Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 358-TTg năm 1997 về việc ưu đãi đối với hoạt động khai thác hải sản ở vùng biển xa bờ do Thủ tướng chính phủ ban hành

Số hiệu: 358-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 29/05/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 358-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ƯU ĐÃI THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC HẢI SẢN Ở VÙNG BIỂN XA BỜ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế hiện hành; Luật Khuyến khích đầu tư trong nước;
Để khuyến khích việc khai thác hải sản ở vùng biển xa bờ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, kể cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, có tàu, thuyền thực tế hoạt động khai thác hải sản ở vùng biển xa bờ được ưu đãi thuế như sau:

1. Được giảm 50% thuế tài nguyên và thuế doanh thu phải nộp trong 3 năm đầu kể từ ngày bắt đầu được cấp giấy phép khai thác hải sản ở vùng biển xa bờ, được miễn nộp thuế lợi tức trong 3 năm đầu kể từ khi có lợi tức chịu thuế. Ngoài ưu đãi về thuế nêu trên; đối với các đối tượng thuộc diện áp dụng Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, được ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế doanh thu, thuế lợi tức theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước.

2. Khi đăng ký và được cấp giấy phép khai thác hải sản ở vùng biển xa bờ; tổ chức, cá nhân chủ các tàu, thuyền đánh cá nộp lệ phí trước bạ 1% (một phần trăm) tính trên giá trị tài sản lúc trước bạ.

3. Các loại thuế và thu khác ngoài các loại thuế và lệ phí quy định tại khoản 1, 2 của Điều này phải thực hiện theo pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức, cá nhân được hưởng ưu đãi về thuế và lệ phí quy định tại Quyết định này có trách nhiệm:

1. Đăng ký và được cơ quan quản lý Nhà nước về thuỷ sản cấp giấy phép khai thác hải sản tại vùng biển xa bờ;

2. Kê khai, đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế địa phương nơi đóng trụ sở. Trường hợp được phép khai thác và di chuyển đến vùng biển xa bờ ngoài địa phương nơi đóng trụ sở thì còn phải đăng ký với cơ quan thuế địa phương nơi đến khai thác.

Điều 3.

1. Bộ Tài chính, Bộ Thuỷ sản, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan trực thuộc (thuế, thuỷ sản, bộ đội biên phòng) phối hợp kiểm tra, quản lý chặt chẽ các tàu thuyền khai thác hải sản ở vùng biển xa bờ, đảm bảo cho việc ưu đãi đúng đối tượng, tránh lợi dụng, tiêu cực và gây phiền hà đối với các đối tượng thuộc diện ưu đãi quy định tại Quyết định này;

2. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 400/TTg ngày 7 tháng 8 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu thuế khai thác, xuất khẩu hải sản ở vùng biển Trường Sa.

Tổ chức, cá nhân đang còn trong thời gian được hưởng chính sách ưu đãi về thuế theo Quyết định số 400/TTg ngày 7 tháng 8 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ, thì vẫn tiếp tục thực hiện cho đủ thời gian quy định của Quyết định này.

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------

No. 358-TTg

Hanoi, May 29, 1997

 

DECISION

ON PREFERENTIAL TAXATION OF OFF-SHORE FISHING

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the current tax laws and ordinances; and the Law on the Promotion of Domestic Investment;
To encourage off-shore exploitation of maritime resources;
At the proposal of the Minister of Finance,

DECIDES:

Article 1.- Vietnamese organizations and individuals of all economic sectors, including foreign-invested enterprises and parties to business cooperation contracts under the Law on Foreign Investment in Vietnam, having ships and boats engaged in off-shore exploitation of maritime resources shall be entitled to enjoy the following preferential tax policies:

1. A fifty-percent reduction of natural resource tax and turnover tax for the first three years from the date of granting the off-shore fishing permit, exemption of profit tax for the first three years of taxable profit. In addition to the above-said tax privileges, the subjects governed by the Law on the Promotion of Domestic Investment shall be entitled to enjoy preferential treatment in import tax, turnover tax and profit tax under the Law on the Promotion of Domestic Investment.

2. When making registration and being granted permits for off-shore fishing, the organizations and individuals that are owners of fishing ships and boats shall have to pay registration fee equal to 1% (one percent) of the value of such assets at the time of registration.

3. Taxes and charges other than those prescribed in Clauses 1 and 2 of this Article shall be collected in accordance with current law.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 358-TTg năm 1997 về việc ưu đãi đối với hoạt động khai thác hải sản ở vùng biển xa bờ do Thủ tướng chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.852
DMCA.com Protection Status