Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 6472/QĐ-UB-KT năm 1997 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng (nguồn vốn ngân sách thành phố) năm 1997 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 6472/QĐ-UB-KT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 12/11/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6472/QĐ-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ) NĂM 1997

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
- Căn cứ Quyết định số 494/QĐ-UB-KT ngày 28/01/1997, Quyết định số 2140/QĐ-UB-KT ngày 05/5/1997, Quyết định số 4501/QĐ-UB-NC ngày 25/8/1997 và Quyết định số 5855/QĐ-UB-KT ngày 16/10/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 1997;
- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại tờ trình số 2980/TT-KHĐT-TH ngày 08/11/1997 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Bổ sung danh mục công trình và điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng (nguồn vốn ngân sách thành phố) một số công trình đã ban hành tại Quyết định số 494/QĐ-UB-KT ngày 28/01/1997, Quyết định số 2140/QĐ-UB-KT ngày 05/5/1997, Quyết định số 4501/QĐ-UB-NC ngày 25/8/1997 và Quyết định số 5855/QĐ-UB-KT ngày 16/10/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố theo biểu chi tiết danh mục công trình đính kèm.

Điều 2.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Sở Tài chánh thành phố, Sở Xây dựng thành phố, Kiến trúc sư trưởng thành phố, Cục trưởng Cục Đầu tư phát triển thành phố, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận-Huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Hải

 

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA LỚN

(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)

Đơn vị : Triệu đồng

DANH MỤC CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng

Thời hạn khởi công và hoàn thành

Kế hoạch năm 1997

Ghi chú

Đã giao (QĐ số 494/,4501/, 5855/QĐUB)

Điều chỉnh lại

Tổng số

Xây lắp

Thiết bị

1

2

3

4

5

6

7

8

XÂY DỰNG CƠ BẢN

Nhà nuôi người già số 3


 

Hóc Môn


 

96-97


 

2.450


 

3.029


 

2.800

 

 

 

SỞ VĂN HÓA THÔNG TIN

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA LỚN

(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)

Đơn vị : Triệu đồng

DANH MỤC CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng

Thời hạn khởi công và hoàn thành

Kế hoạch năm 1997

Ghi chú

Đã giao (QĐ số 494/,4501/, 5855/QĐUB)

Điều chỉnh lại

Tổng số

Xây lắp

Thiết bị

1

2

3

4

5

6

7

8

SỬA CHỮA LỚN

Sửa chữa Đình Bình Hòa

Xưởng phim thời sự tài liệu

 

Bình Thạnh

Quận 3

 

97-98


97

 

0


27

 

300


200

 

 

 

 

 

 

THÀNH ĐOÀN THANH NIÊN

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA LỚN

(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)

Đơn vị : Triệu đồng

DANH MỤC CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng

Thời hạn khởi công và hoàn thành

Kế hoạch năm 1997

Ghi chú

Đã giao (QĐ số 494/,4501/, 5855/QĐUB)

Điều chỉnh lại

Tổng số

Xây lắp

Thiết bị

1

2

3

4

5

6

7

8

XÂY DỰNG CƠ BẢN

Trường Đoàn Lý Tự Trọng


 

Thủ Đức


 

98


 

0


 

20

 

 

 

 

 

BAN QUẢN TRỊ QUỸ XÂY DỰNG
ĐỀN TƯỞNG NIỆM BẾN DƯỢC CỦ CHI

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA LỚN

(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)

Đơn vị : Triệu đồng

DANH MỤC CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng

Thời hạn khởi công và hoàn thành

Kế hoạch năm 1997

Ghi chú

Đã giao (QĐ số 494/,4501/, 5855/QĐUB)

Điều chỉnh lại

Tổng số

Xây lắp

Thiết bị

1

2

3

4

5

6

7

8

XÂY DỰNG CƠ BẢN

Đền tưởng niệm Bến Dược

 

Thủ Đức


 

97-98


 

6.000


 

12.500


 

12.000

 

 


 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA LỚN

(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)

Đơn vị : Triệu đồng

DANH MỤC CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng

Thời hạn khởi công và hoàn thành

Kế hoạch năm 1997

Ghi chú

Đã giao (QĐ số 494/,4501/, 5855/QĐUB)

Điều chỉnh lại

Tổng số

Xây lắp

Thiết bị

1

2

3

4

5

6

7

8

SỬA CHỮA LỚN

Cụm đường dân cư 100 Thích Quảng Đức P.5

Cụm đường dân cư P.4


Đường Nguyễn Thị Huỳnh nối dài P.11

Đường cư xá Nguyễn Văn Trỗi P.17

Đường liên quận Phú Nhuận - Gò Vấp

 

Phú Nhuận

Phú Nhuận

Phú Nhuận

Phú Nhuận

Phú Nhuận

 

97

 

97

 

97

 

 

97

 

0

 

0

 

0

0

 

0

 

454

 

420

 

134

156

 

487

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA LỚN

(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)

Đơn vị : Triệu đồng

DANH MỤC CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng

Thời hạn khởi công và hoàn thành

Kế hoạch năm 1997

Ghi chú

Đã giao (QĐ số 494/,4501/, 5855/QĐUB)

Điều chỉnh lại

Tổng số

Xây lắp

Thiết bị

1

2

3

4

5

6

7

8

XÂY DỰNG CƠ BẢN

Trường tiểu học Tầm Vu


Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh

SỬA CHỮA LỚN

Trường Măng non 15


Trường Bạch Đằng


Sửa chữa hẻm 11 Xô Viết Nghệ Tĩnh

Sửa chữa hẻm 379 Bùi Đình Túy

Sửa chữa hẻm 414 Nơ Trang Long

Sửa chữa hẻm 99 Bùi Đình Túy

Sửa chữa đường nội bộ phường 25

Sửa chữa hẻm 251/204A XVNT vào Trường Tầm Vu

 

Bình Thạnh

Bình Thạnh

 

Bình Thạnh

Bình Thạnh

Bình Thạnh

Bình Thạnh

Bình Thạnh

Bình Thạnh

Bình Thạnh

Bình Thạnh

 

97-98


97-98

 


97


97


97


97


97


97

97


97

 

1.000


1.000

 


0


0


0


0


0


0

0


0

 

500


500

 


500


500


270


340


480


500

380


270

 

500


500

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN MƯỜI MỘT

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA LỚN

(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)

Đơn vị : Triệu đồng

DANH MỤC CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng

Thời hạn khởi công và hoàn thành

Kế hoạch năm 1997

Ghi chú

Đã giao (QĐ số 494/,4501/, 5855/QĐUB)

Điều chỉnh lại

Tổng số

Xây lắp

Thiết bị

1

2

3

4

5

6

7

8

XÂY DỰNG CƠ BẢN

Thiết bị phục vụ vệ sinh công cộng (xe ép rác)

SỬA CHỮA LỚN

Trường THCS Hậu Giang

Trường TH Đề Thám

Trường bồi dưỡng giáo dục

Trường TH Phùng Hưng

 

Quận 11

 


Quận 11

Quận 11

Quận 11


Quận 11

 

97

 


97

97

97


97

 

0

 


0

0

0


0

 

750

 


500

100

200


300

 

 

 

 

720

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BỐN           

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA LỚN

(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)

Đơn vị : Triệu đồng

DANH MỤC CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng

Thời hạn khởi công và hoàn thành

Kế hoạch năm 1997

Ghi chú

Đã giao (QĐ số 494/,4501/, 5855/QĐUB)

Điều chỉnh lại

Tổng số

Xây lắp

Thiết bị

1

2

3

4

5

6

7

8

XÂY DỰNG CƠ BẢN

Công trình chuẩn bị đầu tư

Đường Lê Văn Linh

SỬA CHỮA LỚN

Mở rộng Trường Vân Đồn

Nút giao thông Cầu Chông

 

 


Quận 4

 

Quận 4

Quận 4

 

 


 

 

97-98

97-98

 

 


0

 

0

200

 

 


100

 

1000

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN MƯỜI NĂM 

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA LỚN

(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)

Đơn vị : Triệu đồng

DANH MỤC CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng

Thời hạn khởi công và hoàn thành

Kế hoạch năm 1997

Ghi chú

Đã giao (QĐ số 494/,4501/, 5855/QĐUB)

Điều chỉnh lại

Tổng số

Xây lắp

Thiết bị

1

2

3

4

5

6

7

8

SỬA CHỮA LỚN

Trường Ba Đình

Trường Trần Bình Trọng

Mở rộng đường Nguyễn Trãi

(đoạn Triệu Quang Phục-Lương Nhữ Học)

 

Quận 5

Quận 5

Quận 5

 

 

97

97

97

 

 

0

0

450

 

200

200

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA LỚN

(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)

Đơn vị : Triệu đồng

DANH MỤC CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng

Thời hạn khởi công và hoàn thành

Kế hoạch năm 1997

Ghi chú

Đã giao (QĐ số 494/,4501/, 5855/QĐUB)

Điều chỉnh lại

Tổng số

Xây lắp

Thiết bị

1

2

3

4

5

6

7

8

XÂY DỰNG CƠ BẢN

Khu di tích Ngã ba Giồng

 

Hóc Môn

 

96-98

 

1.100

 

2.350

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN MƯỜI         

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA LỚN

(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)

Đơn vị : Triệu đồng

DANH MỤC CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng

Thời hạn khởi công và hoàn thành

Kế hoạch năm 1997

Ghi chú

Đã giao (QĐ số 494/,4501/, 5855/QĐUB)

Điều chỉnh lại

Tổng số

Xây lắp

Thiết bị

1

2

3

4

5

6

7

8

XÂY DỰNG CƠ BẢN

Trường tiểu học Triệu Thị Trinh

Quy hoạch chi tiết mạng lưới giao thông

Công trình chuẩn bị đầu tư

Đường vành đai quân sự

Trường mẫu giáo P.3

Trường măng non VK92

Trường Hoàng Văn Thụ

Trường mầm non P.1

Trường măng non 1

Trường Thiên Hộ Dương

SỬA CHỮA LỚN

Sửa chữa nâng cấp hẻm 123, 147 Sư Vạn Hạnh (nối dài P.12)

Sửa chữa nâng cấp đường nội bộ khu phố 2 P.14

 

Quận 10


Quận 10

 Quận 10

Quận 10

Quận 10

Quận 10

Quận 10

Quận 10

Quận 10

 

Quận 10

 

Quận 10

 

97


 

  

 

 

 

 

 

 

 

97

 

97

 

80


100

 0

20

20

20

0

0

0

 

0

 

0

 

500


265

 100

0

0

0

20

20

20

 

425

 

372

 

500

 

 

 

 

 

 

 

Sửa chữa nâng cấp hẻm 1 & 9 Sư Vạn Hạnh nối dài

Sửa chữa nâng cấp đường nội bộ chung cư Ấn Quang

Sửa chữa nâng cấp hẻm 521 CMT8 P.13

Sửa chữa nâng cấp hẻm 126 Sư Vạn Hạnh nối dài P.12

Sửa chữa nâng cấp hẻm N10 Tô Hiến Thành P.14

Sửa chữa nâng cấp hẻm 155 Tô Hiến Thành P.12

Sửa chữa nâng cấp hẻm 246 Hòa Hưng P.13

Sửa chữa nâng cấp đường nội bộ khu phố 5 P.14

Quận 10Quận 10Quận 10


Quận 10Quận 10


Quận 10


Quận 10


Quận 10

97

000


00


0


0


0

390498477


436247


418


355


349

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN MƯỜI HAI  

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA LỚN

(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)

Đơn vị : Triệu đồng

DANH MỤC CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng

Thời hạn khởi công và hoàn thành

Kế hoạch năm 1997

Ghi chú

Đã giao (QĐ số 494/,4501/, 5855/QĐUB)

Điều chỉnh lại

Tổng số

Xây lắp

Thiết bị

1

2

3

4

5

6

7

8

SỬA CHỮA LỚN

Bê tông hóa cầu nông thôn

Cầu đường xã Thạnh Lộc

Hương lộ 80

 

Quận 12


Quận 12

Quận 12

 

97-98


97-98

97

 

350


1.000

50

 

250


300

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP     

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA LỚN

(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)

Đơn vị : Triệu đồng

DANH MỤC CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng

Thời hạn khởi công và hoàn thành

Kế hoạch năm 1997

Ghi chú

Đã giao (QĐ số 494/,4501/, 5855/QĐUB)

Điều chỉnh lại

Tổng số

Xây lắp

Thiết bị

1

2

3

4

5

6

7

8

SỬA CHỮA LỚN

ĐưỜng Quang Trung

Hương lộ 11 nối dài

 

Gò Vấp

Gò Vấp

 

97-98

97-98

 

7.000

1.000

 

10.000

3.000

 

 

 

 

 

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6472/QĐ-UB-KT năm 1997 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng (nguồn vốn ngân sách thành phố) năm 1997 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.475
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78