Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 62/2003/QĐ-UB về việc xác định lại chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban quản lý dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp trực thuộc sở Địa chính - Nhà đất Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 62/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 13/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 62/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH LẠI CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CẤP TRỰC THUỘC SỞ ĐỊA CHÍNH - NHÀ ĐẤT HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Thông tư số 15/2000/TT-BXD ngày 19/11/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng;
Xét Tờ trình số 1456/TTr-ĐCNĐ ngày 16/4/2003 của sở Địa chính - Nhà đất Hà Nội về việc đề nghị xác định lại chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban quản lý dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xác định lại chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban quản lý dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp thuộc Sở Địa chính - Nhà đất Hà Nội như sau:

1. Tên gọi: Ban quản lý dự án thuộc nguồn vốn ngân sách. (gọi tắt là Ban quản lý dự án)

 Ban Quản lý dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp, là một tổ chức sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, mở tài khoản tại kho bạc và ngân hàng theo quy định của Nhà nước và chị trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của mình.

 - Hình thức quản lý thực hiện dự án: Ban quản lý dự án chuyên ngành thuộc hình thức chủ nhiệm điều hành dự án.

 - Trụ sở được đặt tại số 14 phố Huế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án:

 - Ban quản lý dự án thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chủ chủ đầu tư về quản lý thực hiện dự án từ khi lập, phê duyệt đến khi bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng.

 - Được nhận trực tiếp vốn của cơ quan có thẩm quyền cấp vốn hoặc huy động vốn từ các nguồn trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật để thanh quyết toán cho các nhà thầu.

 - Ban quản lý dự án hoạt động theo Quy chế đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 2; Tổ chức bộ máy và cán bộ:

A - BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÓ GIÁM ĐỐC VÀ MỘT SỐ PHÓ GIÁM ĐỐC.

- Giám đốc Ban quản lý dự án do UBND Thành phố bổ nhiệm theo đề nghị của sở Địa chính - Nhà đất Hà Nội.

- Phó giám đốc Ban quản lý dự án, do sở Địa chính - Nhà đất Hà Nội bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Ban và thực hiện theo quy trình hiện hành của nhà nước và Thành phố.

Giám đốc, Phó giám đốc và trưởng, phó phòng chuyên môn nghiệp vụ của Ban quản lý dự án được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

B. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ CÁN BỘ CỦA BAN QUẢN LÝ DƯN ÁN:

 Ban quản lý dự án có các phòng sau:

 1. Phòng Kế hoạch.

 2. Phòng Tổ chức hành chính. (bao gồm hành chính quản trị, tổ chức, tài chính kế toán)

 3. Phòng Quản lý và giám sát.

 4. Phòng Giải phóng mặt bằng.

C. BIÊN CHẾ:

Trước mắt giao biên chế là: 15 người, căn cứ vào tình hình thực tế của từng giai đoạn triển khai hiện dự án cho phép Ban được thực hiện chế độ ký hợp đồng lao động nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc tiếp nhận cán bộ CNVC và ký hợp đồng lao động thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố .

Điều 3: Giao cho Ban quản lý dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp nghiên cứu, xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động trình sở Địa chính - Nhà đất Hà Nội phê chuẩn.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Giám đốc sở Địa chính - Nhà đất Hà Nội, Giám đốc Ban quản lý dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp thi hành quyết định này kể từ ngày ký ./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Lê Quý Đôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 62/2003/QĐ-UB về việc xác định lại chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban quản lý dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp trực thuộc sở Địa chính - Nhà đất Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.227

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0