Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 70/QĐ-TTg năm 2000 về việc thành lập Ban soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 70/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Phó Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 19/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 70/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, gồm các thành viên dưới đây:

1. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban;

2. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ủy viên;

3. Thứ trưởng Bộ Tài chính, ủy viên;

4. Thứ trưởng Bộ Tư pháp, ủy viên;

5. Thứ trưởng Bộ Thương mại, ủy viên;

6. Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, ủy viên;

7. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ủy viên;

8. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước  Việt Nam, ủy viên;

9. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, ủy viên.

Trưởng ban Ban soạn thảo mời đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương Đảng, Tổ nghiên cứu Kinh tế đối ngoại của Thủ tướng tham gia quá trình soạn thảo.

Điều 2. Ban soạn thảo có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo việc soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam  theo đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng tốt để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội. Trong quá trình soạn thảo dự án Luật, nếu có ý kiến khác nhau về chủ trương, chính sách thì Trưởng ban soạn thảo kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với việc soạn thảo dự án Luật, cần soạn thảo các nghị định hướng dẫn thi hành Luật để trình Chính phủ.

Điều 3. Ban soạn thảo dự án Luật có một Tổ biên tập do Trưởng ban Ban soạn thảo quyết định thành lập.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan có đại diện là ủy viên theo Điều 1 của Quyết định này sớm gửi quyết định cử đại diện của cơ quan mình tham gia Ban soạn thảo cho Trưởng ban để kịp triển khai.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Trưởng ban và các thành viên Ban soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

Nguyễn Mạnh Cầm

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 70/QĐ-TTg năm 2000 về việc thành lập Ban soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.645
DMCA.com Protection Status