Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 421/2006/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư (bổ sung) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 421/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Công Ngọ
Ngày ban hành: 27/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 421/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 03 năm 2006 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ÐÃI ÐẦU TƯ (BỔ SUNG)

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) ngày 20.5.1998;
Căn cứ Nghị định số 51/1999/NÐ-CP ngày 8.7.1999; Nghị định số 35/2002/NÐ-CP ngày 29.03.2002 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Khuyến khích đầu tư trong nước; Nghị định số 149/2005/NÐ-CP ngày 8.12.2005 quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;
Xét đề nghị của Trưởng Ban quản lý các KCN Bắc Ninh tại tờ trình số 169/TT- BQL ngày 15.3.2006,

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ÐÃI ÐẦU TƯ BỔ SUNG CHO:

- Công ty TNHH Nam Á.

- Trụ sở chính: Khu liền kề - Khu công nghiệp Quế Võ.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 21.02.000321, do Phòng Ðăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Ðầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 28/11/2002

1. Thực hiện dự án đầu tư: Nhà máy chế biến gỗ Nam Á.

- Dự án khởi công tháng 6 năm 2005, hoàn thành đưa vào hoạt động tháng 11 năm 2005.

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 37.080.080.000 đồng.

- Lĩnh vực đầu tư: Chế biến gỗ.

- Ðịa điểm thực hiện dự án: Khu liền kề - Khu công nghiệp Quế Võ .

- Dự án sử dụng lao động bình quân trong năm: 120 người.

- Ðã được Chủ tịch UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 683/GCNUÐÐT-BN ngày 19/5/2005.

2. Ưu đãi được hưởng.

Ðược miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị để tạo thành tài sản cố định của doanh nghiệp (có danh mục kèm theo) (theo Mục a, Khoản 6, Ðiều 16, Nghị định số 149/2005/NÐ-CP ngày 8.12.2005 quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu).

3. Công ty TNHH Nam Á được hưởng ưu đãi nêu tại Mục 2 là do thực hiện dự án đầu tư sản xuất bao bì công nghiệp đáp ứng điều kiện ưu đãi tại Ðiểm 32, Phần II, Phụ lục I Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư và khuyến khích đầu tư ban hành theo Nghị định số 149/2005/NÐ-CP ngày 8.12.2005 của Chính phủ.

4. Công ty TNHH Nam Á có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định của Nhà nước trong hưởng ưu đãi đầu tư và sản xuất, kinh doanh.

Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện ưu đãi đầu tư của Công ty TNHH Nam Á theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

CHỦ TỊCH 
Nguyễn Công Ngọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 421/2006/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư (bổ sung) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.476

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209