Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5561/1999/QĐ-UB-KT về giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn 47 tỷ đồng ngân sách trung ương bổ sung cho ngân sách thành phố năm 1999 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5561/1999/QĐ-UB-KT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 22/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5561/1999/QĐ-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN 47 TỶ ĐỒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 1999

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
- Căn cứ Quyết định số 868/1998/NQ-BKH ngày 29 tháng 12 năm 1998 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1999 ;
- Căn cứ Nghị quyết số 05 và 06/NQ-HĐ ngày 22 tháng 01 năm 1999 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa V, kỳ họp lần thứ 14 về nhiệm vụ kế hoạch kinh tế-xã hội và thu-chi ngân sách thành phố năm 1999 ;
- Căn cứ Thông báo số 75 BKH/TH ngày 27 tháng 8 năm 1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước năm 1999 ;
- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại tờ trình số 2214/TT-KHĐT-TH ngày 13 tháng 9 năm 1999 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao kế hoạch vốn đầu tư năm 1999 nguồn vốn 47 tỷ đồng ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách thành phố cho các công trình dự án theo danh mục đính kèm.

Điều 2.- Các Sở, Ủy ban nhân dân các quận-huyện và chủ đầu tư các dự án liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này, đồng thời phải theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch và kịp thời báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố những trở ngại ngoài thẩm quyền giải quyết của các Sở và Ủy ban nhân dân các quận-huyện. Những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được giao thì thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố, Cục trưởng Cục Đầu tư phát triển thành phố, Giám đốc các Sở, Tổng Công ty, Thủ trưởng cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND.TP
- Thường trực UBND.TP         
- Văn phòng Thành ủy
- VPUB : CPVP, các Tổ NCTH
- Tổ TH (4 bản)
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 1999

Nguồn vốn 47 tỷ đồng ngân sách Trung ương bổ sung ngân sách thành phố

-----------------------

(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)           SỞ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5561/1999/QĐ-UB-KT ngày 22 tháng 9 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị : Triệu đồng

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm thực hiện dự án

Thời hạn khởi công & hoàn thành

Năng lực thiết kế

Tổng vốn đầu tư

Kế hoạch năm 1999

Ghi chú

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

 

 

2

Tổng số

Công trình chuyển tiếp :

Trang thiết bị chuyên khoa HSCC-phòng mổ

Khởi công mới :

Trang thiết bị máy cobalt xạ trị cho Trung tâm Ung bướu (2 nguồn xạ trị thay thế cho máy cũ đã hết nguồn xạ trị)

 

 

 

 

 

 

BT

 

 

 

98-2000

 

 

1999...

 

 

TB CK

HSCC các

63148

 

 

56468

 

 

6680

47000

 

 

41000

 

 

6000

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5561/1999/QĐ-UB-KT về giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn 47 tỷ đồng ngân sách trung ương bổ sung cho ngân sách thành phố năm 1999 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.248

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210