Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 39/2001/QĐ-UB bổ sung danh mục dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 39/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 10/05/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 39/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU THÔNG QUA ĐẦU TƯ CỦA THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 52/CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ;
Căn cứ Thông báo số 857/TB-UB ngày 20 tháng 8 năm 1999 của Ban Thường vụ Thành Ủy về chủ trương kích cầu thông qua đầu tư các dự án bức xúc để phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố ;
Căn cứ Quyết định số 6499/1999/QĐ-UB-KT ngày 27 tháng 10 năm 1999 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố, Quyết định số 21/2000/QĐ-UB-TH ngày 10 tháng 5 năm 2000 về việc giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (đợt 2) các dự án thuộc chương trình kích cầu, Quyết định số 50/2000/QĐ-UB-TH và Quyết định số 51/2000/QĐ-UB-TH ngày 21 tháng 9 năm 2000 về việc giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (đợt 3) các dự án thuộc chương trình kích cầu, Quyết định số 32/2001/QĐ-UB ngày 06 tháng 4 năm 2001 về việc giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (đợt 4) các dự án thuộc chương trình kích cầu ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại Tờ trình số 1184/KHĐT-TH ngày 03 tháng 5 năm 2001 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung thêm 01 dự án đầu tư (với tổng nhu cầu vốn vay 3,5 tỷ đồng) vào danh mục các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư ban hành kèm theo quyết định số 32/2001/QĐ-UB ngày 06 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (đợt 4) các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển đô thị, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh và chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quyết định này.-

 

 
 Nơi nhận :
- Như điều 2
- TT.TU, TT HĐND/TP
- Thường trực UBND/TP
- Văn phòng Thành Ủy
- VPUB : các PVP
- Các Tổ, Tổ TH (4b)
- Lưu (TH)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
 Võ Viết Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 39/2001/QĐ-UB bổ sung danh mục dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.437

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41