Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 830/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Khắc Thận
Ngày ban hành: 29/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 830/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 29 tháng 03 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH LĨNH VỰC, NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ VÀO CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ v quản lý; phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông báo số 60-TB/TU ngày 23/12/2020 của Tỉnh ủy Thái Bình Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về định hướng ngành nghề thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, gia hạn thời gian thuê đất đối với dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Thái Bình hoặc dự án nằm ngoài phạm vi các khu, cụm công nghiệp; chấp thuận các dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp chưa có hệ thng xử lý nước thải tập trung;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 11/TTr-SCT ngày 01/02/2021; Công văn số 279/SCT-CN-TTCN ngày 22/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành lĩnh vực, ngành, nghề đầu tư vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình, gồm:

1. Lĩnh vực, ngành, nghề khuyến khích đầu tư:

a) Các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong làng nghề, khu dân cư, đô thị và các cơ sở sản xuất khác cần di dời vào cụm công nghiệp.

b) Sản xuất sản phẩm phục vụ nông nghiệp, nông thôn; chế biến nông, lâm, thủy sản; dụng cụ thể dục, thể thao; cơ khí; thiết bị điện, điện tử; trang thiết bị y tế; công nghiệp hỗ trợ; dịch vụ phục vụ sản xuất công nghiệp.

c) Sản xuất các sản phẩm xuất khẩu, tiêu dùng, sử dụng nguyên liệu tại chỗ, lao động ở địa phương.

d) Các ngành sản xuất các sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, sử dụng thiết bị hiện đại, tiên tiến, sử dụng tiết kiệm đất, tiết kiệm năng lượng, giá trị gia tăng cao, nộp ngân sách nhiều và thân thiện môi trường.

e) Các ngành, nghề, sản phẩm có thế mạnh ca địa phương và lĩnh vực, ngành, nghề khác phù hợp quy hoạch phát triển công nghiệp, tiu thủ công nghiệp của tỉnh và đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường.

2. Các lĩnh vực, ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật về đầu tư và đảm bảo các điều kiện về môi trường.

3. Lĩnh vực ngành, nghề nêu trên được áp dụng cho tất các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, bao gồm cả các cụm công nghiệp đã thành lập trước đây.

Điều 2. Đối với các dự án đã đầu tư trong các cụm công nghiệp đang hoạt động có ngành nghề thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ chưa phù hợp với quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và quy định này thì không chấp thuận đầu tư mở rộng, không gia hạn khi hết thời hạn hoạt động của dự án hoặc hết thời hạn cho thuê đất, giao đất để thực hiện dự án. Nhà đầu tư phải có lộ trình chuyển đổi ngành nghề, hay di chuyển cho phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc Sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CTXDGT, TH
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Thận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 830/QĐ-UBND ngày 29/03/2021 về lĩnh vực, ngành, nghề đầu tư vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


532

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249