Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 617/2006/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đấu thầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu liền kề khu công nghiệp Quế Võ, giai đoạn 1 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 617/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 03/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 617/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU LIỀN KỀ KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ, GIAI ĐOẠN 1 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo các Nghị định số 88/1999/NÐ-CP ngày 01.9.1999, số 14/2000/NÐ-CP ngày 05.5.2000 và số 66/2003/NÐ-CP ngày 12.6.2003 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Trung tâm dịch vụ KCN - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh tại tờ trình số 37/TTDV-TT ngày 18.4.2006 và của Sở Kế hoạch và Ðầu tư tại văn bản số 297/KH-XDCB ngày 25.4.2006 về việc báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu liền kề Khu công nghiệp Quế Võ, giai đoạn 1,

 QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt kết quả đấu thầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu liền kề Khu công nghiệp Quế Võ, giai đoạn 1, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Gói thầu số 1:

- Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Bắc Ninh.

- Giá trúng thầu: 2.895.748.000 đồng (Hai tỷ, tám trăm chín mươi lăm triệu, bảy trăm bốn mươi tám nghìn đồng).

- Hình thức thực hiện hợp đồng: Trọn gói không điều chỉnh giá.

- Thời gian thi công: 165 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng xây lắp.

- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác: Thực hiện theo kết quả đấu thầu.

2. Gói thầu số 2:

- Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng Bắc Ninh.

- Giá trúng thầu: 3.469.087.000 đồng (Ba tỷ, bốn trăm sáu mươi chín triệu, không trăm tám mươi bảy nghìn đồng).

- Hình thức thực hiện hợp đồng: Trọn gói không điều chỉnh giá.

- Thời gian thi công: 160 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng xây lắp.

- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác: Thực hiện theo kết quả đấu thầu.

3. Gói thầu số 3:

- Đơn vị trúng thầu: Công ty tu tạo và phát triển nhà - Tổng Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội.

- Giá trúng thầu: 4.930.000.000 đồng (Bốn tỷ, chín trăm ba mươi triệu đồng).

- Hình thức thực hiện hợp đồng: Trọn gói không điều chỉnh giá.

- Thời gian thi công: 200 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng xây lắp.

- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác: Thực hiện theo kết quả đấu thầu.

4. Gói thầu số 4:

- Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng Bắc Ninh.

- Giá trúng thầu: 2.806.170.000 đồng (Hai tỷ, tám trăm linh sáu triệu, một trăm bảy mươi nghìn đồng).

- Hình thức thực hiện hợp đồng: Trọn gói không điều chỉnh giá.

- Thời gian thi công: 180 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng xây lắp.

- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác: Thực hiện theo kết quả đấu thầu.

Ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Các Sở: Kế hoạch - Ðầu tư, Tài chính, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh, Giám đốc Trung tâm dịch vụ KCN và Giám đốc các đơn vị trúng thầu căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 617/2006/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đấu thầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu liền kề khu công nghiệp Quế Võ, giai đoạn 1 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.669
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210