Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 549/QĐ-TTg năm 2009 về việc bố trí vốn và chỉ định thầu đối với các dự án đầu tư phục vụ đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ III do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 549/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 549/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỐ TRÍ VỐN VÀ CHỈ ĐỊNH THẦU ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHỤC VỤ ĐẠI HỘI THỂ THAO CHÂU Á TRONG NHÀ LẦN THỨ III

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 790/BVHTTDL-TCTDTT ngày 18 tháng 3 năm 2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2530/BKH-LĐVX  ngày 15 tháng 4 năm 2009, Bộ Tài chính tại công văn số 2079/BTC-ĐT ngày 24 tháng 02 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Giao Bộ Tài chính tạm ứng 574,2 tỷ đồng (năm trăm bảy mươi tư tỷ hai trăm triệu) từ nguồn ngân sách Trung ương để đầu tư thực hiện các dự án phục vụ Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ III (AI Games III) như đề nghị của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Việc ứng vốn, quản lý và sử dụng vốn ứng thực hiện theo quy định hiện hành.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn trong dự toán năm 2010 để hoàn trả Ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Về cơ chế chỉ định thầu

Đồng ý về nguyên tắc việc chỉ định thầu đối với các dự án cải tạo, nâng cấp các công trình phục vụ AI Games III như đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 790/BVHTTDL-TCTDTT ngày 18 tháng 3 năm 2009.

Các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện chỉ định thầu, bảo đảm hoàn thành các công trình đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của AI Games III.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Ban Tổ chức AI Games III, các Bộ trưởng: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh và Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Tổng cục Thể dục Thể thao;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Nguyễn Hữu Vũ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT, ĐP;
- Lưu VT, KGVX (5)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 549/QĐ-TTg năm 2009 về việc bố trí vốn và chỉ định thầu đối với các dự án đầu tư phục vụ đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ III do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.437
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145