Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2992/QĐ-BNN-KH năm 2010 phê duyệt đề cương, dự toán và kế hoạch đấu thầu tư vấn lập dự án đầu tư “Xây dựng và cải tạo nâng cấp Viện Thú y” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2992/QĐ-BNN-KH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 08/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2992/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG, DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ “XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO NÂNG CẤP VIỆN THÚ Y”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008; số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 và số 83/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;
Căn cứ Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình công bố kèm theo quyết định số 975/QĐ-BXD ngày 29/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 2623/QĐ-BNN-KH ngày 04/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT cho phép lập dự án đầu tư “Xây dựng và cải tạo nâng cấp Viện Thú y”;
Xét tờ trình số 306/TTr-VTY ngày 19/10/2010 của Viện Thú y về việc xin phê duyệt đề cương, dự toán và kế hoạch đấu thầu tư vấn dự án đầu tư “Xây dựng và cải tạo nâng cấp Viện Thú y”;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương, dự toán và kế hoạch đấu thầu tư vấn lập dự án đầu tư “Xây dựng và cải tạo nâng cấp Viện Thú y” với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu dự án: Tăng cường năng lực cơ sở vật chất về nhà cửa, trang thiết bị cho Viện Thú y tại địa điểm hiện có nhằm đáp ứng nhiệm vụ được giao trong công tác nghiên cứu, đào tạo, hợp tác quốc tế, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thú y vào thực tiễn sản xuất phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên phạm vi cả nước.

2. Nội dung chuẩn bị đầu tư:

Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, lập quy hoạch tổng mặt bằng và lập dự án đầu tư thiết kế cơ sở.

3. Địa điểm thực hiện chuẩn bị đầu tư: Số 86 đường Trường Chinh - Phường Phương Mai Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội.

4. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong năm 2010.

5. Tổng dự toán chuẩn bị đầu tư: 540.000.000 triệu (Năm trăm bốn mươi triệu đồng chẵn); Bao gồm:

- Khảo sát địa hình 1/500

20.000.000 đồng

- Chi phí xin chỉ giới đường đỏ

15.000.000 đồng

- Khảo sát địa chất:

255.000.000 đồng

- Lập dự án đầu tư

209.000.000 đồng

- Lập quy hoạch tổng mặt bằng

38.000.000 đồng

- Chi phí thẩm định quy hoạch TMB

3.000.000 đồng

Giao chủ đầu tư duyệt dự toán chi tiết làm cơ sở để thanh toán.

Điều 2. Phân chia gói thầu và kế hoạch đấu thầu dịch vụ tư vấn xây dựng:

1. Phân chia gói thầu:

Số gói thầu: 03 gói

+ Gói 01: Khảo sát địa hình + chỉ giới 35.000.000 đồng

+ Gói 02: Khảo sát địa chất 255.000.000 đồng

(Đơn vị có đủ năng lực thiết bị, phòng thí nghiệm thực hiện)

+ Gói 03: Lập dự án, Quy hoạch TMB 250.000.000 đồng

2. Tổng giá trị các gói thầu: 540.000.000 đồng

3. Nguồn vốn: Vốn ngân sách

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu

5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng có điều chỉnh

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: Hoàn thành trước 31/12/2010

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; các ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Viện trưởng Viện Thú y chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT,  KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2992/QĐ-BNN-KH năm 2010 phê duyệt đề cương, dự toán và kế hoạch đấu thầu tư vấn lập dự án đầu tư “Xây dựng và cải tạo nâng cấp Viện Thú y” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.706

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242