Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 294/2003/QĐ-UB điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 294/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 15/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 294/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ĐIỀU CHỈNH THẨM QUYỀN ĐỊA HẠT CÔNG CHỨNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực và Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ;
Căn cứ Nghị định số 130/2003/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2003 về thành lập các quận Bình Tân, Tân Phú và các phường trực thuộc ; điều chỉnh địa giới hành chính phường thuộc quận Tân Bình ; thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Bình Chánh, huyện Cần Giờ và huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Quyết định số 5181/QĐ-UB số 5182/QĐ-UB số 5183/QĐ-UB và số 5184/QĐ-UB ngày 27 tháng 11 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về chỉ định Ủy ban nhân dân lâm thời quận Bình Tân, quận Tân Phú, quận Tân Bình, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 3075/STP-TC ngày 03 tháng 12 năm 2003 và Giám đốc Sở Nội Vụ tại Tờ trình số 163/TCCQ ngày 08 tháng 12 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản của các Phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp như sau :

1.1. Phòng Công chứng số 2 : Thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại quận 5, quận 6, quận 8, quận 11, quận Bình Tân và hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản có yếu tố nước ngoài tại huyện Bình Chánh.

1.2. Phòng Công chứng số 4 : Thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại quận 10, quận Tân Bình, quận Tân Phú và hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản có yếu tố nước ngoài tại huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi.

1.3. Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 3 : Thẩm quyền địa hạt công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản giữ nguyên theo quy định tại Điều 1, Quyết định số 201/2003/QĐ-UB ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố.

1.4. Phòng Công chứng số 5 : Thẩm quyền địa hạt công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản giữ nguyên theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 200/2003/QĐ-UB ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 12 năm 2003.

Bãi bỏ quy định về địa hạt công chứng của Phòng Công chứng số 2, Phòng Công chứng số 4 tại khoản 1.2 và khoản 1.3, Điều 1, Quyết định số 201/QĐ-UB ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội Vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Trưởng Phòng Công chứng số 1, Trưởng Phòng Công chứng số 2, Trưởng Phòng Công chứng số 3, Trưởng Phòng Công chứng số 4 và Trưởng Phòng Công chứng số 5 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.-

 


Nơi nhận :   
- Như điều 3  
- Bộ Tư pháp
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Văn phòng Thành Ủy, Ban Tổ chức Thành Ủy
- Ban An ninh Nội chính Thành Ủy
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố
- Sở Nội Vụ (2b), Công an thành phố (PC13)
- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố
- Tòa án nhân dân thành phố
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Các Báo, Đài
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Các Tổ NCTH, NC (2b)
- Lưu (VX-Hg)  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 294/2003/QĐ-UB điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.777
DMCA.com Protection Status