Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 201/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 22/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 201/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ĐIỀU CHỈNH THẨM QUYỀN ĐỊA HẠT CÔNG CHỨNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực và Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1612/STP-TC ngày 21 tháng 7 năm 2003 và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 106/TCCQ ngày 04 tháng 9 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản của các Phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp, như sau :

1.1- Phòng Công chứng số 1 : Thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại quận 1, quận 3, quận 4, quận 7, quận Phú Nhuận và hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản có yếu tố nước ngoài tại huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ.

1.2- Phòng Công chứng số 2 : Thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại quận 5, quận 6, quận 8, quận 11 và hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản có yếu tố nước ngoài tại huyện Bình Chánh.

1.3- Phòng Công chứng số 4 : Thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại quận 10, quận Tân Bình và hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản có yếu tố nước ngoài tại huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi.

1.4- Đối với Phòng Công chứng số 3, thẩm quyền địa hạt công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản được giữ nguyên theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 60/QĐ-UB-NC ngày 06 tháng 01 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố (gồm các quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức).

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 11 năm 2003.

Bãi bỏ quy định về địa hạt công chứng của Phòng Công chứng số 1 tại Điều 2, Quyết định số 1216/QĐ-UB-NC ngày 19 tháng 3 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố ; địa hạt công chứng của Phòng Công chứng số 2 tại Điều 2, Quyết định số 1215/QĐ-UB-NC ngày 19 tháng 3 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố ; và địa hạt công chứng của Phòng Công chứng số 4 tại Điều 2, Quyết định số 02/2002/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 của 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Trưởng Phòng Công chứng số 1, Trưởng Phòng Công chứng số 2, Trưởng Phòng Công chứng số 3 và Trưởng Phòng Công chứng số 4 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Bộ Tư pháp
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Các Ban Thành ủy
- Các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố
- Ban Tổ chức Chính quyền thành phố (2b)
- Công an thành phố (PC.13)  
- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Các Báo, Đài
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (NC-K)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 201/2003/QĐ-UB ngày 22/09/2003 điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.233

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.78.122