Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 38/1999/QĐ-BCN về việc thành lập Ban quản lý Dự án nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn thuộc Tổng công ty Than Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 38/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Thái Phụng Nê
Ngày ban hành: 26/06/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 38/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN CAO NGẠN THUỘC TỔNG CÔNG TY THAN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 và sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 92/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 12/02/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn thuộc Tổng công ty Than Việt Nam;
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Than Việt Nam tại Công văn số 1590/CV-HĐQT ngày 24/6/1996 và Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý Dự án nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn, là đơn vị sự nghiệp kinh tế thuộc Tổng công ty Than Việt Nam; có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu, được mở tài khoản tại Ngân hàng và kho bạc Nhà nước theo quy định của Pháp luật.

Trụ sở chính của Ban: Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý Dự án nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn thực hiện theo Điều lệ Quản lý đầu tư xây dựng và Quyết định số 19/BXD-CSXD ngày 10/6/1995 của Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Than Việt Nam quyết định tổ chức bộ máy và nhân sự của Ban quản lý Dự án theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Than Việt Nam và Ban quản lý Dự án nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- UBND tỉnh Thái Nguyên,
- Lưu VP,TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Thái Phụng Nê

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 38/1999/QĐ-BCN về việc thành lập Ban quản lý Dự án nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn thuộc Tổng công ty Than Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.385
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118