Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2989/QĐ-BNN-XD năm 2010 phê duyệt Điều chỉnh Dự án: Đầu tư xây dựng công trình cơ sở 3 - Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2989/QĐ-BNN-XD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 08/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2989/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CƠ SỞ 3 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008, số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật Sửa đổi số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; và số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 3128/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở 3 - Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội;
Xét Tờ trình số 140/TTr-CĐNCĐHN  ngày 05/10/2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội về việc xin phê duyệt Điều chỉnh Dự án đầu tư, Kế hoạch đấu thầu của Dự án trên.
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý XDCT, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, kèm theo Báo cáo thẩm định số 1313/XD-CĐ ngày 25/10/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở 3 - Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội, với nội dung chính như sau:

1. Thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Dự án trên theo các quy định của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009.

2. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư của dự án cho các hạng mục:

- Nhà ký túc xá số 04 (bao gồm: xây lắp; hệ thống phòng cháy chữa cháy; thiết bị; và chi phí khác của công trình); sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Nhà ăn tập thể và Nhà nghỉ giáo viên (bao gồm: phá dỡ, xây lắp; hệ thống phòng cháy chữa cháy; thiết bị; và chi phí khác của công trình); sử dụng nguồn vốn tự có (nguồn học phí và quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trường).

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh bổ sung cho Quyết định số 3128/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý XDCT; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- UBND tỉnh Vĩnh Phúc;
- Kho Bạc Nhà nước huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, XD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2989/QĐ-BNN-XD năm 2010 phê duyệt Điều chỉnh Dự án: Đầu tư xây dựng công trình cơ sở 3 - Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.950

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89