Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 402/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về dự án đường bộ cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 402/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Bùi Nguyên Long
Ngày ban hành: 17/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 402/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT HỒ NGHĨA DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC DẦU GIÂY - PHAN THIẾT

Ngày 11/9/2008 tại Văn phòng Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì cuộc họp về Dự án đường bộ cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Ngô Thịnh Đức - Thứ trưởng thường trực, Trần Doãn Thọ - Thứ trưởng; đại diện lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch Đầu tư, Khoa học công nghệ, Tài chính, Văn phòng Bộ, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam, Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải, Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam.

Sau khi nghe Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam báo cáo về các phương án hướng tuyến đường bộ cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã kết luận như sau:

1. Về điểm đầu tuyến và điểm cuối tuyến

Trên cơ sở phân tích sơ bộ ba phương án tuyến đường bộ cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, các chỉ số tương đối giống nhau.

- Điểm đầu tuyến: Cần cân nhắc giữa phương án 2 và phương án 3 để chọn điểm đầu tuyến thuộc vùng Dầu Giây.

- Điểm cuối tuyến đã được thống nhất thuộc tỉnh Bình Thuận.

Để lựa chọn điểm đầu tuyến và hướng tuyến, tư vấn và nhà đầu tư cần phân tích nhiều yếu tố trên nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, chú ý về giải phóng mặt bằng, về xử lý kết nối hạ tầng kỹ thuật, vấn đề đường song hành…

2. Về tài chính

Ghi nhận vốn chủ đầu tư tham gia dự án là 10% tổng mức đầu tư. Nhà đầu tư cần làm rõ nguồn vốn và phương thức huy động vốn trong đề xuất dự án.

3. Về hướng tuyến

Dự kiến quy hoạch trong khu vực sẽ có đường cao tốc liên vùng và đường cao tốc Bắc - Nam. Phương án 2 có lợi cho nhà đầu tư và là đường cao tốc liên vùng. Phương án 3 có lợi về quy hoạch lâu dài là đường cao tốc Bắc - Nam. Đối với phương án đường cao tốc liên vùng sẽ ưu tiên đầu tư trước, sau đó sẽ kết nối với đường cao tốc Bắc - Nam.

4. Trong đề xuất dự án, đề nghị nhà đầu tư tiếp thu ý kiến góp ý về quy mô đường cao tốc 6 làn, giai đoạn 1 đầu tư 4 làn. Nhà đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho cả hai giai đoạn (6 làn xe và lưu thông mỗi bên 10m) để đảm bảo an toàn và yếu tố môi trường.

5. Về tiến độ

Nhà đầu tư và tư vấn hoàn thành đề xuất dự án và báo cáo Bộ GTVT trong tháng 10/2008. Trên cơ sở xem xét định lượng hiệu quả của các phương án để lựa chọn đầu tư.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ GTVT để triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- BT Hồ Nghĩa Dũng (để b/c);
- TT Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- TT Trần Doãn Thọ (để b/c);
- Chánh Văn phòng Bộ GTVT (để b/c);
- Các đơn vị dự họp (t/h);
- Cục ĐBVN (t/h);
- Lưu VT, TH (B).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
Bùi Nguyên Long

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 402/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về dự án đường bộ cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.219
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.48.106