Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5831/1999/QĐ-UB-KT về giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung vốn đầu tư năm 1999 (nguồn vốn ngân sách tập trung) cho bộ chỉ huy quân sự thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5831/1999/QĐ-UB-KT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 01/10/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5831/1999/QĐ-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH BỔ SUNG VỐN ĐẦU TƯ NĂM 1999 (NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG) CHO BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
- Căn cứ Quyết định số 868/1998/NQ-BKH ngày 29 tháng 12 năm 1998 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1999 ;
 - Căn cứ Nghị quyết số 05 và 06/NQ-HĐ ngày 22 tháng 01 năm 1999 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa V, kỳ họp lần thứ 14 về nhiệm vụ kế hoạch kinh tế-xã hội và thu-chi ngân sách thành phố năm 1999 ;
- Căn cứ tình hình thực hiện Quyết định số 3399/1999/QĐ-UB-KT ngày 12 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch chính thức năm 1999 ;
- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại tờ trình số 2040/TT-KHĐT-TH ngày 28 tháng 8 năm 1999 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao kế hoạch bổ sung vốn đầu tư năm 1999 nguồn vốn ngân sách tập trung (ngoài kế hoạch vốn đã giao trong kế hoạch chính thức năm 1999 ban hành kèm theo Quyết định số 3399/1999/QĐ-UB-KT ngày 12 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố) cho các công trình của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố theo danh mục đính kèm.

Điều 2.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Cục trưởng Cục Đầu tư phát triển thành phố và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 2
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND.TP
- Thường trực UBND.TP         
- Văn phòng Thành ủy
- VPUB : CPVP, các Tổ NCTH
- Tổ TH (4 bản)
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh


BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ

KẾ HOẠCH BỔ SUNG VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 1999

(Nguồn vốn ngân sách tập trung)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5831/1999/QĐ-UB-KT ngày 01 tháng 10 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị : triệu đồng

Danh mục công trình

Thời gian khởi công và hoàn thành

Tổng vốn đầu tư

Kế hoạch bổ sung vốn năm 1999 (ngoài kế hoạch đã giao trong kế hoạch chính thức năm 1999 ban hành kèm theo Quyết định số 3399/1999/QĐ-UB-KT ngày 12-6-1999 của UBND thành phố)

Ghi chú

I. CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP.

1. Xây dựng cơ bản :

 

 

 

 

Khu phụ trợ và hạ tầng nhà truyền thống Bộ Chỉ huy quân sự thành phố.

1997-1998

5.100

870

 

2. Sửa chữa :

 

 

 

 

Sửa chữa nâng cấp doanh trại Trung đoàn Gia Định

1997-1999

6.993

2.900

 

II. CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI.

 

 

 

 

Mua xe phòng cháy chữa cháy và chống bạo loạn

1999

1.509

1.510

Chuyển từ thi công ứng vốn sang vốn cấp.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5831/1999/QĐ-UB-KT về giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung vốn đầu tư năm 1999 (nguồn vốn ngân sách tập trung) cho bộ chỉ huy quân sự thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.430

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227