Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 597/2006/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu nhà chính Trụ sở HĐND-UBND huyện Tiên Du do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 597/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 26/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 597/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU NHÀ CHÍNH TRỤ SỞ HĐND-UBND HUYỆN TIÊN DU 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ các Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01.9.1999, số 14/2000/NĐ-CP ngày 05.5.2000, số 66/2003/NĐ-CP ngày 12.6.2003 của Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 nam 2005 của Chính phủ, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du tại tờ trình số 24/TT-QLDA ngày 14.4.2006 và báo cáo thẩm định số 287/KH-XDCB ngày 21.4.2006, về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu nhà chính trụ sở HĐND-UBND huyện Tiên Du,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu nhà chính trụ sở HĐND-UBND huyện Tiên Du, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Đơn vị trúng thầu: Xí nghiệp xây dựng Mạnh Thúy - Bắc Ninh.

2. Giá trúng thầu: 6.558.953.000 đồng (sáu tỷ, năm trăm năm mươi tám triệu, chín trăm năm mươi ba nghìn đồng); loại hợp đồng trọn gói không diều chỉnh giá.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 290 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác: Thực hiện theo kết quả đấu thầu.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tiên Du; Giám đốc Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du và Giám đốc đơn vị trúng thầu xây lắp công trình căn cứ Quyết định thi hành./.

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh KiênVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 597/2006/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu nhà chính Trụ sở HĐND-UBND huyện Tiên Du do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.623

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211