Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 73/2006/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2006 để thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn thu vượt dự toán năm 2005, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại 03 xã điểm xây dựng mô hình phát triển nông thôn cấp xã và các dự án sử dụng nguồn vốn phân cấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 73/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 17/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 73/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2006 ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU VƯỢT DỰ TOÁN NĂM 2005,  CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI 03 XÃ ĐIỂM XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CẤP XÃ VÀ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN PHÂN CẤP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 34/2005/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006 và Nghị quyết số 32/2005/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện ngân sách thành phố năm 2005 và dự toán thu – chi ngân sách thành phố năm 2006;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2338/KHĐT-TH ngày 09 tháng 5 năm 2006;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2006 nguốn vốn phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận - huyện quản lý, với tổng số vốn 182,158 tỷ đồng (theo biểu đình kèm).

Điều 2. Sau khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2006 nguồn vốn phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận - huyện quản lý, Ủy ban nhân dân các quận - huyện tiến hành phân bổ, giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao; trường hợp có yêu cầu thay đổi, phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, quận Tân Phú, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận
:
- Như điều 3;
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- TTUB: CT, các PCT
- Ban Kinh tế Ngân sách
Hội đồng nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB: PVP/ĐT, VX
- Tổ DA, ĐT, VX, TM, TH (5b)
- Lưu (TH-LT) MH.40

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC ĐẦU TƯ NĂM 2006 NGUỒN VỐN PHÂN CẤP CHO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Quận - huyện

Kế hoạch năm 2006 đã giao tại QĐ số 45/2006/QĐ-UBND ngày 28/03/2006

Kế hoạch

bổ sung

năm 2006

Ghi chú

 

Tổng số

52.300

182.158

 

1

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

15.600

55.454

Kế hoạch bổ sung năm 2006 được cấp từ nguồn thu vượt dự toán năm 2005

2

Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức

10.000

49.441

Kế hoạch bổ sung năm 2006 được cấp từ nguồn thu vượt dự toán năm 2005

3

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

13.900

9.963

Bổ sung vốn phân cấp để thực hiện 11 công trình giao thông nông thôn trên địa bàn xã điểm Xuân Thới Thượng

4

Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

12.800

67.300

Bổ sung vốn phân cấp để thực hiện các công trình đường giao thông thực hiện theo hình thức vận động nhân dân hiến đất làm đường và 13 công trình dân dụng đã triển khai từ năm 2005 chuyển tiếp sang năm 2006

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 73/2006/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng ngày 17/05/2006 để thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn thu vượt dự toán năm 2005, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại 03 xã điểm xây dựng mô hình phát triển nông thôn cấp xã và các dự án sử dụng nguồn vốn phân cấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.143

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.225
server250