Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 97/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện 3 dự án: dự án xây dựng cầu Nhật Tân, dự án xây dựng đường nối từ cầu Nhật Tân đến cảng hàng không quốc tế Nội Bài và dự án nhà ga hành khách T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Số hiệu: 97/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Bùi Nguyên Long
Ngày ban hành: 17/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 97/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT HỒ NGHĨA DŨNG TẠI CUỘC HỌP KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 3 DỰ ÁN: DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU NHẬT TÂN, DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG NỐI TỪ CẦU NHẬT TÂN ĐẾN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI VÀ DỰ ÁN NHÀ GA HÀNH KHÁCH T2 CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI

Ngày 13/03/2008 tại Văn phòng Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện 3 Dự án: Dự án xây dựng cầu Nhật Tân, Dự án xây dựng đường nối từ cầu Nhật Tân đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Dự án nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Ngô Thịnh Đức – Thứ trưởng thường trực, Nguyễn Hồng Trường – Thứ trưởng; đại diện lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học Công nghệ, Văn phòng Bộ, Cục Giám định và QLCLCTGT, Ban QLDA 85, Cục Hàng không Việt Nam, Cụm cảng hàng không miền Bắc, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải, Công ty Thiết kế và tư vấn XDCT hàng không.

Sau khi nghe Ban QLDA 85, Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải báo cáo về tiến độ thực hiện các dự án, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã kết luận như sau:

1. Về quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và dự án Nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

1.1. Đối với Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

- Quy hoạch ngành hàng không đã trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 06/2007. Giao Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với các Vụ liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ để quy hoạch sớm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:

- Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài: Vụ Kế hoạch đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam, Cụm cảng hàng không miền Bắc và đơn vị tư vấn hoàn chỉnh Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, trong đó làm rõ các nội dung sau:

+ Khẳng định năng lực thông qua của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sau năm 2030 (giai đoạn 3) đạt 50 triệu hành khách/năm.

+ Chứng minh việc kết nối giao thông vào Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đáp ứng được năng lực thông qua của sân bay là 50 triệu hành khách/năm và khả năng đáp ứng về quỹ đất để mở rộng Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

1.2. Đối với Dự án nhà ga hành khách T2 – Sân bay quốc tế Nội Bài

Giao Cục Giám định và QLCLCTGT chủ trì dự thảo văn bản, kiến nghị của Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù đối với Dự án nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

2. Về dự án đường nối Cầu Nhật Tân đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

- Trong tháng 3/2008, Vụ Kế hoạch đầu tư hoàn chỉnh văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ kiến nghị bổ sung đường nối cầu Nhật Tân đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vào quy hoạch giao thông thành phố Hà Nội. Tiến hành rà soát, cập nhật để trình Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch giao thông của thành phố Hà Nội.

- Về nguồn vốn thực hiện dự án: Giao vụ Kế hoạch chủ trì, Ban Quản lý dự án 85 phối hợp làm việc với JBIC để xác định nguồn vốn thực hiện Dự án.

- Về hướng tuyến: Thống nhất theo đề xuất của đơn vị tư vấn. Chọn hướng tuyến theo phương án 1B và mặt cắt ngang đường theo phương án 2. Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải cần nghiên cứu cập nhật việc kết hợp tuyến đường sắt với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; lập đề xuất dự án mở rộng tuyến Bắc Thăng Long – Nội Bài, đề xuất tổng thể tổ chức giao thông các tuyến đường tới sân bay (tuyến Bắc Thăng long – Nội Bài, tuyến đường sắt, tuyến đường nối từ cầu Nhật Tân đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, tuyến Quốc lộ 3, …). Vụ Kế hoạch đầu tư chủ trì phối hợp với Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải, Ban QLDA 85 trình Thủ tướng Chính phủ về hướng tuyến và phương án mặt cắt ngang đường trong tháng 03/2008.

- Về thủ tục thực hiện dự án: Giao Ban QLDA 85 hoàn chỉnh thủ tục theo quy định để chỉ định Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải thực hiện công tác khảo sát, thiết kế bước lập dự án và thiết kế kỹ thuật. Để đẩy nhanh tiến độ, thống nhất chủ trương cho phép một số công việc khảo sát thiết kế kỹ thuật được triển khai đồng thời với việc khảo sát lập dự án. Giao ban QLDA 85 chỉ đạo, kiểm tra đề cương khảo sát và trình Bộ GTVT xem xét quyết định. Giao vụ Kế hoạch đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Giám định và QLCLCTGT, Vụ Khoa học công nghệ thẩm định, tham mưu trình Bộ xem xét chấp thuận.

3. Về dự án cầu Nhật Tân

Đồng ý đề xuất chọn cơ chế đặc biệt theo quy định hiện hành để thực hiện Dự án.

Giao Ban QLDA 85 khẩn trương làm việc với UBND thành phố Hà Nội về việc giải phóng mặt bằng hai đầu cầu. Trong quá trình thực hiện dự án, nếu phát sinh vướng mắc Ban QLDA 85 kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ GTVT xem xét, giải quyết để phấn đấu khởi công gói 1 và gói 2 Dự án cầu Nhật Tân vào ngày 02/09/2008.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ GTVT để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- BT Hồ Nghĩa Dũng  (để b/c);
- TT Ngô Thịnh Đức (-nt-);
- TT Nguyễn Hồng Trường (-nt-);
- Chánh Văn phòng Bộ GTVT (-nt-);
- Các đơn vị dự họp (t/h);
- Cục ĐBVN (t/h);
- Lưu VT, TH (B)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Bùi Nguyên Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 97/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện 3 dự án: dự án xây dựng cầu Nhật Tân, dự án xây dựng đường nối từ cầu Nhật Tân đến cảng hàng không quốc tế Nội Bài và dự án nhà ga hành khách T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.408
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116