Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 75/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án cầu Thanh Trì và đường Vành Đai 3 Hà Nội do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 75/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 29/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 75/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN CẦU THANH TRÌ VÀ ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 HÀ NỘI

Ngày 26/02/2008, tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ và bản giải pháp tháo gỡ các vướng mắc Dự án cầu Thanh Trì và đường Vành đai 3 Hà Nội. Tham dự cuộc họp gồm có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên của các đơn vị: Vụ KHĐT, Vụ KHCN, Cục Giám định & QLCL CTGT, Ban QLDA Thăng Long, Tư vấn PC1, các Tổng Công ty XDCTGT 1, 8, Thăng Long.

Sau khi nghe Ban QLDA Thăng Long, các Nhà thầu thi công, Tư vấn giám sát báo cáo và các thành viên dự họp tham gia ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau:

1. Dự án cầu Thanh Trì:

1.1. Gói thầu số 2 - Đường phía Gia Lâm (Nhà thầu Obayashi):

- Về tiến độ thực hiện: Ngày hoàn thành theo Hợp đồng 28/3/2008, đến nay khối lượng thi công đạt khoảng 70%. Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Thăng Long chỉ đạo Tư vấn giám sát và Nhà thầu thi công lập lại tiến độ thi công chi tiết của Gói thầu số 2 theo tiến độ yêu cầu phải hoàn thành cơ bản trước ngày 30/6/2008. Có báo cáo về việc lập lại tiến độ thi công gửi Bộ GTVT trước ngày 10/3/2008 (qua Cục Giám định & QLCL CTGT) để tổng hợp, theo dõi, chỉ đạo.

- Yêu cầu Ban QLDA Thăng Long chỉ đạo Nhà thầu, phối hợp với các bên liên quan giải quyết dứt điểm những tồn tại vướng mắc của Gói thầu, có văn bản đề xuất và báo cáo Bộ kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền để Bộ xem xét, giải quyết theo quy định.

1.2. Gói thầu số 3 - Đường phía Thanh Trì (Liên danh SMC-TLC-Cienco8):

- Về tiến độ thực hiện: Ngày hoàn thành theo Hợp đồng 24/3/2008, đến nay khối lượng thi công mới đạt khoảng 38%. Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Thăng Long chỉ đạo Tư vấn giám sát và Nhà thầu thi công lập lại tiến độ thi công chi tiết của Gói thầu số 3, cụ thể như sau:

+ Đối với phần đường do Tổng Công ty XDCTGT 8 thi công: hoàn thành trước ngày 31/12/2008 (với những vị trí còn vướng GPMB, Ban QLDA Thăng Long có trách nhiệm giải quyết xong và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 31/3/2008).

+ Đối với phần cầu do Tổng Công ty XD Thăng Long thi công: hoàn thành trước ngày 31/5/2008 (với những đoạn không vướng GPMB); hoàn thành trước ngày 31/8/2008 (với những vị trí còn vướng GPMB, Ban QLDA Thăng Long có trách nhiệm giải quyết xong và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 31/3/2008).

Báo cáo về việc lập lại tiến độ thi công gửi Bộ GTVT trước ngày 10/3/2008 (qua Cục Giám định & QLCL CTGT) để tổng hợp, theo dõi, chỉ đạo.

- Yêu cầu Ban QLDA Thăng Long kiểm tra, rà soát chi tiết về công tác GPMB và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, cử cán bộ có năng lực thường xuyên bám sát hiện trường, phối hợp chặt chẽ với UBND Tp. Hà Nội, UBND quận Hoàng Mai, Hội đồng GPMB các cấp và các cơ quan liên quan để tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn tại về GPMB xong trước ngày 31/3/2008. Có văn bản đề xuất và báo cáo kịp thời để Bộ xem xét, chỉ đạo, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định, đảm bảo tiến độ yêu cầu của Dự án.

- Giao Cục Giám định & QLCL CTGT chủ trì cùng Ban QLDA Thăng Long, Tư vấn, Nhà thầu và các bên liên quan kiểm tra hiện trường, nghiên cứu đề xuất phương án xử lý kỹ thuật tại nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ.

- Giao Vụ KHĐT chỉ đạo Ban QLDA Thăng Long hoàn tất các thủ tục liên quan, tham mưu trình Bộ phê duyệt Quyết định bổ sung hạng mục Subgrade vào Gói thầu số 2, 3 để làm cơ sở triển khai các công việc tiếp theo quy định. Yêu cầu Ban QLDA Thăng Long chỉ đạo Nhà thầu, Tư vấn khẩn trương hoàn thiện và trình Bộ phê duyệt các Lệnh thay đổi làm cơ sở để Nhà thầu thực hiện và thanh toán theo quy định.

2. Dự án đường Vành đai 3 Hà Nội:

- Về GPMB: Yêu cầu Ban QLDA Thăng Long kiểm tra, rà soát chi tiết về công tác GPMB và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, phối hợp chặt chẽ với UBND, Hội đồng GPMB các cấp để tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn tại về GPMB (đặc biệt là khu vực nút giao Thanh Xuân, nghĩa trang Đại Kim, khu đô thị Linh Đàm) xong trước ngày 31/5/2008. Có văn bản đề xuất và báo cáo kịp thời để Bộ xem xét, chỉ đạo, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định.

- Về tiến độ thi công: Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Thăng Long chỉ đạo Tư vấn giám sát và Nhà thầu thi công lập lại tiến độ của Dự án cụ thể như sau:

+ Đối với những đoạn không vướng GPMB: hoàn thành trước ngày 30/9/2008.

+ Đối với những đoạn còn lại: hoàn thành trước ngày 31/12/2008.

+ Riêng Nút giao Thanh Xuân: hoàn thành trước ngày 31/3/2009.

Báo cáo về việc lập lại tiến độ thi công chi tiết gửi Bộ GTVT trước ngày 10/3/2008 (qua Cục Giám định & QLCL CTGT) để tổng hợp, theo dõi, chỉ đạo.

- Giao Cục Giám định & QLCL CTGT chủ trì cùng Ban QLDA Thăng Long, Tư vấn, Nhà thầu và các bên liên quan kiểm tra hiện trường, nghiên cứu đề xuất biện pháp xử lý về chênh cao giữa đường Vành đai 3 và các công trình liền kề.

- Yêu cầu Ban QLDA Thăng Long rà soát toàn bộ hồ sơ TKKT của Dự án, kiểm tra kỹ sự khớp nối giữa các gói thầu của Dự án cầu Thanh Trì và Dự án đường Vành đai 3, báo cáo Bộ GTVT về các hạng mục thay đổi, bổ sung và những tồn tại, vướng mắc cần phải giải quyết theo quy định.

- Yêu cầu Ban QLDA Thăng Long chỉ đạo Nhà thầu đề xuất, lập biện pháp thi công đặc biệt cho những hạng mục có mặt bằng thi công hạn chế để triển khai thi công ngay. Nhà thầu khẩn trương nghiên cứu, đề xuất kết hợp với chủ đầu tư, phối hợp với địa phương để triển khai đường công vụ phục vụ thi công đảm bảo tiến độ Dự án.

3. Các vấn đề chung:

- Yêu cầu Ban QLDA Thăng Long thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo Nhà thầu về việc đảm bảo an toàn giao thông trên đường đang khai thác theo quy định; đảm bảo giao thông thông suốt; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động trong quá trình thi công.

- Yêu cầu các Nhà thầu khẩn trương tập trung năng lực về nhân lực, thiết bị, tài chính để triển khai thi công; mở chiến dịch tập trung thi công liên tục, phấn đấu mục tiêu hoàn thành Dự án đúng tiến độ yêu cầu.

- Bộ sẽ chủ trì giao ban hàng tháng về tình hình thực hiện của Dự án cầu Thanh Trì và Dự án đường Vành đai 3. Yêu cầu Ban QLDA Thăng Long tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc Tư vấn, Nhà thầu triển khai đúng tiến độ Dự án, đồng thời báo cáo, đề xuất giải quyết kịp thời và dứt điểm những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện chỉ đạo.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và sớm triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ Dự án.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- UBND, Ban Chỉ đạo GPMB Tp. Hà Nội;
- UBND, Ban GPMB Quận Thanh Xuân; Hoàng Mai; Cầu Giấy;
- UBND, Ban GPMB Huyện Từ Liêm; Thanh Trì;
- Các Vụ KHĐT; KHCN;
- Ban QLDA Thăng Long;
- Tư vấn, Nhà thầu (Ban TL sao gửi);
- Lưu: VT, CGĐ (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 75/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án cầu Thanh Trì và đường Vành Đai 3 Hà Nội do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.280
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112