , Nghị định số 107/2009/NĐ-CP , Nghị định số 109/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 33/2010/TT-BCA của Bộ Công an quy định cụ thể điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

4. Mọi hành vi vi phạm về an ninh, trật tự quy định tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP , Nghị định số 107/2009/NĐ-CP , Nghị định số 109/2009/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 33/2010/TT-BCA của Bộ Công an và các văn bản pháp luật có liên quan, thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

5. Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các cấp nghiêm túc thực hiện.

Giao trách nhiệm cho Giám đốc Công an tỉnh theo dõi việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này và định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/2011/CT-UBND triển khai thực hiện Thông tư 33/2010/TT-BCA quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.522
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.108.129