Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2730/QĐ-UBND 2020 thành lập Cụm công nghiệp Ngọc Liệp phần mở rộng Hà Nội

Số hiệu: 2730/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 26/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2730/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP NGỌC LIỆP (PHẦN MỞ RỘNG) HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ ban hành về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 15/20177TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công thương về Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Văn bản số 11175/BCT-CTĐP ngày 27/11/2017 của Bộ Công Thương về việc thỏa thuận Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2020, có xét đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định 1292/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030;

Căn cứ Thông báo số 725/TB-TU ngày 19/5/2017 của Thành ủy Hà Nội, thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về chủ trương thành lập, mở rộng cụm công nghiệp Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4584/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập Cụm công nghiệp Ngọc Liệp, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 444/TB-UBND ngày 04/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố, thông báo kết luận của Tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố tại cuộc họp về việc xem xét, thống nhất một số nội dung liên quan đến quản lý, phát triển cụm công nghiệp thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 607/TB-UBND ngày 16/6/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố, thông báo kết luận của Tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố về việc xem xét thành lập một số Cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét các văn bản của UBND huyện Quốc Oai: Thông báo số 907-TB/HU ngày 28/11/2017 của Huyện ủy Quốc Oai Thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy về việc chấp thuận chủ trương giao chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật mở rộng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội; Tờ trình số 242/TTr-UBND ngày 29/12/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc mở rộng Cụm công nghiệp Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội; Công văn số 1240/UBND-KT ngày 18/6/2020 đề nghị phê duyệt thành lập Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (phần mở rộng), huyện Quốc Oai; và các văn bản của Sở Công Thương; số 236/BC-SCT ngày 30/8/2019, số 224/BC-SCT ngày 05/6/2020, số 252/BC-SCT ngày 18/6/2020 Báo cáo thẩm định thành lập cụm công nghiệp Ngọc Liệp (phần mở rộng), huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (phần mở rộng), huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội với các nội dung sau:

1. Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (phần mở rộng).

2. Địa điểm: Xứ đồng Gạch Trên, Cửa Quán, Gioi Ngoài, Thường Lạc, Cái Quạt, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội (Phạm vi, ranh giới sẽ được chuẩn xác khi Nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật).

3. Quy mô: 9,5 ha (Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc theo Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (phần mở rộng), huyện Quốc Oai được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật).

4. Đối tượng thu hút đầu tư:

- Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động sản xuất trong cụm công nghiệp: thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư với các lĩnh vực hoạt động khác nhau và có những ngành công nghiệp với dây truyền công nghệ tiên tiến đảm bảo môi trường sạch, năng suất lao động cao, thu hút nhiều lao động địa phương. Đầu tư Cụm công nghiệp đồng bộ về hạ tầng, đặt mục tiêu thu hút các doanh nghiệp đến sản xuất kinh doanh và đặt trụ sở công ty, văn phòng đại diện tại địa phương để tham gia đóng góp thuế và các khoản phí để xây dựng địa phương giàu mạnh.

- Ngành nghề cụ thể: Là cụm công nghiệp đa ngành nghề, trong đó có định hướng các ngành nghề như: Sản xuất đồ gia dụng, chế biến lâm sản, sản xuất gia công cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành nghề sản xuất, kinh doanh khác khác phù hợp với Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030, trong đó ưu tiên các ngành công nghiệp sạch, thân thiện môi trường.

5. Định hướng:

- Đầu tư xây dựng cụm công nghiệp theo định hướng: Công nghiệp xanh, sạch (tiết kiệm năng lượng, không gây ô nhiễm môi trường, không khí, tiếng ồn); ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao. Đảm bảo việc đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung áp dụng công nghệ xử lý môi trường hiện đại; xây dựng hệ thống thu gom nước thải và hệ thống thu gom nước mặt tách rời; bố trí địa điểm tập kết, thu gom chất thải: chất thải công nghiệp, rác thải.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại (đường giao thông, kho bãi, bãi để xe, cửa hàng xăng dầu, trạm nạp điện...).

- Tuyệt đối không bố trí đơn vị ở, lưu trú, trung tâm dịch vụ thương mại trong phạm vi ranh giới cụm công nghiệp.

- Đảm bảo về bảo vệ môi trường theo quy định tại Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

6. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Công ty Cổ phần xây dựng Giao thông Long Thành.

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu ĐG02, đường Phủ Quốc, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0500447237; đăng ký cấp lần đầu ngày 01/4/2004, thay đổi lần 11 ngày 08/5/2020; cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội; Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình cấp thoát nước, xây lắp điện, san lấp mặt bằng công trình, Kinh doanh bất động sản ...; vốn điều lệ 100 tỷ đồng.

- Người đại diện cho pháp luật: Ông Dương Hoàng Việt; Chức danh: Giám đốc; Sinh ngày: 15/4/1979; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch Việt Nam; Số giấy chứng thực cá nhân số: 111437643, cấp ngày 19/01/2013 do Công an thành phố Hà Nội cấp; Hộ khẩu thường trú tại: Tổ dân phố Thắng Lợi, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; Nơi thường trú: Tổ dân phố Thắng Lợi, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

7. Tổng mức vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn đầu tư:

a) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 193.331.378.000 đồng.

b) Cơ cấu vốn:

- Vốn tự có của chủ đầu tư (20%) : 38.666.275.600 đồng;

- Vốn vay của các tổ chức tín dụng (30%) : 57.999.413.400 đồng;

- Vốn huy động từ nhà đầu tư thứ phát (50%) : 96.665.689.000 đồng

8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật:

Từ quý II năm 2020 đến quý II năm 2022.

Điều 2. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và Chủ đầu tư đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp:

- Lập, phê duyệt và triển khai Dự án tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng và môi trường; đảm bảo tuân thủ quy hoạch, chức năng sử dụng ô đất, quy mô và tiến độ được duyệt;

- Liên hệ các Sở, ngành: Công Thương, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, UBND huyện Quốc Oai và các đơn vị có liên quan để được hướng dẫn, thực hiện các thủ tục có liên quan về lĩnh vực quản lý chuyên ngành theo quy định của pháp luật;

- Triển khai công tác, giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ đề xuất; đảm bảo về mức vốn chủ sở hữu, vốn vay, vốn huy động; bố trí đủ nguồn vốn để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật;

- Được thuê đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (phần mở rộng) theo quy định tại Điều 149 Luật Đất đai; Sử dụng đất đúng mục đích để xây dựng công trình theo quyết định giao đất, cho thuê đất; Đảm bảo các điều kiện để được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 58 Luật Đất đai năm 2013;

- Nghiêm cấm thực hiện việc chuyển nhượng dự án và huy động vốn trái quy định pháp luật dưới mọi hình thức để triển khai dự án, trường hợp vi phạm sẽ bị thu hồi, xử lý theo đúng quy định của pháp luật;

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đánh giá tác động môi trường của dự án; xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đặc biệt là hệ thống thu gom nước thải và hệ thống thu gom nước mặt tách rời, chất thải rắn công nghiệp và đảm bảo các quy định về hệ thống phòng cháy, chữa cháy; hoàn trả các công trình thủy lợi của khu vực (nếu có);

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố;

- Thực hiện các thỏa thuận chuyên ngành về cấp điện, nước, phòng cháy chữa cháy,..kết nối, đảm bảo giao thông dự án trước khi phê duyệt dự án theo quy định. Chỉ được triển khai thực hiện dự án sau khi hoàn thành các thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ...theo quy định của pháp luật và Thành phố.

- Tổ chức cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong cụm công nghiệp; xây dựng, phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trên cơ sở ý kiến của các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp theo quy định.

- Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 19,20,21 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

2. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan:

- Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn; chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ thành lập cụm công nghiệp theo quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 43 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

- Các Sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; UBND huyện Quốc Oai;

Cục Thuế thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện thủ tục về quy hoạch, đất đai, xây dựng, nghĩa vụ tài chính và các thủ tục khác liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

3. UBND huyện Quốc Oai chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thành phố về việc lựa chọn, đề xuất Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định; thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (phần mở rộng) theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Bổ sung, cập nhật dự án vào kế hoạch sử dụng đất, danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích đất lúa trình thẩm định, phê duyệt theo quy định để làm căn cứ thực hiện việc giao đất, cho thuê đất cho Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo được sự đồng thuận của người dân; chuẩn bị tốt phương án đền bù, giải phóng mặt bằng không để phát sinh khiếu kiện phức tạp.

Chịu trách nhiệm giám sát việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp: giao thông, cây xanh, trạm xử lý nước thải, thu gom nước thải, nước mưa riêng biệt; phổ biến, quán triệt Chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND Thành phố về việc kêu gọi, khuyến khích lựa chọn doanh nghiệp sản xuất công nghiệp sạch, sử dụng công nghệ tự động hóa, công nghệ mới, sản xuất vật liệu mới, hiện đại, thân thiện môi trường, tuyệt đối không bố trí Văn phòng, đơn vị ở, lưu trú, trung tâm thương mại trong phạm vi ranh giới cụm công nghiệp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung liên quan đến việc thành lập Cụm công nghiệp Ngọc Liệp, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai không quy định tại Quyết định này tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 4584/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND thành phố Hà Nội.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải; Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, Công ty cổ phần xây dựng Giao thông Long Thành và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch UBND thành phố;
- Các PCT UBND thành phố;
- VPUB: PCVP V.T.Anh; KT, ĐT, TKBT.
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2730/QĐ-UBND ngày 26/06/2020 về thành lập Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (phần mở rộng), huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.059

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.47