Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 241/1997/QĐ-BTC-TCT về việc miễn giảm thuế đối với 3 dự án của ngành điện sử dụng vốn vay OECF do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Số hiệu: 241/1997/QĐ-BTC-TCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Mộng Giao
Ngày ban hành: 26/03/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 241/1997/QĐ-BTC-TCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MIỀN GIẢM THUẾ ĐỐI VỚI 3 DỰ ÁN CỦA NGÀNH ĐIỆN SỬ DỤNG VỐN VAY OECF

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 25/10/1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 117/KTTH ngày 08/11/1997 và Công văn số 258/KTTH ngày 18/1/1995.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn thuế doanh thu và giảm 50% thuế lợi tức đối với 3 dự án của ngành điện sử dụng vốn vay OECF: Dự án Thuỷ điện Hàm Thuận - Đa Mi, Dự án Nhiệt điện Phả Lại 2 và Dự án Nhiệt điện Phú Mỹ 1.

Điều 2. Mức miễn, giảm thuế quy định tại Điều 1 Quyết định này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam, các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thu được doanh thu và lợi tức từ việc trực tiếp xây dựng các công trình nêu trên. Riêng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, mức giảm thuế lợi tức được xác định bằng 50% mức thuế lợi tức quy định tại Điểm 2, phần II Thông tư số 37 TC/TCT ngày 10/5/1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức kinh tế, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày bắt đầu xây dựng cho đến khi kết thúc các công trình xây dựng nêu tại Điều 1. Tổng cục trưởng Tổng cục thuế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố có liên quan và các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng ghi tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành.

 

 

Vũ Mộng Giao

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 241/1997/QĐ-BTC-TCT về việc miễn giảm thuế đối với 3 dự án của ngành điện sử dụng vốn vay OECF do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.913
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126