Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 90/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 90/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 16/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 90/2009/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn tổ chức bộ máy các Ban Quản lý dự án;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1437/TTr-SNV ngày 03 tháng 11 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 25 Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban Quản lý dự án quận - huyện hết hiệu lực thi hành (theo Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

DANH MỤC

VĂN BẢN BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 90/2009/QĐ-UBND  ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Quyết định số 7772/QĐ-UB-NCVX ngày 16 tháng 11 năm 1995 về việc chuyển hai Ban Quản lý Công trình hiện có của quận 1 thành Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng công trình quận 1.

2. Quyết định số 3428/QĐ-UB-NC ngày 05 tháng 7 năm 1997 về việc công nhận hình thức tổ chức Chủ nhiệm điều hành dự án và Ban Quản lý dự án khu vực thuộc Ủy ban nhân dân lâm thời quận 2.

3. Quyết định số 7768/QĐ-UB-NCVX ngày 16 tháng 11 năm 1995 về việc chuyển Ban Quản lý Công trình quận 3 thành Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng công trình quận 3.

4. Quyết định số 7094/QĐ-UB-NCVX ngày 09 tháng 10 năm 1995 về việc chuyển Ban Quản lý Công trình quận 4 thành Ban Quản lý dự án Khu vực đầu tư - xây dựng quận 4.

5. Quyết định số 7246/QĐ-UB-NCVX ngày 23 tháng 10 năm 1995 về việc chuyển Ban Quản lý Công trình Quy hoạch quận 5 thành Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng công trình quận 5.

6. Quyết định số 7092/QĐ-UB-NCVX ngày 09 tháng 10 năm 1995 về việc chuyển Ban Quản lý Công trình quận 6 thành Ban Quản lý dự án Khu vực đầu tư - xây dựng quận 6.

7. Quyết định số 4557/QĐ-UB-NC ngày 28 tháng 8 năm 1997 về việc công nhận hình thức tổ chức Chủ nhiệm điều hành dự án và Ban Quản lý dự án khu vực thuộc Ủy ban nhân dân lâm thời quận 7.

8. Quyết định số 7419/QĐ-UB-NCVX ngày 30 tháng 10 năm 1995 về việc chuyển Ban Quản lý Công trình quận 8 thành Ban Quản lý dự án Khu vực đầu tư - xây dựng quận 8.

9. Quyết định số 4301/QĐ-UB-NC ngày 15 tháng 8 năm 1997 về việc công nhận hình thức tổ chức Chủ nhiệm điều hành dự án và Ban Quản lý dự án khu vực thuộc Ủy ban nhân dân lâm thời quận 9.

10. Quyết định số 7499/QĐ-UB-NCVX ngày 03 tháng 11 năm 1995 về việc chuyển Ban Quản lý Công trình Quy hoạch quận 10 thành Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng công trình quận 10.

11. Quyết định số 7421/QĐ-UB-NCVX ngày 30 tháng 10 năm 1995 về việc chuyển Ban Quản lý Công trình quận 11 thành Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng công trình quận 11.

12. Quyết định số 3295/QĐ-UB-NC ngày 30 tháng 6 năm 1997 về việc công nhận hình thức tổ chức Chủ nhiệm điều hành dự án khu vực và Ban Quản lý dự án khu vực thuộc Ủy ban nhân dân lâm thời quận 12.

13. Quyết định số 528/QĐ-UB ngày 11 tháng 02 năm 2004 về thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bình Tân thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân.

14. Quyết định số 8047/QĐ-UB-NCVX ngày 30 tháng 11 năm 1995 về việc chuyển 6 Ban Quản lý Công trình quận Bình Thạnh: Ban Quản lý công trình chung, Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Phan Chu Trinh, Đinh Bộ Lĩnh, Khu đô thị thanh niên Văn Thánh, Miếu Nổi thành Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng công trình quận Bình Thạnh.

15. Quyết định số 7090/QĐ-UB-NCVX ngày 09 tháng 10 năm 1995 về việc chuyển Ban Quản lý Công trình quận Gò Vấp thành Ban Quản lý dự án Khu vực đầu tư - xây dựng quận Gò Vấp.

16. Quyết định số 7762/QĐ-UB-NCVX ngày 16 tháng 11 năm 1995 về chuyển Ban Quản lý Công trình quận Phú Nhuận thành Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng công trình quận Phú Nhuận.

17. Quyết định số 7599/QĐ-UB-NCVX ngày 06 tháng 11 năm 1995 về việc chuyển 4 Ban Quản lý Công trình: Văn hóa thể thao, Kênh Nhiêu Lộc, Xây dựng cầu đường, Xây dựng dân dụng của quận Tân Bình thành Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng công trình quận Tân Bình.

18. Quyết định số 424/QĐ-UB ngày 05 tháng 02 năm 2004 về thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quận Tân Phú, thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú.

19. Quyết định số 7422/QĐ-UB-NCVX ngày 30 tháng 10 năm 1995 về chuyển Ban Quản lý Công trình huyện Thủ Đức thành Ban Quản lý dự án Khu vực đầu tư - xây dựng huyện Thủ Đức.

20. Quyết định số 6449/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2005 về đổi tên Ban quản lý dự án khu vực đầu tư-xây dựng huyện Thủ Đức thành Ban quản lý dự án khu vực đầu tư-xây dựng quận Thủ Đức trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức.

21. Quyết định số 7088/QĐ-UB-NCVX ngày 09 tháng 10 năm 1995 về việc chuyển Ban Quản lý Công trình huyện Bình Chánh thành Ban Quản lý dự án Khu vực đầu tư - xây dựng huyện Bình Chánh.

22. Quyết định số 8281/QĐ-UB-NCVX ngày 15 tháng 12 năm 1995 về việc chuyển hai Ban Quản lý Công trình hiện có của huyện Cần Giờ thành Ban Quản lý dự án Khu vực đầu tư - xây dựng huyện Cần Giờ.

23. Quyết định số 7248/QĐ-UB-NCVX ngày 23 tháng 10 năm 1995 về việc chuyển các Ban Quản lý Công trình huyện Củ Chi thành Ban Quản lý dự án Khu vực đầu tư - xây dựng huyện Củ Chi.

24. Quyết định số 7601/QĐ-UB-NCVX ngày 06 tháng 11 năm 1995 về việc chuyển 3 Ban Quản lý Công trình hiện có của huyện Hóc Môn thành Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng công trình huyện Hóc Môn.

25. Quyết định số 8277/QĐ-UB-NCVX ngày 15 tháng 12 năm 1995 về việc chuyển Ban Quản lý Công trình huyện Nhà Bè thành Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng công trình huyện Nhà Bè./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 90/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.915
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78