Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 896-TTg năm 1996 bổ sung nhiệm vụ Hội đồng thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tự do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 896-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 29/11/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 896-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG NHIỆM VỤ HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổchức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quyết định số784/TTg ngày 02 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồngthẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư;
Theo đề nghị của Bộtrưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Hội đồng thẩm định Nhànước về các dự án đầu tư thêm nhiệm vụ thẩm định các dự án quy hoạch quan trọngtheo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầutư có trách nhiệm bố trí địa điểm làm việc, kinh phí, phương tiện hoạt động vàbộ máy giúp việc Hội đồng thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từngày ban hành. Bãi bỏ các quy định trong Quyết định số 784/TTg, ngày 02 tháng12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ trái với Quyết định này.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm địnhNhà nước về các dự án đầu tư, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủtrưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
-------

No. 896-TTg

Hanoi ,Novermber 29,1996

 

 DECISION

ON ADDITIONAL TASKS TO THE STATE COUNCIL FOR APPRAISAL OF INVESTMENT PROJECTS

THE PRIME MINISTER

Pursuant to article 20 of the law on organization of the government of september 30, 1992;
Pursuant to decision no.784-ttg of december 2, 1995 of the prime minister on the establishment of the State Council for Appraisal of Investment Projects;
At the proposal of the Minister of Planning and Investment,

DECIDES:

Article 1.- To assign to the State Council for Appraisal of Investment Project the additional task of appraising important planning projects at the request of the Prime Minister.

Article 2.- The Minister of Planning and Investment shall have to provide the working place, fund, facilities and assisting apparatus for the State Council for Appraisal of Investment Projects.

Article 3.- This Decision takes effect from the date of its promulgation. The provisions in Decision No.784-TTg of December 2, 1995 of the Prime Minister which are contrary to this Decision are now annulled.

The Minister of Planning and Investment, the Chairman of the State Council for Appraisal of Investment Projects, the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the Peoples Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decision.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 896-TTg năm 1996 bổ sung nhiệm vụ Hội đồng thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tự do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.335
DMCA.com Protection Status