Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 49/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Hà Văn Thạch
Ngày ban hành: 30/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2007/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 286/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2006 - 2010;

Theo đề nghị của Sở Ngoại vụ và Ban Công tác phi chính phủ tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình vận động viện trợ phi chính phủ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2007 - 2010”.

Điều 2. Trưởng Ban công tác phi chính phủ tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Chương trình vận động viện trợ phi chính phủ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2007 - 2010.

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức và hướng dẫn thực hiện Chương trình này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban công tác phi chính phủ, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban Điều phối viện trợ nhân dân TW (PACCOM);
- Văn phòng Bộ Ngoại giao;
- Liên hiệp CTC HN Hà Tĩnh;
- Các thành viên Ban CT PCP;
- Trung tâm Công báo - Lưu trữ tỉnh (để đăng tải);
- Lưu: VT, NC, SNgV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Văn Thạch

 

CHƯƠNG TRÌNH

VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2007 - 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Phần I

TÌNH HÌNH CHUNG

Hà Tĩnh thuộc nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng và các chỉ tiêu kinh tế ở mức thấp, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, chủ yếu vẫn là nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người thấp hơn ½ bình quân chung cả nước. Tỷ trọng công nghiệp đạt thấp (26,5%), chưa có các cơ sở công nghiệp có nguồn thu lớn của Trung ương trên địa bàn. Kết cấu hạ tầng thấp kém, không đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội; môi trường đầu tư chưa hấp dẫn. Chi ngân sách hàng năm chủ yếu vẫn dựa vào trợ cấp từ Trung ương (trên 80%). Cơ sở vật chất và trang thiết bị ngành giáo dục, y tế còn bất cập. Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao (30,9%). Có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: Thành phố Hà Tĩnh (tỉnh lỵ), Thị xã Hồng Lĩnh và 10 huyện: Đức Thọ, Nghi Xuân, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Lộc Hà (trong đó có 4 huyện và 01 thị xã miền núi là Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh, và thị xã Hồng Lĩnh).

I. Một số thông tin cơ bản về Hà Tĩnh:

1. Diện tích: 6.055,74 Km2, chiếm 1,8% diện tích đất tự nhiên của cả nước.

2. Dân số (tính đến 2006): 1.288.513 người, bằng 1,7% dân số cả nước.

3. Thành phần dân tộc: Chủ yếu là dân tộc Kinh, dân tộc thiểu số có hơn 200 người Chứt, Mã Liềng và Lào (Hương Khê).

4. Vị trí địa lý: Hà Tĩnh thuộc khu vực Bắc Trung bộ, có tọa độ địa lý từ 17o53'50" đến 18o45'40" vĩ độ Bắc và 105o05'50" đến 106o30'20" kinh độ Đông. Phía bắc giáp tỉnh Nghệ An, phía nam giáp tỉnh Quảng Bình, phía tây giáp tỉnh Bolikhămxay và Khămmuộn (Lào) với chiều dài đường biên là 145 km và phía Đông là biển Đông với bờ biển dài 137 km.

5. Địa hình: Nằm ở phía đông dãy núi Trương Sơn, địa hình hẹp và dốc, nghiêng từ tây sang đông, độ dốc trung bình 1,2%. Phía tây là núi cao (độ cao trung bình 1.500m), kế tiếp là đồi bát úp, dãi đồng bằng nhỏ, hẹp (độ cao trung bình 500m) và bãi cát ven biển. Địa hình đồi núi chiếm 80% diện tích đất tự nhiên, phân hóa phức tạp và bị chia cắt, hình thành các vùng sinh thái khác nhau.

6. Khí hậu: Hà Tĩnh nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, ngoài ra còn chịu ảnh hưởng của khí hậu chuyển tiếp của miền Bắc và miền Nam, với đặc trưng khí hậu nhiệt đới điển hình của miền Nam và có 1 mùa đông giá lạnh của miền Bắc. Hàng năm có 2 mùa rõ rệt: Mùa mưa: có nhiều bão lụt, kéo dài từ tháng 8 đến tháng 11, lượng mưa trung bình trên 2.000 mm, chiếm 2/3 lượng mưa cả năm; Mùa khô: tháng 12 đến tháng 7 năm sau, đây là mùa nắng gắt, gió Tây Nam thổi mạnh (gió Lào) khô, nóng, lượng nước bốc hơi lớn, gây hạn hán nghiêm trọng.

Thời gian qua, mặc dù tỉnh đã chủ động huy động nội lực, được sự giúp đỡ từ Trung ương và các nguồn tài trợ ODA, tài trợ của các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư phát triển. Cần phải tiếp tục huy động sự giúp đỡ từ bên ngoài, trong đó có nguồn viện trợ không hoàn lại từ các tổ chức Phi chính phủ.

II. Hiệu quả các nguồn viện trợ phi chính phủ

Hiện nay, trên địa bàn Hà Tĩnh có 12 tổ chức phi chính phủ (NGO) hoạt động thường xuyên trên địa bàn, gồm:

Oxfam Hong Kong: Hoạt động phòng chống và ngăn ngừa giảm nhẹ thiên tai với đối tác chính tại tỉnh là Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh.

Oxfam Bỉ: Hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ làm công tác Hội phụ nữ, hỗ trợ sản xuất và làm kinh tế cho phụ nữ, đối tác chính là Hội phụ nữ huyện Thạch Hà và Hội Nông dân tỉnh.

Oxfam Quebec (Canada): hoạt động phòng ngừa, nâng cao năng lực kinh tế nhằm giảm nạn buôn bán người và hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương ở một số xã của 3 huyện Kỳ Anh, Nghi Xuân và thành phố Hà Tĩnh.

ANESVAD (Tây Ban Nha): Hoạt động trong lĩnh vực y tế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu trên địa bàn các huyện trong tỉnh.

HCCD (Việt Nam) - Trung tâm phát triển Cộng đồng Hà Tĩnh: là tổ chức phi chính phủ của Hà Tĩnh với tiêu chí tìm kiếm các nguồn tài trợ của nước ngoài để tiến hành các hoạt động tài trợ cho các địa phương trên địa bàn tỉnh; trong những năm qua Trung tâm phát triển Cộng đồng Hà Tĩnh đã có những hoạt động thiết thực như: Chương trình ngăn ngừa và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn huyện Vũ Quang với việc triển khai các đợt tập huấn cho cán bộ và người dân về công tác phòng chống thiên tai.

PATH (Mỹ): Phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh tiến hành các hoạt động tiêm chủng mở rộng...,

Hội huynh đệ Á- Âu (Pháp): Hoạt động hỗ trợ về phát triển nông thôn, cấp học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, mồ côi thông qua trung tâm phát triển Hương Bình, Hương Khê.

GRET (Pháp): Hoạt động giáo dục dinh dưỡng trên địa bàn toàn tỉnh thông qua văn phòng dự án tại Hà Tĩnh (trụ sở đóng tại Ủy ban Dân số và Gia đình tỉnh).

Hội chữ thập đỏ (Mỹ): Đối tác chính là Hội chữ thập đỏ Hà Tĩnh hoạt động về dinh dưỡng học đường và vệ sinh y tế học đường trên địa bàn các huyện: Kỳ Anh, Vũ Quang, Cẩm Xuyên.

ORBIS (Mỹ): Thực hiện dự án nâng cao năng lực chăm sóc mắt nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh.

ICCO (Hà Lan): Thực hiện dự án hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn tại huyện Đức Thọ.

Ngoài ra, Hà Tĩnh cũng nhận được sự giúp đỡ của một số tổ chức phi chính phủ khác như: Helenkeller Hoa Kỳ, ACS (Mỹ), Medecin du Monde (Pháp)..., Chesh trong việc bảo vệ và phát triển sinh thái, hỗ trợ làng trẻ mồ côi, hỗ trợ trang thiết bị y tế,...

Trong hoạt động, các tổ chức phi chính phủ đã khẳng định được vị trí, vai trò ở địa phương, đã tham gia tích cực trong công tác xóa đói, giảm nghèo; nguồn viện trợ này được đánh giá cao trong việc tiếp cận cộng đồng và người dân, đã thử nghiệm thành công nhiều mô hình tích cực góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Phần II

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ

I. Mục tiêu của chương trình:

1. Mục tiêu chung:

Tăng cường huy động, khai thác tối đa tiềm năng và nâng cao hiệu quả sử dụng của nguồn viện trợ phi chính phủ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, xóa đói giảm nghèo, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững; tăng cường quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam nói chung và Hà Tĩnh nói riêng với các tổ chức, quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới theo nguyên tắc đảm bảo quyền độc lập, tự chủ và an ninh chính trị của Quốc gia.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Duy trì và phát huy mối quan hệ sẵn có với các tổ chức đang hoạt động tại Hà Tĩnh, quan tâm hỗ trợ mới các dự án dài hạn.

- Huy động và giải ngân từ các tổ chức phi chính phủ, phấn đấu đạt giá trị viện trợ giải ngân trung bình khoảng 80 tỷ VNĐ/năm.

- Nâng cao hiệu quả của viện trợ phi chính phủ thông qua việc tăng cường giám sát, đánh giá các hoạt động của các chương trình dự án diễn ra trong toàn tỉnh.

- Nâng cao năng lực hợp tác với các tổ chức phi chính phủ cho các đối tác từ cấp tỉnh đến cấp xã.

II. Định hướng chương trình

1. Định hướng chung

Viện trợ của các tổ chức phi chính phủ cần phù hợp với định hướng phát triển kinh tế- xã hội, chiến lược xóa đói giảm nghèo của cả nước, của tỉnh, phù hợp với quy hoạch và ưu tiên phát triển của các địa phương, coi trọng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

2. Định hướng theo lĩnh vực

a. Lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp và phát triển nông thôn (kèm theo Phụ lục 1):

- Hỗ trợ mạng lưới khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư: Xây dựng các dự án sản xuất giống (cây trồng, vật nuôi); xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển nuôi trồng, đánh bắt và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, xúc tiến hợp tác thương mại để tiêu thụ sản phẩm.

- Hạ tầng cơ sở nông thôn: Hỗ trợ phát triển hạ tầng cơ sở nông thôn quy mô nhỏ như công trình thủy lợi xuống cấp, trạm bơm, giếng làng...

- Hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển nông thôn tổng hợp, chú trọng đến phát triển kinh tế - xã hội miền núi, các huyện dọc tuyến đường Hồ Chí Minh.

- Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa: phát triển ngành nghề truyền thống, sản xuất và dịch vụ nhỏ, hỗ trợ chương trình vay vốn tín dụng và tiết kiệm, nâng cao năng lực quản lý...

b. Lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân (kèm theo phụ lục 2):

- Hỗ trợ đào tạo cán bộ y tế: Tiếp tục nhân rộng mô hình đào tạo y tế thôn bản (Tổ chức ANESVAD) tại các huyện còn lại trong tỉnh.

- Hỗ trợ phát triển hạ tầng cơ sở y tế: Xây dựng, nâng cấp và cung cấp trang thiết bị cho các bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Hồng Lĩnh, Bệnh viện Kỳ Anh, Phòng khám đa khoa Thạch Khê (Thạch Hà), Kỳ Long (Kỳ Anh)...

- Phòng chống HIV/AIDS, hỗ trợ và điều trị cho người có HIV/AIDS, phòng chống và giảm tác hại của ma túy, tuyên truyền về nguy cơ và hiểm họa, xây dựng các cơ sở y tế chăm sóc cho bệnh nhân HIV/AIDS.

- Hỗ trợ những chương trình y tế dành cho người nghèo (như phẫu thuật mắt, khám chữa bệnh).

- Cung cấp các trang thiết bị cấp cứu-vận chuyển cấp cứu, cứu hộ cứu nạn và đào tạo nhân lực.

- Các chương trình hỗ trợ về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình...

c. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề (kèm theo phụ lục 2):

- Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng: xây dựng các trường mầm non, tiểu học; xây dựng hệ thống thư viện sách cho các trường; hỗ trợ trang thiết bị cho trường học như máy vi tính…

- Trao đổi giáo dục và cung cấp tình nguyện viên nước ngoài (giáo viên tình nguyện dạy ngoại ngữ) cho các trường: Năng khiếu tỉnh, Trường Đại học Hà Tĩnh…

- Phát triển cơ sở vật chất cho đào tạo và dạy nghề: Xây dựng cơ sở và cung cấp trang thiết bị cho dạy nghề của hệ thống các trường, các trung tâm dạy nghề, ưu tiên các dự án dạy nghề cho những người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: mồ côi, không nơi nương tựa... dựa vào cộng đồng (may, điện dân dụng, điện tử, sửa chữa xe máy, tin học, thêu ren, móc chỉ, thủ công mỹ nghệ...), giúp họ có việc làm và thu nhập ổn định.

- Nâng cao nhận thức và khả năng phát triển sản xuất cho người nghèo, chuyển giao kỹ thuật, trang bị kiến thức cho người nghèo về chăn nuôi, trồng trọt...

- Cung cấp bổ sung chuyên gia và giáo viên hướng dẫn dạy nghề có chuyên môn cao.

d) Giải quyết các vấn đề xã hội (kèm theo Phụ lục 3):

- Hỗ trợ các chương trình giáo dục và giúp đỡ trẻ mồ côi, khuyết tật, trẻ lang thang: hỗ trợ làm kinh tế, học bổng, đào tạo nghề....

- Hỗ trợ các hoạt động phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em: nâng cao quyền năng kinh tế, xã hội bằng việc đào tạo nghề, nâng cao nhận thức.

- Hỗ trợ trong việc xây dựng các Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật; tặng hiện vật như xe lăn, xe đẩy, hỗ trợ đời sống...

- Các chương trình rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh.

- Hỗ trợ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam.

- Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng: xây dựng các nhà văn hóa, nhà thể thao, thư viện xã...

e. Môi trường, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp (kèm theo Phụ lục 4)

- Bảo vệ môi trường: khuyến khích các dự án nhằm bảo vệ môi trường như: trồng rừng ngập mặn tại các huyện ven biển.

- Các dự án, chương trình về bảo vệ môi trường tại các đô thị...

- Phát triển và nhân rộng mô hình đa dạng sinh học.

- Hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai như: cứu trợ khẩn cấp về lương thực, y tế, giống cây trồng, vật nuôi.

- Hỗ trợ khắc phục môi trường sau thiên tai.

3. Định hướng theo địa bàn:

- Đối với khu vực thành phố, thị xã: ưu tiên các chương trình dự án về giải quyết các vấn đề xã hội như HIV/AIDS, ma túy, chăm sóc trẻ mồ côi, lang thang; nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh tại các Trung tâm y tế; môi trường đô thị và quy hoạch đô thị,...

- Đối với các khu vực thị trấn, thị tứ, trung tâm huyện lỵ: ưu tiên các chương trình dự án về giải quyết các vấn đề xã hội như HIV/AIDS, ma túy; đào tạo việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; vay vốn tín dụng tiết kiệm; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế giáo dục; tu bổ các di tích lịch sử văn hóa...

- Đối với các vùng miền núi, nông thôn: ưu tiên các chương trình, dự án phát triển nông thôn tổng hợp, nâng cao nhận thức, trao đổi thông tin, dạy nghề - hướng nghiệp; khuyến nông, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng hạ tầng cơ sở về nông nghiệp, giáo dục…

- Những vùng có tiềm năng đầu tư phát triển công nghiệp, du lịch: Vận động hợp tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển giao công nghệ,...

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lộ trình:

Bước 1: Xây dựng Chương trình vận động dựa trên cơ sở Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ Phi chính phủ và đề xuất, nhu cầu của các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Bước 2: Tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp và Họp Ban công tác Phi chính phủ tỉnh để hoàn thiện Chương trình vận động.

Bước 3: Thu thập thông tin và những hình ảnh sống động về các nhu cầu, tình hình thực tế ở cơ sở, xây dựng Ngân hàng dự án, xây dựng nguồn thông tin đủ đáp ứng yêu cầu tuyên truyền vận động.

Bước 4: Vận động viện trợ:

- Phối hợp với PACCOM Trung ương tổ chức hội thảo vận động viện trợ từ các tổ chức Phi chính phủ trong và ngoài nước.

- Khâu nối và cung cấp thông tin hai chiều giữa địa phương với các nhà tài trợ, xúc tiến các cuộc vận động viện trợ trong và ngoài nước.

2. Biện pháp thực hiện:

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền vận động nhằm giới thiệu về chương trình vận động với các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ thông qua các kênh như Internet, tập san, tiếp cận trực tiếp và các kênh thông tin khác,…

- Tham gia các Đoàn công tác vận động viện trợ nước ngoài của các Bộ, ngành và kết hợp trong các chuyến đi công tác nước ngoài để tìm hiểu trực tiếp, nắm bắt thông tin và quan hệ với các tổ chức, hội người Việt Nam ở nước ngoài để chia sẻ thông tin và vận động viện trợ

- Xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các chương trình dự án phi chính phủ hoạt động trên địa bàn tỉnh để rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình,... đồng thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những sai phạm trong quá trình thực hiện.

- Tăng cường đào tạo nâng cao kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác viện trợ Phi chính phủ nước ngoài về ngoại ngữ, kỹ năng xây dựng, vận động, giám sát đánh giá dự án,...

3. Phân công nhiệm vụ

- Sở Ngoại vụ - cơ quan Thường trực Ban công tác phi Chính phủ tỉnh chịu trách nhiệm đôn đốc và theo dõi việc thực hiện Chương trình, cụ thể hóa các nội dung của Chương trình thông qua các kế hoạch hành động cụ thể; hướng dẫn, phối hợp và hỗ trợ các Sở, ngành, địa phương trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ.

- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh chịu trách nhiệm khâu nối và cung cấp thông tin với các tổ chức, hội hữu nghị và các thông tin liên quan khác cho Ban công tác phi Chính phủ tỉnh.

- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố các cơ quan, tổ chức liên quan căn cứ Chương trình và tình hình thực tế của ngành, địa phương, đơn vị mình xây dựng và thực hiện chương trình cụ thể về công tác vận động viện trợ phi chính phủ.

- Sở Tài chính căn cứ quy định, kế hoạch và khả năng ngân sách của tỉnh, hằng năm bố trí nguồn kinh phí hợp lý để đảm bảo thực hiện chương trình này./.

 

PHỤ LỤC 1

CÁC DỰ ÁN VỀ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Tên dự án

Địa điểm

Mục đích

Nội dung

Chi phí dự kiến

1

Dự án bảo tồn và phát triển cây bưởi Phúc Trạch

Huyện Hương Sơn và Hương Khê

Bảo tồn và mở rộng diện tích trồng phù hợp với giống cây bưởi Phúc Trạch đạt năng suất, sản lượng thu hoạch, cải tạo chất lượng nhằm nâng cao đời sống, phát triển kinh tế ổn định cho bà con nhân dân một số vùng ở miền núi có điều kiện trồng cây ăn quả.

Tạo giống bưởi Phúc Trạch chất lượng cao; xây dựng quy trình chuẩn đồng bộ từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm trên thị trường; cải tạo hồi phục đất, xây dựng hệ thống thủy lợi tưới tiêu; lưu giữ bảo tồn nguồn gen; đào tạo cán bộ, kỹ thuật, tập huấn cho người trồng bưởi...

15.000

2

Dự án xây dựng trạm màu và cây công nghiệp ngắn ngày

Thiên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Cung cấp đủ các loại giống cây công nghiệp ngắn ngày, các loại giống chất lượng cao có hiệu quả kinh tế cao phục vụ sản xuất; cung cấp giống cho nông dân Hà Tĩnh

Xây dựng hạ tầng của trạm, gồm: sân phơi, nhà sấy, nhà kho, thủy lợi, giao thông; du nhập, khảo nghiệm, phục tráng và sản xuất các loại rau màu; giống cây; ứng dụng chuyển giao công nghệ KHKT

10.000

3

Dự án du nhập, khảo nghiệm một số vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao

Trung tâm giống chăn nuôi tỉnh.

Tìm kiếm nhân rộng áp dụng một số giống vật nuôi mới có hiệu quả kinh tế cao nhằm chuyển đổi cơ cấu vật nuôi trên địa bàn toàn tỉnh

Xây dựng hạ tầng, chuồng trại và mua giống thử nghiệm một số vật nuôi như Baba, cá sấu, rắn... phổ biến rộng rãi và tập huấn kỹ thuật cho người nuôi...

8.000

4

Cải tạo phục hóa đất sản xuất muối và nâng cấp đất sản xuất muối sạch.

Huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Tạo việc làm ổn định cho nhân dân: nâng cao chất lượng muối dẫn đến nâng cao giá thành, góp phần chuyển đổi cơ cấu việc làm cho người dân nghèo.

Nâng cấp 20 ha đất sản xuất muối thường sang sản xuất muối sạch: cải tạo 10 ha đất hoang thành đồng muối.

1.450

5

Dự án nâng cao năng lực và phương pháp khuyến nông cho hệ thống khuyến nông các cấp.

Toàn tỉnh

Nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ làm công tác khuyến nông trên toàn tỉnh: củng cố mạng lưới khuyến nông các cấp nhằm giúp bà con nông dân có cơ hội tiếp cận khoa học kỹ thuật, khuyến nông thuận lợi hơn

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông các cấp; trang bị nâng cấp các thiết bị phục vụ cho khuyến nông.

2.000

6

Dự án tưới, tiêu nước cho cây trồng cạn.

Toàn tỉnh

Đảm bảo tưới tiêu cho cây trồng cạn trên địa bàn toàn tỉnh, làm tăng năng suất cây trồng. Tăng sản lượng và chất lượng; giúp nhân dân vùng hưởng lợi XĐGN tiến tới làm giàu, mô hình có thể nhân rộng toàn tỉnh và làm cân bằng môi trường sinh thái trong vùng được đầu tư.

Điều tra đánh giá thực trạng tưới tiêu các loại cây trồng cạn, xây dựng định mức tưới tiêu; xây dựng hệ thống tưới tiêu; tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ cho người hưởng lợi.

14.165

7

Xây dựng bến cá, chợ cá

Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên

Tạo bến đậu cho tàu đánh bắt về neo đậu và cung cấp nguồn, trao đổi tiêu thụ hàng hóa, đảm bảo cho hầu hết người dân các xã lân cận có cơ hội tiếp cận thị trường (khoảng 10.500 người).

Xây dựng hệ thống hàng rào, hệ thống dịch vụ bờ...

15.000

8

Xây dựng trại sản xuất giống thủy sản.

7 huyện trên toàn tỉnh

Đáp ứng nhu cầu giống phục vụ cho người nuôi tôm trong toàn tỉnh, đảm bảo chất lượng giống nuôi; giúp người nuôi tăng năng suất và chất lượng nuôi trồng.

Xây dựng 7 trạm và trang thiết bị phục vụ hoạt động của Trạm cho 7 huyện, mỗi trạm khoảng 1.2 tỷ VND; tập huấn cho cán bộ về kiến thức liên quan đến sản xuất giống; học hỏi kinh nghiệm tại một số mô hình trong và ngoài nước.

10.000

9

Dự án xây dựng trạm kiểm dịch và thú y thủy sản.

Nghi Xuân và Kỳ Anh

Giúp các trạm quản lý giống, thức ăn, thuốc thú y thủy sản lưu hành trên địa bàn; đảm bảo sản xuất bền vững, ổn định, môi trường sinh thái, phục vụ cho công tác giám sát chặt chẽ các vùng nuôi.

Xây dựng và trang bị máy móc phục vụ kiểm tra, kiểm soát giống, thức ăn, thuốc thú y...; chi phí mỗi trạm 1,5 tỷ VND

3.000

10

Dự án đầu tư chuyển đổi nghề khai thác hủy diệt.

Các xã nghèo vùng bãi ngang ven biển

Bảo vệ nguồn tài nguyên biển bằng việc hạn chế tiến tới xóa bỏ hoàn toàn nghề khai thác thủy sản bằng lưới quét, chất nổ và xung điện.

Chuyển đổi một số nghề hủy diệt; xóa bỏ tệ nạn đánh bắt bằng thuốc nổ, xung điện và lưới quét.

20.000

11

Dự án nâng cao năng lực hoạt động khuyến ngư và chuyển giao công nghệ.

Toàn tỉnh

Nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác khuyến ngư, giúp người dân nắm vững các kiến thức nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy sản, đảm bảo thu nhập ổn định cuộc sống lâu dài.

Soạn thảo các loại tài liệu tập huấn cho 50.000 lượt người; nâng cao trình độ cho nhân dân; trang bị hệ thống tập huấn cơ động.

5.000

12

Dự án phục hồi và phát triển làng nghề truyền thống.

các xã ở vùng cửa lạch biển, sông.

Tận thu các nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương đồng thời tạo công ăn việc làm cho nhân dân vùng ven biển, chuyển đổi cơ cấu việc làm (trên 1000 lao động).

Phục hồi và phát triển các làng nghề: nước mắm, ruốc, hàng khô, hàng đông lạnh..., tạo thị trường tiêu thụ sản phẩm, tập huấn kỹ thuật cho người sản xuất...

10.000

13

Dự án gây trồng và chế biến mây tre đan xuất khẩu.

2 xã thuộc huyện Cẩm Xuyên

Hình thành vùng nguyên liệu đảm bảo cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh, phục vụ tại chỗ cho nhà máy tinh chế phục vụ sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu; giải quyết việc làm có thu nhập ổn định và bảo tồn đa dạng sinh học.

Xây dựng vườn ươm, trồng và chăm sóc cây, xây dựng nhà xưởng tinh chế; đào tạo nhân lực, quảng bá sản phẩm.

1.750

14

Dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi nhỏ tại các xã thuộc - các huyện khó khăn trong tỉnh.

Một số xã

Đảm bảo lượng nước tưới tiêu, tăng năng suất lúa và hoa màu cho bà con nhân dân các vùng đang gặp khó khăn về nguồn nước, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, XĐGN, xây dựng nông thôn mới.

Hiện tại trên địa bàn toàn tỉnh đang có khoảng 30 công trình thủy lợi (kênh, mương, hồ chứa, đập, đê...) cần hỗ trợ tu sửa hoặc xây dựng mới, chi phí cho mỗi công trình khoảng từ 500 triệu đến 1.5 tỷ đồng.

45.000

15

Hỗ trợ nâng cấp, xây dựng mới một số cầu bắc qua sông liên thôn.

Một số xã

Tránh nguy cơ do thiên tai trong mùa mưa, mùa lũ đối với học sinh đi học, tạo điều kiện thuận lợi cho các em đến trường; giúp dân cư hai bên qua lại thông thương, vận chuyển hàng hóa, tiếp cận thị trường dễ dàng.

Khoảng 10 cây cầu cần được xây dựng để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong vùng hưởng lợi có điều kiện tiếp cận, thông thương bên ngoài. Kinh phí dự kiến xây cầu khoảng từ 400 triệu đến hơn 1 tỷ VND.

10.000

Tổng dự tính

161.365

 

PHỤ LỤC 2

CÁC DỰ ÁN VỀ GIÁO DỤC VÀ Y TẾ

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT

Tên dự án

Địa điểm

Mục đích

Nội dung

Chi phí dự kiến

1

Xây dựng nhà nội trú cho học sinh và giáo viên tiểu học.

Xã Hương Liên.

Nhằm đảm bảo điều kiện ở cho 18 giáo viên và học sinh tại xã Hương Liên.

Xây nhà cấp 4 nhiều phòng để đủ chỗ cho cả học sinh và giáo viên.

800

2

Xây dựng trường mầm non tại các xã điều kiện khó khăn.

Một số xã trong tỉnh.

Nhằm giúp các cháu trong độ tuổi mẫu giáo được đến trường và có điều kiện học tốt hơn.

200 xã, cụm xã có nhu cầu xây dựng trường mẫu giáo, dự kiến xây dựng mỗi trường từ 300 triệu đến 1 tỷ VND. Xây nhà học và/hoặc, hỗ trợ một số trang thiết bị cho việc học.

150.000

3

Hỗ trợ Hệ thống thư viện ở các trường Tiểu học, THCS.

Một số xã khó khăn trong tỉnh.

Giúp các cháu học sinh tiểu học ở các vùng khó khăn có cơ hội tiếp cận những thông tin kỹ thuật tiên tiến.

Xây dựng 20 mô hình điểm về hệ thống thư viện.

6.000

4

Dự án nâng cao năng lực phòng chống các bệnh truyền nhiễm gây dịch nguy hiểm.

Toàn tỉnh

Nâng cao năng lực giám sát quản lý, phát hiện các bệnh truyền nhiễm gây dịch và nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong việc phòng chống các bệnh truyền nhiễm nhằm giảm tỷ lệ bệnh truyền nhiễm trên địa bàn

Nâng cao năng lực giám sát cho cán bộ y tế các tuyến: Xây dựng mạng lưới cộng tác viên vững mạnh; phát hiện sớm các bệnh truyền nhiễm ngay từ ca bệnh đầu tiên, truyền thông cộng đồng nâng cao nhận thức phòng chống bệnh.

2.100

5

Dự án phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut (SARS, cúm A-H5N1)

Toàn tỉnh

Tăng cường giám sát xử lý kịp thời bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut (SARS, cúm A-H5N1)

Nâng cao năng lực giám sát cho cán bộ y tế các tuyến: Xây dựng mạng lưới cộng tác viên vững mạnh; phát hiện sớm các bệnh truyền nhiễm ngay từ ca bệnh đầu tiên, truyền thông cộng đồng nâng cao nhận thức phòng chống.

3.500

6

Dự án phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Toàn tỉnh

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trước tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng gia tăng, phức tạp.

Nâng cao năng lực giám sát cho cán bộ y tế các tuyến: Xây dựng mạng lưới cộng tác viên vững mạnh; phát hiện sớm các bệnh truyền nhiễm ngay từ ca bệnh đầu tiên, truyền thông cộng đồng nâng cao nhận thức phòng chống bệnh: Bao vây kịp thời, khống chế dịch không để lây truyền.

2.800

7

Dự án phòng chống HIV/AIDS cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

Toàn tỉnh

Góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội, HIV/AIDS đang có nguy cơ gia tăng tại các trường trung học cơ sở trong tỉnh, nhất là ở các vùng có nguy cơ cao ở các huyện giáp biên giới

Nâng cao nhận thức phòng chống HIV/AIDS trong các trường học.

5,000,000,000

 

Tổng dự tính

170.200

 

PHỤ LỤC 3

DỰ ÁN VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Tên dự án

Địa điểm

Mục đích

Nội dung

Chi phí dự kiến

1

Nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên dựa vào cộng đồng.

5 huyện có nguy cơ cao trong toàn tỉnh

Tăng cường năng lực cho Đoàn thanh niên các cấp trong việc xây dựng các hoạt động phòng chống HIV/AIDS dựa vào cộng đồng, giúp các đối tượng có nguy cơ cao có nhận thức, hướng tới thay đổi hành vi, tiếp cận với giá trị sống tốt hơn.

Xây dựng tài liệu tuyên truyền: Tập huấn tuyên truyền, đào tạo, hình thành các câu lạc bộ, đào tạo nhóm giáo dục đồng đẳng,... Tổng chi phí 1,5 tỷ, trong đó đối ứng địa phương 600 triệu

900

2

Đào tạo nghề may cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn

Toàn tỉnh

Giúp bộ phận trẻ em tàn tật có cơ hội tiếp cận với việc làm, có thu nhập ổn định cuộc sống lâu dài, giúp các em tự tin hơn, có cuộc sống tốt hơn

Xây dựng trung tâm dạy nghề, đào tạo cộng tác viên kỹ thuật (theo dõi lâu dài các trẻ em); dạy nghề may cho các trẻ em

1.940

3

Dự án xây nhà ở cho làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Thành phố Hà Tĩnh

Giúp các trẻ em làng trẻ mồ côi có nhà ở ổn định, bảo đảm việc chăm sóc nuôi dưỡng các trẻ em lâu dài.

Xây nhà ở và tường rào bao quanh.

3.042

4

Xây nhà xưởng học nghề cho làng trẻ em mồ côi

Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Giúp các trẻ mồ côi có cơ hội được học nghề và tiếp cận việc làm khi đủ tuổi trưởng thành.

Xây nhà xưởng và một số trang thiết bị cho đào tạo nghề.

2.572

5

Dự án nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng người già cô đơn có hoàn cảnh khó khăn không có nơi nương tựa

Thạch Hà - Hà Tĩnh

Giúp các đối tượng là người già cô đơn, không nơi nương tựa.

Trung tâm bảo trợ xã hội Hà Tĩnh có điều kiện được chăm sóc và nuôi dưỡng tốt hơn các nhóm đối tượng người già cô đơn, không nơi nương tựa.

Xây dựng hồ sinh thái để cải tạo khí hậu, tạo cảnh quan môi trường trong lành hóng mát, hỗ trợ một số trang thiết bị máy móc phục hồi chức năng.

200

6

Nâng cao quyền năng kinh tế nhằm giảm thiểu nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Một số huyện trong tỉnh.

Giúp cộng đồng, nhất là các đối tượng có nguy cơ cao có nhận thức đúng đắn về tình hình buôn bán phụ nữ, trẻ em để tự tránh và giúp cộng đồng cùng tránh.

Tập huấn và tuyên truyền nâng cao nhận thức, đào tạo việc làm nhằm tránh tình trạng thất nghiệp.

2.000

7

Nâng cao nhận thức cho người dân nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông

Toàn tỉnh

Giúp người dân có kiến thức về an toàn giao thông và nâng cao nhận thức khi tham gia giao thông.

Tập huấn và tuyên truyền nâng cao nhận thức; tờ rơi, áp phích; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về an toàn giao thông...

5.000

8

Phục hồi và phát triển một số làng nghề truyền thống: Dệt, thêu, làm nón, mộc, làm chiếu ...

Một số xã thuộc huyện Thạch Hà, Đức Thọ, Can Lộc

Khôi phục các làng nghề truyền thống của nhân dân một số vùng, giải quyết việc làm cho người lao động, tận dụng những nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương.

Tập huấn, đào tạo lại nghề truyền thống; giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm.

2.000

9

Hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xã và thư viện.

Một số xã khó khăn trong tỉnh.

Giúp các xã ở những vùng khó khăn có cơ hội tiếp cận thông tin, trao đổi thông tin.

Xây dựng nhà văn hóa và thư viện: Cung cấp một số trang thiết bị thư viện cho 200 xã khó khăn nhất trong toàn tỉnh, mỗi nhà văn hóa xã gắn với thư viện khoảng 300 triệu VNĐ

6.000

Tổng dự tính

77.654

 

PHỤ LỤC 4

CÁC DỰ ÁN VỀ MÔI TRƯỜNG, GIẢM NHẸ THIÊN TAI VÀ CỨU TRỢ KHẨN CẤP

TT

Tên dự án

Địa điểm

Mục đích

Nội dung

Chi phí dự kiến

1

Dự án trồng rừng phòng hộ.

Vùng đồi, biển.

Nhằm đảm bảo môi trường sinh thái và cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến giấy, ngăn chặn thiên tai và giải quyết lao động.

Trồng rừng phòng hộ, tập huấn cho người trồng rừng.

3.000

2

Dự án bảo vệ và phát triển khu bảo tồn sinh thái Kẻ Gỗ

Vùng Kẻ Gỗ

Bảo tồn quỹ gen động vật và môi trường môi sinh.

Bảo tồn 30,000 ha rừng và động vật quí hiếm.

15.000

3

Dự án thoát nước và xử lý rác thải tại Thiên Cầm

Thiên Cầm

Bảo đảm vệ sinh cho khu du lịch nghỉ mát Thiên Cầm, bảo đảm sinh thái vệ sinh cho người dân quanh vùng của khu du lịch.

Xây dựng hệ thống xử lý: Trang bị hệ thống thu gom rác thải, tập huấn nhận thức, tuyên truyền thành lập và duy trì câu lạc bộ vệ sinh môi trường hoạt động lâu dài tại các khu vực quanh bãi biển.

3.500

4

Dự án bảo vệ môi trường thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh.

Thành phố Hà Tĩnh.

Bảo đảm vệ sinh, môi trường cho nhân dân toàn Thành phố.

Hỗ trợ trang thiết bị xử lý như: xe chuyên dùng, máy ủi, xe phun nước, hệ thống công ten nơ, thùng rác đặt tại các địa điểm cần thiết; tập huấn nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong vệ sinh và bảo vệ môi trường.

3.000

Tổng dự tính

24.500

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 49/2007/QĐ-UBND ngày 30/11/2007 về Chương trình vận động viện trợ phi chính phủ giai đoạn 2007 - 2010 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.758

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198