Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 427/2006/QĐ-CT phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm thương mại,siêu thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 427/2006/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Công Ngọ
Ngày ban hành: 27/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 427/2006/QĐ-CT

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, SIÊU THỊ TỈNH BẮC NINH ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 43/KH-TH ngày 17/01/2006 về việc đề nghị ra Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020,

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 do Sở Thương mại và Du lịch lập tháng 12 năm 2005, với một số nội dung chủ yếu như sau:

TT

Chỉ tiêu

Đến năm 2010

G.đoạn 2011-2015

G.đoạn 2016-2020

Tổng số

I

Trung tâm thương mại ( TTTM)

 

 

 

 

1

Số lượng TTTM:

01

01

01

03

 

TTTM hạng 1

 

01

 

01

 

TTTM hạng 2

01

 

01

02

2

Tổng nhu cầu về diện tích đất ( m2)

16.403

100.000

50.000

166.403

3

Tổng nhu cầu vốn ( tỷ đồng )

150

175

350

675

II

Siêu thị

 

 

 

 

1

Số lượng siêu thị

10

10

16

36

 

Siêu thị hạng I

 

01

01

02

 

Siêu thị hạng II

05

 

02

07

 

Siêu thị hạng III

05

09

13

27

2

Tổng nhu cầu về diện tích đất ( m2)

28.382

39.000

31.000

98.382

3

Tổng nhu cầu vốn ( tỷ đồng )

73

33,5

51,5

158

 Điều 2. Sở Thương mại và Du lịch chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân các Huyện và Thành phố Bắc Ninh, xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp để từng bước thực hiện Quy hoạch.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở : Thương mại & Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Uỷ ban nhân dân các Huyện, Thành phố Bắc Ninh; các cơ quan nhà nước liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH 
Nguyễn Công Ngọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 427/2006/QĐ-CT phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm thương mại,siêu thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.675
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200