Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 784-TTg năm 1995 về việc thành lập hội đồng thẩm định nhà nước về các dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 784-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 02/12/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 784-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 1995

  

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá IX ngày 20 tháng 11 năm 1995;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư để tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Hội đồng thẩm định Nhà nước).

Thành phần Hội đồng thẩm định Nhà nước gồm có:

- Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng Đậu Ngọc Xuân.

- Các uỷ viên kiêm nhiệm: Bộ trưởng, hoặc Thứ trưởng của Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ tài chính, Ngân hàng nhà nước, Bộ Xây dựng, Bộ thuơng mại, Bộ khoa học, công nghệ và môi trường.

- Tuỳ từng dự án đầu tư cụ thể, Chủ tịch hội đồng sẽ mời đại diện có thẩm quyền của các bộ khác, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan tham gia thẩm định dự án.

Điều 2. Hội đồng thẩm định Nhà nước có nhiệm vụ, quyền hạn chính sau đây:

- Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Khi cần thiết, được yêu cầu các chủ dự án bổ sung, sửa đổi, cung cấp tài liệu và các hồ sơ có liên quan đến dự án, nhằm phục vụ việc thẩm định dự án.

- Được mời chuyên gia trong và ngoài nước tham gia phản biện nội dung của dự án.

Điều 3. Hội đồng có tổ chuyên viên giúp việc thuộc biên chế của văn phòng Chính phủ. Địa điểm làm việc, kinh phí và phương tiện hoạt động của hội đồng do văn phòng Chính phủ bố trí.

Quy chế làm việc cụ thể của Hội đồng do chủ tịch hội đồng ban hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng, chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
---------

No: 784-TTg

Hanoi, December 02, 1995

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF THE STATE EVALUATION COUNCIL FOR INVESTMENT PROJECTS

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Resolution of the 8th Session of the IXth National Assembly on November 20, 1995;
At the proposal of the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel,

DECIDES:

Article 1.- To establish the State Evaluation Council for Investment Projects (State Evaluation Council for short) to provide consultancy for the Prime Minister on those investment projects which are to be decided by the Prime Minister.

The State Evaluation Council is composed of:

- President of the Council: Minister Dau Ngoc Xuan.

- Part-time members: the Ministers or Vice-Ministers of Planning and Investment, and of Finance, the Governor or Deputy Governor of the State Bank, the Ministers or Vice Ministers of Construction, of Trade, and of Science, Technology and Environment.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 784-TTg năm 1995 về việc thành lập hội đồng thẩm định nhà nước về các dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.409

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.66.217